Klimatseminarium

Kläder som händer på klädställningar i en mörkt rum.

Under Klimatseminarium 2019 ordnades en Bytesgarderob.

Klimatseminarium anordnas varje år sedan 2002. Syftet med seminariet är att genom intressanta föredragshållare, utställningar och möten inspirera deltagarna till fortsatt arbete för en minskad klimatpåverkan. Målet är att Jämtlands län ska vara fossilbränslefritt år 2030.

Klimatseminarium 2021


2021 års Klimatseminarium i Östersund ägde rum den 22 september, för 20:e gången (!) i rad. På grund av rådande pandemirestriktioner genomfördes seminariet digitalt. Det var stort intresse för årets upplaga, över 600 personer var anmälda.

Tema: Ett avgörande år för klimatet

2021 har beskrivits som ett avgörande år för klimatet. Vi tillsammans är en del i det arbetet som behöver göras för att putta klimatarbetet i rätt riktning och med tillräcklig kraft.

Vi har sett att stora ekonomiska resurser kan frigöras och satsas om det bedöms nödvändigt, att lagförslag snabbt kan införas vid behov, och att många faktiskt ser fördelar med att jobba hemifrån.

Klimatseminariet är ett tillfälle att samla näringsliv, beslutsfattare, stödaktörer, intresseorganisationer, studenter, och privatpersoner: alla har vi makten att påverka så att utsläppen hamnar inom ramen för den globala koldioxidbudgeten.

Tanken med seminariet är att inspirera med goda exempel, utöka kunskaper, bygga framtidshopp, och att få deltagarna att lämna seminariet med ny handlingskraft. Detta för att kunna bidra till en fossilbränslefri och hållbar framtid, där ekonomisk lönsamhet går hand i hand med social rättvisa och sker inom planetens gränser.

Här hittar du 2021 års program

Klimatseminariet 2021 arrangerades av Östersunds kommun, Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen och Länsförsäkringar Jämtland.

Dokumentation från Klimatseminarium 2020

Klimatseminariet 2020 ägde rum för nittonde året i rad och hade temat "Klimatkrisen väntar inte".
Seminariet, som genomfördes digitalt, bestod bland annat av föredrag om minst 10% minskade växthusgasutsläpp per år, förbud mot nya bensin- och dieselbilar, förnybara drivmedel, vätgas, hur mycket grön omställning har vi (inte) råd med, vinster med gröna obligationer, kombinerat mobilitetskort med mera.
Moderator var Jakob Lagercrantz.

2020 års digitala klimatseminarum arrangerades av Östersunds kommun, Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen och Länsförsäkringar Jämtland.

Dokumentation från Klimatseminarium 2019

Klimatseminariet 2019 var det sjuttonde i ordningen och hade temat "Nu ökar vi takten". Seminariet innehöll föredrag om klimatsmart mat, backcasting, världens största nyhet, digitaliserade transporter, utdelning av miljöpris, elskoter, elflyg och drönare, hållbara festivaler, slow fashion inklusive bytesgarderob, standup för klimatet, med mera. Moderator var Mattias Goldmann.

  1. Program Klimatseminarium 2019 (PDF) Pdf, 809.3 kB.

Klimatseminarium arrangeras av Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Länsförsäkringar Jämtland och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Dokumentation från Klimatseminarium 2018

Klimatseminarium 2018 var det sextonde i ordningen och hade temat "Vinster och möjligheter med omställning till förnybart". Seminariet innehöll föredrag om klimatförändringar, fossilfria investeringar och gröna obligationer, omställning i energi- och transportsektorn, självkörande bilar, konsumtion och livsstil och framtidens resor med mera. Moderator var Maria Wetterstrand.

  1. Program Klimatseminarium 2018 (PDF) Pdf, 559.6 kB.

Klimatseminarium arrangeras av Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Länsförsäkringar Jämtland och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Dokumentation från Klimatseminarium 2017

Temat var "Fossilfritt Jämtland - möjligheter i en modernare morgonvärld". Omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle är i full gång och går lättare än många tror. Under dagen visades allt från lokala till internationella exempel på hur lönsamhet och välfärd kan öka i takt med att utsläppen minskar. Bland föreläsarna märktes Fossilfritt Sveriges Svante Axelsson, finansmarkandsminister Per Bolund, SJ:s vd Crister Fritzon, Heidi Andersson och Björn Ferry. Moderator var Yvette Hermundstad.

  1. Program Klimatseminarium 2017 (PDF) Pdf, 1.3 MB.

Klimatseminarium arrangeras av Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Länsförsäkringar Jämtland och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Dokumentation från Klimatseminarium 2016

Klimatseminariet 2016 var det fjortonde i ordningen och hade temat "Från Paris till hemmaplan", hur påverkar FN:s klimatavtal oss och hur kan vi bidra till att uppfylla vår del av avtalet? Seminariet innehöll spännande föreläsare som Anders Wijkman, Åsa Romson, Heidi Andersson och Pär Holmgren.

  1. Program Klimatseminarium 2016 (PDF) Pdf, 4.8 MB.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-14