Dokumentation -
Klimat och hållbara transporter

Närbild på vit bil som tankar biogas.

Fotograf: Mats Lind

Här hittar du dokumentation från våra seminarier, föreläsningar, aktiviteter med mera på temat klimat och hållbara transporter.

Klimatseminarium (2019-09-18)

Klimatseminariet 2019 var det sjuttonde i ordningen och hade temat "Nu ökar vi takten". Seminariet innehöll föredrag om klimatsmart mat, backcasting, världens största nyhet, digitaliserade transporter, utdelning av miljöpris, elskoter, elflyg och drönare, hållbara festivaler, slow fashion inlusive bytesgarderob, standup för klimatet, med mera. Moderator var Mattias Goldmann.

  1. Program Klimatseminarium 2019 (PDF)PDF

Klimatseminariet arrangeras av Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Länsförsäkringar Jämtland och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Klimatseminarium (2018-09-19)

Klimatseminariet 2018 var det sextonde i ordningen och hade temat "Vinster och möjligheter med omställning till förnybart". Seminariet innehöll föredrag om klimatförändringar, fossilfria investeringar och gröna obligationer, omställning i energi- och transportsektorn, självkörande bilar, konsumtion och livsstil och framtidens resor med mera. Moderator var Maria Wetterstrand.

  1. Program Klimatseminarium 2018 (PDF)PDF

Klimatseminariet arrangeras av Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Länsförsäkringar Jämtland och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Klimatseminarium (2017-09-20)

Temat var "Fossilfritt Jämtland - möjligheter i en modernare morgonvärld". Omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle är i full gång och går lättare än många tror. Under dagen visades allt från lokala till internationella exempel på hur lönsamhet och välfärd kan öka i takt med att utsläppen minskar. Bland föreläsarna märktes Fossilfritt Sveriges Svante Axelsson, finansmarkandsminister Per Bolund, SJ:s vd Crister Fritzon, Heidi Andersson och Björn Ferry. Moderator var Yvette Hermundstad.

  1. Program Klimatseminarium 2017 (PDF)PDF

Klimatseminariet arrangeras av Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Länsförsäkringar Jämtland och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Aktiva barn är smarta barn (2016-09-22)

Föreläsning om hur barns aktivitet påverkar hälsa och inlärningsförmåga. Med Daniel Berglind, forskare på Karolinska Institutet.

Frukostföreläsning om parkering (2016-09-22)

Vad innebär Östersunds kommuns nya parkeringspolicy? Östersunds kommun och Trivector Traffic informerade om parkeringstal och synliggörande av besöksparkering.

Klimatseminarium (2016-09-21)

Från Paris till hemmaplan. Årets seminarium handlade om hur FN:s klimatavtal påverkar oss och hur vi kan bidra till att uppfylla vår del av avtalet.

Klimatfärdplan - Workshop 1: Transporter (2016-09-19)

Workshop om hur vi blir en fossilbränslefri och energieffektiv kommun år 2030. Moderator och föreläsare var Mattias Goldmann.

Cykelseminarium (2015-09-22)

Hur anpassar vi Östersund för att öka cykeltrafiken? Erik Stigell, trafikkonsult på Trivector Traffic, föreläste om hur man anpassar staden och utformar infrastrukturen för ökad cykeltrafik.

Klimatseminarium 2015 (2015-09-18)

Ställ om och anpassa hållbart. Årets seminarium fokuserar på både hållbar omställning och samhällsanpassningen till ett förändrat klimat.

Lyssna på inspirerande föredrag om väntade klimatförändringar, klimatarbetet i Sverige och världen, samhällsplanering, fossilbränslefria transporter, hur du odlar mat hemma med mera.

Seminarium om förnybara drivmedel för bussar och lastbilar (2015-01-30)

Vägtrafiken i länet står för en betydande och ökande del av de klimatpåverkande utsläppen. Detta beror till stor del på att många transporter i Jämtland sker med tunga fordon som kör på fossila bränslen.

Vilka möjligheter finns att på ett ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt minska de klimatpåverkande utsläppen från transporter?

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-02-24