Värdefulla byggnader - Häggenås

Här hittar du alla byggnader i Häggenås som vi bedömt som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B.

Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och vad de kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Klass A

Klass A innebär ett starkare skydd, och kan innebära att kommunen meddelar rivningsförbud eller skyddsbestämmelser för byggnaden. Klass A kan också innebära ett såpass starkt skydd att det hindrar till exempel tillgänglighetsåtgärder eller tekniska åtgärder.

Bilder på byggnaderna - klass A

Häggesta 1:59. Byggnad i tegel.

Häggesta 1:59. Skolbyggnad. Byggd 1953. Arkitekt Kommunalbyggnadsbyrån.

Häggesta 1:59. Byggnad i tegel.
Häggesta 1:59. Detaljbild på fransk balkong med smidesräcke.
Häggesta 1:59. Detaljbild på ingång med vita pelare.
Häggesta 1:10. Uthus (häbre)

Häggesta 1:10. Härbre. Byggt på 1600-talet.

Kogsta 1:31. Villa i vit liggande panel med ljusgrå detaljer, grå fönster med svarta spröjs.

Kogsta 1:31. Gästgiveri mellan 1938-1960. Byggnaden flyttad till platsen 1895.

Kogsta 1:31. Villa i vit liggande panel med ljusgrå detaljer, grå fönster med svarta spröjs.
Kogsta 1:31. Villa i vit liggande panel med ljusgrå detaljer, grå fönster med svarta spröjs.
Kogsta 1:31. Byggnad i gul, liggande panel med vita fönster med spröjs, bruna dörrar och garageportar och rött plåttak.

Kogsta 1:31. Bostadshus / ekonomibyggnad. Byggd 1922.

Kogsta 1:31. Byggnad i gul, liggande panel med vita fönster med spröjs, bruna dörrar och garageportar och rött plåttak.
Kogsta 1:31. Byggnad i gul, liggande panel med vita fönster med röda spröjs, bruna dörrar och garageportar och rött plåttak.
Kogsta 1:79. Villa i röd panel med vita fönster med spröjs och takkupa.

Kogsta 1:79. Stationshus. Byggt på 1910-talet. Arkitekt Folke Zettervall.

Kogsta 1:79. Villa i röd panel med vita fönster med spröjs och takkupa.
Kogsta 1:79. Villa i röd panel med vita fönster med spröjs och takkupa.
Kogsta 2:53. Villa i röd panel med vita fönster med gula spröjs, gul dubbeldörr.

Kogsta 2:53. Bostadshus. Byggt på 1800-talet. Flygelbyggnad till det tidigare ålderdomshemmet "Tomtom".

Häggesta 1:63. Byggnad i röd, liggande panel med grön dörr och små vita fönster med gröna spröjs, svart, välvt plåttak.

Häggesta 1:63. Dansbana. Byggd på 1950-talet.

Klass B

Klass B innebär att kommunen kan införa varsamhetsbestämmelser för byggnaden.

Bilder på byggnaderna - klass B

Häggenås Prästbord 1:16. Villa i gult tegel med grå detaljer och grå fönster med bruna spröjs, bruna dörrar.

Häggenås Prästbord 1:16. Bostadshus. "Prästgård". Byggt på 1950-talet.

Häggesta 1:37. Villa i röd panel med vita fönster och grått plåttak.

Häggesta 1:37. Bostadshus. "Älvsbyhus". Byggt 1974-75.

Häggesta 1:37. Villa i röd panel med vita fönster och grått plåttak.
Häggesta 1:37. Villa i röd panel med vita fönster och grått plåttak.
Byggnad i tegel med vita fönster.

Kogsta 2:47. Ålderdomshem. "Kougstagården". Byggd 1955. Arkitekt Tore Klarén, Östersund.

Kogsta 2:47. Byggnad i tegel med vita fönster och takkupor.
Kogsta 2:47. Byggnad i tegel med vita fönster och takkupor.
Kogsta 2:47. Byggnad i tegel med vita fönster och takkupor.
Kogsta 2:47. Byggnad i tegel med vita fönster och takkupor.
Kogsta 2:47. Byggnad i tegel med vita fönster och takkupor.
Kogsta 1:24. Tegelbyggnad i två våningar med vita fönster. En skylt med Hembageri på.

Kogsta 1:24. Bostadshus med lokal. Byggt på 1950-talet.

Alla kvarter i tätorten

Inga aktuella kvarter i tätorten.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12