Värdefulla byggnader - Tandsbyn

Här hittar du alla byggnader i Tandsbyn som vi bedömt som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden utvändigt. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B.

Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och vad de kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Klass A

Klass A innebär ett starkare skydd, och kan innebära att kommunen meddelar rivningsförbud eller skyddsbestämmelser för byggnaden. Klass A kan också innebära ett såpass starkt skydd att det hindrar till exempel tillgänglighetsåtgärder eller tekniska åtgärder.

Bilder på byggnaderna - klass A

Tand 2:66. Byggnad i röd panel med vita fönster med spröjs, gul dubbeldörr med runt vitt fönster ovanför.

Tand 2:66. Bygdegård. Byggd 1937 (senare om- och tillbyggd).

Tand 2:66. Byggnad i röd panel med vita fönster med spröjs, gul dubbeldörr med runt vitt fönster ovanför.
Tand 2:86. Byggnad i tre våningar i vit puts med vita fönster med spröjs, på bottenvåningen finns fem gråa grageportar.

Tand 2:86. Industribyggnad. Byggd ca 1950.

Tand 2:86. Byggnad i tre våningar i vit puts med vita fönster med spröjs.
Tand 2:82. Byggnad i ljusgul, liggande panel med vita fönster.

Tand 2:82. Industribyggnad, enligt uppgift landets första "hantverkarnas hus". Byggt 1944.

Tand 2:82. Byggnad i ljusgul, liggande panel med vita fönster.
Tand 2:82. Byggnad i ljusgul, liggande panel med vita fönster.
Tand 2:82. Byggnad i ljusgul, liggande panel med vita fönster.
Tand 2:110. Flerbostadshus i gul och beige puts med vita fönster och röd balkong på kortsidan.

Tand 2:110. Bostadshus med lokaler, "Stiftelsehuset", innehöll tidigare en småkyrka. Byggd 1956. Arkitekt byggnadsingenjör Olof Svensson, Östersund.

Tand 2:110. Flerbostadshus i gul och beige puts med vita fönster och röd balkong på kortsidan.
Tand 2:110. Flerbostadshus i gul och beige puts med vita fönster och röda balkonger..
Tand 2:110. Detaljbild på utsmyckning i mosaik som föreställer ett träd runt porten.
Tand 2:142. Byggnad i två våningar i beige puts med vita fönster.

Tand 2:142. Industribyggnad, "Hugo Eriksson mekaniska verkstad". Byggd 1950.

Klass B

Klass B innebär att kommunen kan införa varsamhetsbestämmelser för byggnaden.

Bilder på byggnaderna - klass B

Tand 2:9. Villa i grön panel med vita fönster, balkong i vitt smide och rött tegeltak.

Tand 2:9. Bostadshus.

Tand 2:36. Byggnad i två våningar i röd panel med vita fönster.

Tand 2:36. Skolbyggnad, "Tandsbyns folkskola". Byggd 1923-24. Arkitekt Carl Nilsson, Östersund.

Tand 2:36. Byggnad i två våningar i röd panel med vita fönster.
Tand 2:36. Detaljbild på port med snickarglädje.
Tand 2:87. Villa i vitt mexitegel och brun panel.

Tand 2:87. Bostadshus. Byggt 1961.

Tand 2:87. Villa i vitt mexitegel och brun panel.
Tand 2:87. Villa i vitt mexitegel och brun panel.
Tand 2:108. Villa i brunt tegel och vit panel med inbyggt garage.

Tand 2:108. Bostadshus.

Tand 2:103. Byggnad i vit puts med vita fönster och grå dörr.

Tand 2:103. Förråd/industribyggnad, "Kronförrådet". Byggt 1950.

Tand 2:103. Byggnad i vit puts med vita fönster och grå dörr.
Tand 2:103. Byggnad i vit puts med vita fönster och grå dörr.
Tand 2:119. Byggnad i två våningar i vit och gul puts med vita fönster.

Tand 2:119. Industribyggnad. Byggd 1950.

Tand 8:1. Byggnad i två våningar i rosa puts med vita fönster.

Tand 8:1. Fabriksbyggnad, "TIA-fabriken". Byggd 1943.

Tand 8:1. Byggnad i två våningar i rosa puts med vita fönster.
Tand 8:1. Byggnad i två våningar i rosa puts med vita fönster.
Tand 7:1. Villa med röd panel med vita fönster.

Tand 7:1. Bostadshus. Uppfördes av kommunen som bostad för "originalet" Jonas Johansson.

Alla kvarter i tätorten

Inga aktuella kvarter i tätorten.

Sidan uppdaterad 2021-12-13