Särskilt värdefulla byggnader Östersund centrum - 1800-tal

Här hittar du bilder på de byggnader från 1800-talet i Östersunds centrum som vi bedömt som kulturhistoriskt värdefulla.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt.

Att en byggnad har Klass A innebär att förvanskningsförbud enligt plan- och bygglagen gäller. Byggnaden har ett så högt värde att rivningsförbud/skyddsbestämmelser bör övervägas vid upprättande av ny detaljplan.

De byggnader som är märka med (q) har rivningsförbud eller skyddsbestämmelse i detaljplan.

Särskilt värdefulla byggnader 1800-tal Klass A

Tegelbyggnad i fyra våningar med vita detaljer, fönster med mörka spröjs och svart tak,

Kvarter ABC-boken 3. 1893. Södra skolan. Arkitekt Adolf Kjellin. Påbyggd 1914. Rådhusgatan 35.

Trähus i tre våningar i gul panel. Vita detaljer, vita fönster med spröjs.

Kvarter Auditören 3. 1800-tal, hitflyttad 1866. Köpmangatan 14.

Hörnbyggnad i tre våningar, Träfasad i gult. Orange tegeltak med takkupor. Fönster med vita spröjs.

Kvarter Barberaren 1. 1880 (q). Storgatan 21.

Hörnbyggnad i tre våningar i ljusgrön träpanel med mörkgröna detaljer. Fönster med mörkgröna spröjs.

Kvarter Barberaren 5. 1883 (q). Storgatan 25.

Byggnad i tre våningar i ljusgrön, liggande träpanel med vita detaljer. Rött tak med två skorstenar. Skyltfönster på bottenvåningen.

Kvarter Barberaren 5. 1877 (q). Biblioteksgatan 9.

Byggnad i liggande trä, röd målad med mörka trädörrar och rött plåttak.

Kvarter barberaren 6. 1800-tal (q). Smithens gård. Loftbod troligen flyttad från Norge. Storgatan 23.

Ljusgrå byggnad i liggande träpanel med vita detaljer. Fönster med vita spröjs.

Kvarter Boktryckaren 1. 1912 (q). Biblioteksgatan 6A.

Byggnad i rött tegel i två våningar med bruna detaljer.

Kvarter Boktryckaren 1. 1882 (q). Biblioteksgatan 8.

Beige sten hus med gröna fönster och grönt plåttak.

Kvarter Boktryckaren 1. 1884 (q). Gustingården. Biograf/gårdshus 1914. Storgatan 34 A-B.

Tvåvåningshus i rosa liggande träpanel med vita knutar och vita fönster med bruna spröjs och svart plåttak.

Kvarter Boktryckaren 1. 1850-60-tal (q). Melandersgården. Biblioteksgatan 6 B.

Trevånings hus i röd puts med ljusröda detaljer och rött plåttak med takkupor.

Kvarter Boktryckaren 1. 1882 (q). Strandbergsgården. Storgatan 32.

Två våningsbyggnad i röd puts med vita detaljer, svart plåttak. Fönster med många små rutor och vita spröjs på våning 2 och skyltfönster på våning 1.

Kvarter Boktryckaren 4. 1890. Ombyggd 1927 (q). Före detta Sundsvalls Enskilda Bank.

Byggnad i två våningar i ljusgrå, liggande panel. Vita fönster med vita spröjs. Svart plåttak.

Kvarter Boktryckaren 5. 1882 (q). Postgränd 5.

Trähus i två våningar i ljusgrå stående panel med vita knutar och detaljer. Fönster med svarta spröjs och svart ytterdörr.

Kvarter Boktryckaren 5. 1860-tal (q). Gårdshus, stod vid gatan till 1881. Postgränd 5.

trähus i tvåningar i ljusgrå liggande panel, vita knutar och detaljer. Svarta fönster med spröjs och svart ytterdörr.

Kvarter Boktryckaren 5. 1882 (q). Gårdshus. Postgränd 5.

trähus i två våningar i liggande, ljusgrå panel. Vita knutar och detaljer. Svarta fönster och spröjs.

Kvarter Boktryckaren 6. 1850-tal (q). Bergska gården. Köpmangatan 41.

Haren 6 - Bostadshus i två våningar med röd puts och blåa dörrar.

Kvarter Boktryckaren 6. 1850-tal (q). Före detta drängstuga, stall, vagnsbod, dass. Köpmangatan 41 B.

trähus i två våningar i beige liggande panel med vita knutar och detaljer. Balkong och veranda med mycket snickarglädje i vitt. Rött plåttak.

Kvarter Borgmästaren 5. 1880-tal (q). Strandgatan 24 A.

Trähus i tre våningar i beige liggande panel med vita detaljer. Vita fönster med vita spröjs. Rött plåttak.

Kvarter Borgmästaren 5. 1887 (q). Arkitekt Edvard Runeberg. Köpmangatan 54.

Uthus i trä i två våningar, röd stående panel, gula dörrar och vita fönster med många rutor med vita spröjs.

Kvarter Borgmästaren 5. 1880 (q). Uthus.

Trähus i tre våningar i beige, liggande panel med vita fönster med spröjs och vita och detaljer. balkong och veranda med snickarglädje.

Kvarter Borgmästaren 6. 1880-tal (q). Strandgatan 24 B.

Gult hus i två våningar med liggande panel och vita fönster med vita spröjs.

Kvarter Borgmästaren 6. 1850 och 1910 (q). Köpmangatan 56 A-B.

Träbyggnad i två våningar i ljusgul liggande panel, vita detaljer, vita fönster med gråbruna spröjs. Grått plåttak.

Kvarter Bryggaren 4. 1863 (q). Hel gårdsmiljö från 800-talet. Köpmangatan 32.

Mården 4 - Hus i beige puts med ljusgröna fönster och balkong med ljusgrönt staket.

Kvarter Bryggaren 4. 1850-tal, eventuellt äldre (q). Biblioteksgatan 3.

Uthus i gul stående panel med gröna dörrar och portar och vita detaljer.

Kvarter Bryggaren 4. 1800-talets senare del (q). Uthus. Köpmangatan 32.

Villa i tre våningar, gul liggande panel med vita detaljer. Svart plåttak. Veranda och balkong med mycket vit snickarglädje.

Kvarter Bryggaren 5. 1843, ombyggt 1879 och 1905 (q). Biblioteksgatan 13.

Träbyggnad i två våningar i ljus, liggande panel. Rött plåttak. Skyltfönster på markplan. Vita fönster med vita spröjs.

Kvarter Buntmakaren 1. 1884 och 1890 (lågdel). Freskens. Storgatan 19.

Träbyggnad i gul, liggande panel. Svart tak. Vita detaljer, vita fönster med spröjs.

Kvarter Buntmakaren 1. 1840-tal. Eventuellt är delar av byggnaden från 1790-tal. Freskens. Stortorget.

Träbyggnad i två våningar,  i gul, liggande panel, vita knutar och fönsterfoder och fönster med vita spröjs.

Kvarter Filialbanken 4. 1860-95 (q). Köpmangatan 48 B.

tränbyggnad i tre våningar i gul, stående panel. Vita knutar och fönsterfoder, gröna fönster med gröna spröjs. Rött plåttak med två skorstenar.

Kvarter Färgaren 2. 1860-tal (q). Köpmangatan 34.

Gårdshus i beige, liggande panel, vita knutar och två gröna dörrar. Halvcirkelfönster med gröna spröjs.

Kvarter Färgaren 2. Tidigt 1800-tal (q). John Ericssonshuset, hitflyttat. Gårdshus. Biblioteksgatan 4 A.

Uthus i två våningar, gul liggande panel med bruna portar och fönster med bruna spröjs och fönsterfoder.

Kvarter Färgaren 2. 1800-tal (q). Gårdshus.

Hörnbyggnad i två våningar i sten. Rött plåttaket. Fönster i valv i markplan.

Kvarter Gästgivaren 1. 1889. Jämtlands folkbank. Byggmästare J Pettersson. Storgatan 33.

Stenbyggnad i ljusgul puts med dekorativa bårder. Rött plåttak.

Kvarter Gästgivaren 3. 1880. Bagare Åslunds gård. Ombyggnad 1900, arkitekt Per Österlund. Tillbyggnad 1907, arkitekt Knut G Gyllencrutz. Prästgatan 40.

Trähus i tre våningar i ljusgrå, liggande panel. Vita detaljer och vita fönster. Skyltfönster på markplan. Rött plåttak och takkupor.

Kvarter Gästgivaren 4. 1883. Storgatan 37.

Träbyggnad i tre våningar med takkupor, ljusgul liggande panel och rött plåttak.

Kvarter Gästgivaren 5. 1883. Storgatan 35.

Byggnad i tre våningar i ljusgul puts. Bruna dörrar och portar, bruna fönster med spröjs och brunt tak.

Kvarter Gästgivaren 6. Cirka 1900, ombyggt 1907 och 1913. Hamngatan 11.

Trähus i två våningar i ljusgul liggande panel med ljusgröna detaljer, rött tak, bruna fönster med spröjs.

Kvarter Häradshövdingen 7. 1870. Ursprungligen barnhem. Kyrkgatan 50.

Byggnad i sten i ljusgul puts med vita detaljer, vita fönster med spröjs och grund i sten.

Kvarter Härbärget 1. 1880-tal (q). Tullgatan 4

Stenbyggnad i trevåningar i senapsgul puts, röda detaljer och en mörkröd veranda.

Kvarter Kopparslagaren 6. 1880. Prästgatan 19.

Stenbyggnad i två våningar i brun puts med vita detaljer. Bruna fönster med spröjs. Taket är smyckat med ett vitt kors.

Kvarter Logen 5. 1883. Betelkyrkan med uthus. Kyrkgatan 51.

Träbyggnad i två våningar i ljusgrön, liggande panel med mörkgröna detaljer. Vita fönster med spröjs. Skyltfönster i markplan.

Kvarter Läkaren 12. 1883, eventuellt stomme från 1860-tal. Storgatan 27.

Stenbyggnad i fyra våningar i rosa puts med markplan i ljusgrå puts,. Vita fönster med spröjs, balkonger med svarta metalräcken. Skyltfönster i markplan.

Kvarter Läkaren 14. 1886. Ombyggt 1905. Arkitekt Edward Dahlbäck. Storgatan 31.

Träbyggnad i två våningar i ljusgrå, liggande panel med mörkgrå detaljer, Vita fönster, rött tak. Åttkantig utbyggnad för trapphuset mitt på byggnaden

Kvarter Mangeln 3. 1880-tal. Gränsgatan 64C.

Trävilla i tre våningar i grön, liggande panel och mörkgröna och vita detaljer. Rött plåttak.

Kvarter Onkel Adam 9. 1896. Arkitekt Andreas Bugge. Strandgatan 6.

Träbyggnad i två våningar i senapsgul, liggande panel. Rött plåttak. Portar i rött.

Kvarter Pantbanken 2. 1897. Hamngatan 12.

Träbyggnad i två våningar i gul, liggande panel med gröna detaljer. Vita fönster med spröjs. Skyltfönster på markplan och grund i sten.

Kvarter Pantbanken 2. 1896 (q). Hamngatan 12.

Träbyggnad i två våningar, i ljusgrön liggande panel med mörkgröna detaljer. Röda fönster med spröjs. Skyltfönster i markplan.

Kvarter Pantbanken 6. 1885 (q). Genbergsgården. Storgatan 43.

Trähus i tre våningar i gul, liggande panel med gröna detaljer, gröna fönster med spröjs, rött plåttak. Skyltfönster på markplan.

Kvarter Pantbanken 7. 1867 (q). Storgatan 41.

Träbyggnad i tre våningari mörkgrön, liggande panel. Vita knutar och fönsterfoder, vita fönster och spröjs.

Kvarter Pantbanken 7. 1865, främre delen (q). Storgatan 41.

Uthus i två våningar i mörkgrön liggande panel. Vita fönsterfoder och fönster med spröjs. Vita portar och dörrar med glas.

Kvarter Pantbanken 7. 1899 (q). Ritningar av Carl Lignell. Storgatan 41.

Träbyggnad i två våningar i ljusgrå, liggande panel, med vita knutar, fönsterfoder och detaljer, vita fönster med spröjs. Skyltfönster på första våningen. Svart plåttak.

kvarter Postiljonen 9. 1884 (q). Prästgatan 43.

Träbyggnad  i två våningar i rosa panel, vita knutar, detaljer och fönsterfoder. Röda fönster med spröjs. Skyltfönster på första våningen.

Kvarter Postiljonen 9. 1880 (q). Prästgatan 41.

Trähus i två våningar i ljusgrå, liggande panel med vita detaljer. Grå fönster med spröjs. Skyltfönster på markplan.

Kvarter Rektorn 10. 1864. Levinska gården. Storgatan 28.

Trähus i två våningar i senapsgul, liggande panel. Ljusbruna detaljer. Grå fönster med spröjs på övervåningen. Fönster med många rutor på markplan.

Kvarter Rektorn 10. 1897. Levinska gården. Storgatan 28.

Träbyggnad i tre våningar i ljusgrön, liggande panel, vita detaljer, vita fönster med spröjs. Svart plåttak och takkupor.

Kvarter Repslagaren 9. 1880. Rådhusgatan 30C och 32.

Träbyggnad i tre våningar i ljusgrön, liggande panel. Vita detaljer, vita fönster med spröjs. Svart plåttak med takkupor.

Kvarter Repslagaren 9. 1882. Brogränd 20B / Rådhusgatan 30 B.

Träbyggnad i två våningar i ljusgrön, liggande panel. Vita detaljer och vita fönster med spröjs. Svart plåttak.

Kvarter Repslagaren 9. 1882. Brogränd 20 A.

Stenbyggnad i två våningar. Ljusgrå puts. Fönster i valv på markplan. Svarta fönster med spröjs.

Kvarter Riksbanken 2. 1885. Arkitekt Magnus Isaeus, övervåningen Erik Lallerstedt, 1927. Storgatan 44.

Träbyggnad i tre våningar i ljusgrön, liggande panel. Vita knutar och fönsterfoder, vita fönster och spröjs. Rött plåttak.

Kvarter Riksbanken 6. 1860-tal, ombyggt cirka 1880 (q). Gårdshus. Köpmangatan 51 C.

Träbyggnad i tre våningar i beige panel. Vita fönsterfoder, knutar och detaljer. Röda fönster med spröjs. Sten grund.

Kvarter Rådmannen 1. 1863 (q). Prästgatan 1 / Fältjägargränd.

Trähus i trevåningar i ljusgrå, liggande panel, med grå knutar, fönsterfoder och detaljer, röda fönster med spröjs. Grönt plåttak.

Kvarter Räntmästaren 1. 1850-tal (q). Strandgatan 16.

Stenbyggnad i två våningar. Ljusröd puts på våning två, grå puts på första våningen, grå detaljer. Röda fönster med spröjs och röd port med glasrutor-

Kvarter Räntmästaren 2. 1885 (q). Du Rietzgården. Köpmangatan 40 A-B.

Trähus i tre våningar i ljusgul, liggande panel med vita detaljer och gröna fönster med spröjs. Stengrund och rött plåttak.

Kvarter Röda Lyktan 3. 1880-tal och 1883. Residensgränd 27A och 27C.

Trähus i ljusgrå, liggande panel med vita detaljer. Vita fönster med spröjs. Skyltfönster i markplan.

Kvarter Skjutbanan 2. 1885. Storgatan 50.

Träbyggnad i två våningar i ljusgrön, liggande panel med vita detaljer, vita fönster med spröjs, svart plåttak. Två förstukvistar med balkong,

Kvarter Skjutbanan 6. 1885. Köpmangatan 59.

Träbyggnad i två våningar i ljusgul, liggande panel. Vita detaljer, vita fönster med spröjs, stengrund.

Kvarter Slakteriet 7. 1885. Storgatan 55.

Trähus i tre våningar i ljusgul, liggande panel med vita detaljer, Vita fönster med spröjs, vit ytterdörr med litet svart tak över, stengrund och stenmur.

Kvarter Slakteriet 7. 1885. Tullgatan 8.

Stenbyggnad i tre våningar. Ljusbeige puts med detaljer i ljusgrått och rött, rött plåttak med takkupor. Balkonger med gjutjärnsbalkong, burspråk. Vita fönster med vita spröjs.

Kvarter Staben 6. 1896, ombyggt 1903 och 1906 (q). Storgatan 53.

Uthus i grön, liggande panel, rött plåttak, portar och dörrar i brunt.

Kvarter Staben 6. 1896 (q). Uthus. Här utbröt branden i "Myran" 1884.

Träbyggnad i tre våningar i ljusgul, liggande panel, vita detaljer, vita fönster med spröjs. Svart plåttak.

Kvarter Staben 8. 1884. Storgatan 49A.

Stenbyggnad i fyra våningar i ljusgul puts med grå detaljer. Fönster i valv.

Kvarter Staben 9. 1884. Storgatan 47.

Träbyggnad i en våning i brun panel. Tegeltak. Blå portar, två förstukvistar med tak.

Kvarter Staden 3:1. 1888. Västra Station.

Skolbyggnad i två våningar i ljusgrå, liggande panel. Vita detaljer, Svart plåttak och hängrännor.

Kvarter Ståndraden 1. 1883 (q). Norra Skolan. Arkitekt A. E. Melander. Regementsgatan 14-16.

Villa i två våningar i ljusgrå, liggande panel. Vita knutar, detaljer och fönsterfoder, vita fönster med spröjs. Svart plåttak. Balkong och förstukvist med vitt staket.

Kvarter Ståndraden 1. 1883 (q). Arkitekt A.E. Melander. Regementsgatan 14 - 16.

Tegelbyggnad i två våningar, knutar, detaljer och fönster i vit sten.

Kvarter Tullen. 1889 (q). Arkitekt C.A. Olsson. Köpmangatan 58.

Träbyggnad i två våningar i ljusgul liggande panel. Knutar och fönsterfoder i vitt. Röda fönster med spröjs, rött plåttak med skorstenar.

Kvarter Tullvakten 2. 1877 (q). Arkitekt O. Svensson. Storgatan 38.

Stenbyggnad i tre våningar i ljusgul puts. Bruna fönster med spröjs.

Kvarter Tullvakten 3. 1885 (q). Storgatan 40.

Kulturmiljöer Centrum

Sidan uppdaterad 2023-03-17