Miljöredovisning

Varje år gör kommunen en miljöredovisning. Den beskriver resultatet av kommunens miljö­arbete och fungerar som underlag för det fortsatta miljöarbetet.

Miljöredovisningen för 2022 publicerar vi när de externa revisorerna godkänt den. Det väntas ske under sommaren.

Vill du ta del av statistik för 2022 innan miljöredovisningen offentliggjorts är du välkommen att kontakta oss.

I miljöredovisningen hittar du bland annat:

  • Data om klimatrelaterade utsläpp i kommunen.
  • Trender för hur det går inom följande områden:
    • Energi
    • Avfall
    • Luftkvalitet
  • Exempel på övrigt miljöarbete i kommunen.
Miljöredovisningen 2021 framsida

Ladda ner miljöredovisning 2021

Miljöredovisning enligt EMAS

Östersunds kommuns miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 och EMAS. Miljöredovisningen upprättas enligt kraven i EMAS som en del i vår certifiering.

Miljöledningssystem

Sidan uppdaterad 2023-05-16