Miljöredovisning

Varje år gör kommunen en miljöredovisning. Den beskriver resultatet av kommunens miljö­arbete och fungerar som underlag för det fortsatta miljöarbetet.

I miljöredovisningen hittar du bland annat:

  • Data om klimatrelaterade utsläpp i kommunen.
  • Trender för hur det går inom följande områden:
    • Energi
    • Avfall
  • Exempel på övrigt miljöarbete i kommunen.

Miljöredovisningen för 2022 beräknas vara klar i april 2023.

I miljöredovisningen hittar du data om klimatrelaterade utsläpp i kommunen, trender för hur det går inom energi- respektive avfallsområdet och exempel på övrigt miljöarbete i kommunen.

Miljöredovisning för 2022 beräknas vara klar i april 2023.

Miljöredovisningen 2021 framsida

Ladda ner miljöredovisning 2021

Miljöredovisning enligt EMAS

Miljöredovisningen upprättas enligt EMAS. vårt Miljöledningssystem. Det är en del i vår Miljöcertifiering.

Miljöledningssystem

Sidan uppdaterad 2023-01-25