Miljöredovisning

Ladda ner miljöredovisning

Varje år upprättas en miljöredovisning som beskriver resultatet av kommunens miljöarbete och som fungerar som underlag för det fortsatta miljöarbetet.

Varje mandatperiod (vart fjärde år) upprättas även en redovisning av miljötillståndet i kommunen utifrån de nationella miljömålen. Den innehåller även miljöinformation om maten vi äter plus informationsinsatser.

 

 

Sidan uppdaterad 2017-05-29