PFAS

PFAS – poly och perfluorerade alkylsubstanser - är ett samlingsbegrepp för mer än 4 000 ämnen. Ämnena har fett- och vattenavvisande egenskaper och används därför ofta i bland annat impregnerat papper, impregnerade textilier och rengöringsmedel.

De mest kända typerna av PFAS är; PFOS och PFOA som använts i bland annat brandskum och skidvalla. De här två ämnena är förbjudna sen 2008 respektive 2020 eftersom de är giftiga och bryts ned mycket långsamt eller inte alls i naturen. Det gör att det även lagras i kroppen hos allt levande, och långvarig exponering kan påverka människokroppen.

Under 2020 har Östersunds kommun gjort en omfattande PFAS-kartläggning tillsammans med Länsstyrelsen. Man har tagit prover på vatten och fisk.

Resultaten visar;