Kvarteren Fiolen

Bostadskvarter med fem punkthus glest placerade i luftig parkmiljö som är tydliga exempel på 1950-talets planeringsideal

Bebyggelsen följer de branta terrängförhållandena och husen är vridna i förhållande till gatan, vilket skapar en intressant stadsbild. Detta gäller särskilt miljön längs Fritzhemsgatan.

Kvarteret avgränsas av Fritzhemsgatan, Vandrarvägen, Fröjavägen och kvarteret Åkern.

Fasaden är fältmålad i beige och ljust bruna kulörer med ljusare konturer bland annat i hörn och delvis runt fönstren. Taket är mycket karaktäristiskt med en högre och en lägre del vilket ger asymmetriska fall.

Tidstypiska originaldetaljer återfinns i garageportar och balkonger klädda med sinuskorrugerad plåt. Fönstersättningen är asymmetrisk och fönstren är vita med kraftiga dimensioner. Gavelröstet är klätt med en brun lockpanel. Arkitekt HSB/ I. Kanlin.

Under 2015 har husen genomgått en renovering och gavelröstets bruna lockpanel har bytts ut mot en brun minerit-skiva, balkongerna har fått nya fronter i ny sinuskorrigerad plåt och tilläggsisolering har skett. Färgsättning lika befintlig.

Karta

Var varsam med

  • de öppna gröna ytorna
  • fasadmaterial
  • färgsättning
  • ursprungliga detaljer

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras. Det gäller om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12