Vi binder dammet för friskare luft

Blå himmel med vita moln och hjärtformade ballonger som stiger mot himlen

Luften i centrala Östersund är inte alltid hälsosam och värst är det på våren då dammet yr omkring. Luften blir då full av små partiklar som är skadliga för våra lungor. Därför binder vi dammet med saltlösning på våren på vissa gator, men då kan det bli halt, ibland riktigt halt - kör försiktigt i centrala stan under våren!

Kör försiktigt när vi dammbinder och våtsopar

För att förbättra luftkvaliteten har vi, på våren, under tidiga morgontimmar,växelvis, spridit en saltlösning och växelvis spolat och sopat upp grus och damm med sopmaskin. Vi har också använt dammsugarbilar som ett komplement.

Vägmärket som betyder Varning för slirig väg
Karta där Färjemansgatan, Strandgatan, Kyrkgatan, Rådhusgatan, Gränsgatan samt Stuguvägen är markeradeFörstora bilden

På de markerade gatorna spred vi saltlösning våren 2023. Klicka för större karta

Dammbindningen gjorde vi på följande gator i centrala Östersund:

  • Färjemansgatan från och med av- och påfarterna till Frösöbron, till Rådhusgatan
  • Strandgatan från och med av- och påfarterna, till Frösöbron till Gränsgatan
  • Köpmangatan från och med av- och påfarterna till Frösöbron, till Strandgatan
  • Kyrkgatan från Färjemansgatan till Gränsgatan
  • Rådhusgatan från Färjemansgatan genom rondellerna vid Stora kyrkan till och med rondellen vid Nedre Vatttugatan
  • Stuguvägen från och med rondellen vid Rådhusgatan till och med rondellen vid Krondikesvägen

Längs de aktuella sträckorna fanns vägmärken som varnade för slirig väg.

Vi hade hela tiden koll på väderprognoserna och hur mycket partiklar som fanns i luften och vi anpassade våra insatser till väder och mängden partiklar. Om det regnade sänkte det mängden partiklar i luften, och vi behövde inte sprida så mycket saltlösning. Vi fick ett rejält bakslag för våren, med snö och flera minusgrader då vi inte spred saltlösningen.

Läs mer i "Rapport driftåtgärder 2023 för sänkta partikelhalter" Pdf, 306.9 kB.

På våren är luften i stan som sämst för vår hälsa

Det är på våren när

  • snön smälter undan på gatorna
  • bilarna fortfarande har dubbdäck
  • det fortfarande är för kallt för att sopa upp gruset från vinterns sandning
  • det är soliga, fina dagar som torkar upp

som luften är som mest ohälsosam. Det beror på alla små partiklar från grus, däck, vägbeläggning, m.m. som finns i luften.

Läs mer om varifrån partiklarna kommer

Läs mer om hur partiklarna i luften påverkar vår hälsa

Läs mer om stora vårsopningen

En åtgärd av flera för en hälsosammare luft

Våren 2022 var första året som vi använde denna metod för att binda och sopa upp dammet. Då kunde vi se att halterna av partiklar var 25 % lägre än under tidigare år.

Dammbindningen ingår i det åtgärdsprogram för luft som kommunen tagit fram.

Läs mer om åtgärdsprogrammet för luft

De skadliga partiklarna kommer delvis från det grus vi använder till halkbekämpning under vintern.

Läs mer om hur vi tänker när det gäller olika typer av grus för halkbekämpning

Sidan uppdaterad 2023-12-19