Värdefulla byggnader - Lugnvik

Här hittar du alla de byggnader i Lugnvik som vi bedömt som kulturhistoriskt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B.

Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och vad de kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Klass A

Klass A innebär ett starkare skydd, och kan innebära att kommunen meddelar rivningsförbud eller skyddsbestämmelser för byggnaden. Klass A kan också innebära ett såpass starkt skydd att det hindrar till exempel tillgänglighetsåtgärder eller tekniska åtgärder.

Bilder på byggnaderna - klass A

Draget 6. Bostadshus med ljusgrå liggande panel, vit punschveranda, vita fönster med röda spröjs.Förstora bilden

Draget 6 - Bostadshus från 1800-talets senare del.

Draget 6. Åttakantigt lusthus i ljusgrå liggande panel.Förstora bilden

Draget 6 - Lusthus från 1800-talets slut.

Håven 1 och 2 - Två bostadshus med beige puts och vita knutar.Förstora bilden

Håven 1 och 2 - Bostadshus byggda 1965-1971.

Sänket 1. Bostadshus i brunt tegel med glasveranda.Förstora bilden

Sänket 1 - Bostadshus.

Regnby 1. Rött hus med vita knutar med byggnadsställningar runt.Förstora bilden

Regnby 1 - Bostadshus, Östersunds före detta skinnberederi. Garveribyggnaden riven. Byggd i slutet av 1800-talet.

Klass B

Klass B innebär att kommunen kan införa varsamhetsbestämmelser för byggnaden.

Bilder på byggnaderna - klass B

Agnet 1. Gammalt rött hus med vita knutar.Förstora bilden

Agnet 1 - Bostadshus, byggd under 1800-talets andra hälft.

Sprängaren 15 . Flerbostadshus med ljusgrön puts och svart plåttak.Förstora bilden

Sprängaren 15 - Bostadshus.

Sprängaren 14. Flerbostadshus i ljusgrå puts med orangea fönster och grå balkonger.Förstora bilden

Sprängaren 14 - Bostadshus.

Sidan uppdaterad 2021-04-12