Värdefulla byggnader - Odenslund och Söder (utanför riksintresset för Östersunds stad)

Här hittar du alla byggnader i Odenslund och på Söder som vi bedömt som kulturhistoriskt värdefulla.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B.

Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och vad de kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Klass A

Klass A innebär ett starkare skydd, och kan innebära att kommunen meddelar rivningsförbud eller skyddsbestämmelser för byggnaden. Klass A kan också innebära ett såpass starkt skydd att det hindrar till exempel tillgänglighetsåtgärder eller tekniska åtgärder.

Bilder på byggnaderna - klass A

Nässlan 7. Villa i gul träpanel med vita fönster, förstukvist och balkong.

Nässlan 7. Bostadshus.

Odenslund 1:6. Byggnad i beige puts med gröna fönster med spröjs.

Odenslund 1:6. Osäker användning, eventuellt militär eller religiös användning. Byggd 1900-talets början.

Brudsporren 8. Flerbostadshus i brunt tegel, i två våningar med vita fönster och två vita balkonger.

Brudsporren 8. Bostadshus.

Klass B

Klass B innebär att kommunen kan införa varsamhetsbestämmelser för byggnaden.

Bilder på byggnaderna - klass B

Ask 6. Villa rosa träpanel med vita fönster och blå spröjs och ett burspråk.

Ask 6. Bostadhus.

Ask 6. Byggnad i rosa, liggande träpanel, vit fönster med spröjs och vit dörr.

Ask 6. Uthus.

Elritsan 2 - Flerbostadshus med gul träpanel och vita fönster.

Elritsan 2. Bostadshus.

Elritsan 3. Villa i vit puts med gröna fönster och rundad balkong.

Elritsan 3. Bostadshus.

Idun 9. Villa i grön panel och vita fönster med spröjs.

Idun 9. Bostadshus.

Nässlan 3. Villa i röd, liggande panel och vita fönster med spröjs, vit förstukvist med balkong.

Nässlan 3. Bostadshus.

Odenslund 4:3. Timrad röd byggnad med gula dörrar och vita fönster med gula spröjs.

Odenslund 4:3

Odenslund 4:3 och 4:1 Byggnad i röd träpanel med gula dörrar och vita fönster med gula spröjs.

Odenslund 4:3 och 4:1

Svärtan 7. Villa i ljusgrön träpanel och gröna detaljer, balkong och förstukvist med snickarglädje.

Svärtan 7. Bostadshus.

Svärtan 7. Villa i ljusgrå, liggande träpanel, ljusgröna fönster med vita spröjs och balkong med ljusgrön snickarglädje.

Svärtan 7. Bostadshus.

Svärtan 7. Byggnad i röd, liggande träpanel och gula dörrar.

Svärtan 7. Uthus.

Urd 4. Villa med rosa träpanel, vita fönster med spröjs och grönt plåttak.

Urd 4. Bostadshus.

Urd 4.  Litet åttakantigt hus med vita fönster med spröjs, vita dubbeldörrar och grönt plåttak.

Urd 4. Lusthus.

Urd 7 Villa i röd träpanel med vita fönster med spröjs.

Urd 7. Bostadshus.

Kyrkliga kulturminnen

Alla Svenska kyrkans kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som är uppförda eller anlagda innan 1940 är skyddade som kyrkliga kulturminnen. Även vissa yngre kyrkor kan vara skyddade, och Östersunds kommun har flera sådana yngre kyrkor som är skyddade.

Bilder på byggnaderna - byggnadsminnen

Odenslund 1:7. Kyrka i brunt tegel.

Odenslund 1:7. Trons och hoppets kapell. Byggt 1952. Ombyggnad 1984-85.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12