Värdefulla byggnader - Valla och Mjälle

Här hittar du alla byggnader i Valla och Mjälle som vi bedömt som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B.

Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och vad de kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Klass A

Klass A innebär ett starkare skydd, och kan innebära att kommunen meddelar rivningsförbud eller skyddsbestämmelser för byggnaden. Klass A kan också innebära ett såpass starkt skydd att det hindrar till exempel tillgänglighetsåtgärder eller tekniska åtgärder.

Bilder på byggnaderna - klass A

Frösö 2:40. Byggnad i orange puts med grönt plåttak, bruna dubbeldörrar.

Frösö 2:40. Pumphus, vattenverk.

Frösö 2:40. Byggnad i orange puts med grönt plåttak, bruna dubbeldörrar, utbyggnad med sluttande tak med trädörr. Står Frösö Båtklubb på fasaden.
Frösö 2:40. Byggnad i orange puts med grönt plåttak, bruna dubbeldörrar, utbyggnad med sluttande tak och tre små fönster. Står Frösö Båtklubb på fasaden.
Frösö 2:40. Detaljbild på grönt plåttak.
Alnmåttet 4. Villa i röd, liggande panel, veranda med många fönster med spröjs, blå dubbeldörrar. Svart tak och takkupa.

Alnmåttet 4. Bostadshus. Byggt 1904.

Hammarskiftet 5. Villa i ljusbeige, liggande panel, gröna detaljer och fönster, med röda spröjs. Rött plåttak.

Hammarskiftet 5. Bostadshus. Byggt 1909.

Hammarskiftet 5. Byggnad i ljusbeige, liggande panel med röda detaljer och gröna dörrar, sluttande tak.

Hammarskiftet 5. Komplementbyggnad.

Hammarskiftet 9. Villa i brun, liggande panel med vita fönster och svart plåttak med takkupa.

Hammarskiftet 9. Bostadshus. Byggt på 1880-talet.

Solskiftet 7. Villa med vit liggande panel på undervåningen, och brun fiskfjällspanel på övervåningen. Bruna fönster med spröjs och svart plåttak.

Solskiftet 7. Bostadshus från 1904.

Solskiftet 12. Villa i vit, liggande panel med gröna detaljer och röda fönster med spröjs.

Solskiftet 12. Bostadshus. Byggt 1914.

Valla 10:5. Villa i vit puts med vita fönster med spröjs.

Valla 10:5. Bostadshus. Byggt på 1880-talet.

Valla 11:14. Villa i röd liggande panel med vita fönster med spörjs.

Valla 11:14. Bostadshus. Byggt 1917.

Ägostyckningen 7. Villa med ljusgrön liggande panel på nedervåningen och vit fiskfjällspanel på övervåningen. Vita fönster med spröjs.

Ägostyckningen 7. Bostadshus från 1900.

Ägostyckningen 7. Byggnad i gul, liggande panel, dörrar och garageportar i grönt och gröna fönster med spröjs. Rött plåttak.

Ägostyckningen 7. Uthus från 1900.

Klass B

Klass B innebär att kommunen kan införa varsamhetsbestämmelser för byggnaden.

Bilder på byggnaderna - klass B

Mjällegården 10. Villa i vitt mexitegel och bruna trädetaljer. Vita fönster.

Mjällegården 10. Bostadshus.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12