Värdefulla byggnader - Härke

Här hittar du alla byggnader i Härke som vi bedömt som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B.

Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och vad de kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Klass A

Klass A innebär ett starkare skydd, och kan innebära att kommunen meddelar rivningsförbud eller skyddsbestämmelser för byggnaden. Klass A kan också innebära ett såpass starkt skydd att det hindrar till exempel tillgänglighetsåtgärder eller tekniska åtgärder.

Bilder på byggnaderna - klass A

Spinetten 1. Villa i ljusgrå, liggande panel. Vita fönster med gula spröjs, veranda med snickarglädje och rött tegeltak.

Spinetten 1. Bostadshus. Byggt 1850-1900.

Spinetten 1. Villa i ljusgrå, liggande panel. Vita fönster med gula spröjs, veranda med snickarglädje och rött tegeltak.
Spinetten 1. Hus i röd liggande panel, vita fönster med spröjs.

Spinetten 1. Lillstuga. Byggd 1850-1900

Klass B

Klass B innebär att kommunen kan införa varsamhetsbestämmelser för byggnaden.

Bilder på byggnaderna - klass B

Spinetten 1. Hus med röd, liggande panel och vita fönster med spröjs, plåttak.

Spinetten 1. Lada (Nedre delen)

Valla 6:1. Villa med röd liggande panel, vita fönster med spröjs, gul dörr och rött tegeltak.

Valla 6:1. Bostadshus. Byggt 1890.

Valla 6:27. Villa med röd, stående panel och vita fönster med spröjs. Rött tegeltak och grå dörrar.

Valla 6:27. Bostadshus.

Valla 8:15 . Hus, omålad, åldrad panel. Fönsterluckor och förstukvist.

Valla 8:15 Bostadshus. Byggt 1850-1900.

Valla 8:15. Hus, omålad, åldrad panel. Utsmyckade fönsterluckor och skorsten med vit puts.
Valla 8:15. Hus, omålad, åldrad panel. Utsmyckade fönsterluckor och förstukvist.
Valla 8:15. Detaljbild på omålade fönsterluckor i åldrat trä med utsmyckning.
Valla 8:16. Uthus (häbre) Omålat.

Valla 8:16. Uthus (häbre). Byggt 1731

Valla 8:16. Uthus (häbre) Omålat.
Valla 8:16. Uthus (häbre) Omålat.
Valla 6:1. Byggnad i tre våningar i vit puts, vita fönster, balkong och metalltrappa på kortsidan, rött tegeltak med takkupor.

Valla 6:1. Ålderdomshem byggt 1890.

Valla 6:1. Byggnad i tre våningar i vit puts, vita fönster, balkong och metalltrappa på kortsidan, rött tegeltak med takkupor.
Valla 6:1. byggnad i tre våningar i ljusgul puts med vita fönster, rött tegeltak, veranda och balkonger i vitt på kortsidan.

Valla 6:1. Ålderdomshem byggt 1948.

Valla 6:1. byggnad i tre våningar i ljusgul puts med vita fönster, rött tegeltak, veranda och balkonger i vitt på kortsidan.
Valla 6:1. byggnad i tre våningar i ljusgul puts med vita fönster, rött tegeltak, veranda och balkonger i vitt på kortsidan.
Kattfoten 1.  Hus i röd, liggande panel, vita fönster med gröna luckor, grön dörr, och svart tak.

Kattfoten 1. Bostadshus.

Kattfoten 1. Hus i röd, liggande panel, vita fönster med gröna luckor, grön dörr, och svart tak.
Pianot 3. Villa i röd panel, vita fönster med spöjs, rött tegeltak med balkong.

Pianot 3. Bostadshus.

Pianot 3. Villa i röd panel, vita fönster med spöjs, rött tegeltak med balkong.

Byggnadsminnen

Byggnadsminnen berättar om historiska skeenden och hur samhället över tid förändrats. Berättelserna rymmer även specifika händelser och enskilda personers historia

Bilder på byggnaderna - byggnadsminnen

Valla 6:43. Villa med brun, liggande panel och blå detaljer.

Valla 6:43. Sommarhagen.

Valla 6:43. Byggnad i brun liggande panel och två gröna dörrar.

Valla 6:43. Uthus.

Valla 6:43. Byggnad i brun, liggande panel med gröna dörrar och fönster, sluttande tak.

Valla 6:43. Tjänstebostad.

Valla 6:43. Timrad byggnad.

Valla 6:43. Lada.

Alla kvarter i stadsdelen

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12