Earth Hour

earth hour

Earth Hour är ett globalt initiativ från Världsnaturfonden (WWF) för att uppmärksamma klimatfrågan genom att under en timme släcka ner och stänga av så mycket belysning och elektrisk apparatur som möjligt.

Östersunds kommun har under flera år deltagit i denna mani­festa­tion för att sätta fokus på klimatfrågan. Östersunds kommun arbetar kontinuerligt med att både energieffektivisera våra egna verksamheter, men också för att alla invånare i kommunen ska vara medvetna om hur vi kan spara energi och bidra till en bättre miljö.

Är du med? Släck för vår enda planet

När klimatförändringarna fortsätter att öka och den biologiska mångfalden drastiskt dalar, måste vi sätta fokus på att prioritera och ta hand om vårt enda hem – planeten.

Under Earth Hour uppmärksammar vi vår planets största utmaningar, klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Vi visar hur klimatförändringarna påverkar vår natur och våra arter – och hur naturen kan lindra effekten av klimatförändringar. Vi visar hur maten och vår konsumtion påverkar planeten och den biologiska mångfalden och vad vi som individer, kommun, organisation, företag och beslutsfattare kan göra för att minska vårt ekologiska fotavtryck och vår negativa påverkan på djur och växter. Och hur ser kopplingen mellan vårt sätt att leva och planetens välbefinnande ut?

Om vi är många, kan vi göra stor skillnad!

Du kan också minska din klimatpåverkan och bidra till att öka den biologiska mångfalden. Välj dina förändringar och var med och gör skillnad! WWF har samlat 50 små och stora förändringar du kan göra för vår enda planet. Om du till exempel lämnar cirka 10 kvadratmeter av din gräsmatta oklippt över sommaren, så är det toppen för den biologiska mångfalden i din trädgård! Ingen kan göra allt men om vi är många, kan vi tillsammans göra stor skillnad!

Välj förändringarna du ska börja med här

Läs mer om Earth Hour här

Klimatarbetet i Östersunds kommun

Klimatutmaningen är akut. Östersunds kommun har därför beslutat att vi ska ligga i täten mot ett hållbart samhälle. På www.ostersund.se/klimat kan du läsa mer om hur kommunen jobbar med frågor som rör klimat och miljö.

Fakta: Vår energiförbrukning i Östersund

Visste du att alla vi i Östersunds kommun tillsammans lyckats sänka energiförbrukningen med hela 12% mellan 2010 och 2014? Det är fantastiskt bra på så kort tid - men vi vill bli ännu bättre! Fortfarande förbrukar alla vi som bor och verkar i Östersunds kommun i snitt ungefär 33 000 kilowatt-timmar energi per person och år, så vi kan bli ännu bättre.

Sidan uppdaterad 2023-11-16