Värdefulla byggnader - Odensala

Här hittar du alla byggnader i Hornsberg och på Östberget som vi bedömt som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B.

Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och vad de kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Klass A

Klass A innebär ett starkare skydd, och kan innebära att kommunen meddelar rivningsförbud eller skyddsbestämmelser för byggnaden. Klass A kan också innebära ett såpass starkt skydd att det hindrar till exempel tillgänglighetsåtgärder eller tekniska åtgärder.

Bilder på byggnaderna - klass A

Forntiden 1. Gul villa med rött plåttak och veranda och balkong med vit snickarglädje.

Forntiden 1. Bostadshus byggt vid 1800-talets slut.

Remsöljan 1. Röd trävilla med vita fönster med spröjs.

Remsöljan 1. Bostadshus.

Stallet 5. Villa med ljusgrå liggande panel och stora vita fönster.

Stallet 5. IOGT-lokal från sekelskiftet 1900.

Stallet 7. Villa med vit liggande panel med veranda och balkong med snickarglädje.

Stallet 7. Bostadshus från 1800-talets slut.

Stallet 7. Lång röd byggnad med vita fönster med spröjs och gröna dörrar.

Stallet 7. Ladugårdsbyggnad byggd vid sekelskiftet 1900.

Tröskan 8. Stort rött trähus med stora vita fönster med spröjs, alla fönster har röd-vit-randiga markiser.

Tröskan 8. Skolhus i jugendstil byggt 1922.

Klass B

Klass B innebär att kommunen kan införa varsamhetsbestämmelser för byggnaden.

Bilder på byggnaderna - klass B

Stallet 11. Gammalt rött hus med vita fönster med spröjs.

Stallet 11. Mangårdsbyggnad från mitten av 1800-talet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12