PFAS i fisk – kostrekommendationer

Vi rekommenderar att du inte äter abborre eller gädda som fångats i Lillsjön eller runt Frösön mer än 2 – 3 gånger per år.

Under 2020 har Östersunds kommun i samarbete med Länsstyrelsen gjort omfattande provtagning i Östersunds kommun för att spåra PFAS i fisk. Provsvar visar att det finns höga halter PFAS i abborre och gädda som håller till runt Frösöns stränder och i Lillsjön.

För att hålla dig under den nya, betydligt lägre, nivån för rekommenderat maximalt intag* av PFAS bör du inte äta den här fisken mer än två - tre gånger per år. På Frösön gäller det abborre och gädda som fångats inom 200 meter från stranden.

*enligt Efsa - Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Mer information om PFAS i fisk hittar du på Länsstyrelsens sida

Här hittar du hela rapporten ”PFAS i Östersunds kommun

Sidan uppdaterad 2022-08-31