Värdefulla byggnader - Lit

Här hittar du alla byggnader i Lit som vi bedömt som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B.

Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och vad de kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Klass A

Klass A innebär ett starkare skydd, och kan innebära att kommunen meddelar rivningsförbud eller skyddsbestämmelser för byggnaden. Klass A kan också innebära ett såpass starkt skydd att det hindrar till exempel tillgänglighetsåtgärder eller tekniska åtgärder.

Bilder på byggnaderna - klass A

Söre 2:9. Villa i ljusgul liggande panel med gröna fönster med spröjs.

Söre 2:9. Bostadshus. Byggt på 1890-talet.

Söre 2:25. Villa i gul, liggande panel med vita fönster med spröjs och försutkvist.

Söre 2:25. Bostadshus med lokal. Byggt ca 1890.

Söre 2:32. Villa i ljusgul, liggande panel med vita fönster med spröjs.

Söre 2:32. Bostadshus med lokal. Byggt 1895.

Söre 3:7. Villa i röd panel med vita fönster med spröjs.

Söre 3:7. Bryggeri, "Sekelhuset". Byggt 1912-13.

Bergsvik 9. Flerbostadshus i gult tegel i tre våningar med rosa balkonger och butikslokal på nedervåningen.

Bergsvik 9

Bergsvik 9. Flerbostadshus i gult tegel i tre våningar med rosa balkonger och butikslokal på nedervåningen.
Bergsvik 9. Flerbostadshus i gult tegel i tre våningar.
Bergsvik 9. Flerbostadshus i gult tegel i tre våningar med rosa balkonger.
Söre 2:158. Villa i ljusgrön, liggande panel med gröna detaljer och gröna fönster med röda spröjs.

Söre 2:158. Gästgiveri, "Gla Gästis". Byggt på 1890-talet.

Söre 2:158. Villa i ljusgrön, liggande panel med gröna detaljer och gröna fönster med röda spröjs Förstukvist och inglasad balkong.
Söre 2:159. hus i röd panel med vita fönster med spröjs och dubbeldörr i trä.

Söre 2:159. Bostadshus. Byggt på 1800-talet.

Söre 3:39. Byggnad i två våningar i tegel, med vita fönster.

Söre 3:39. Kontor, "Kommunhuset". Byggt 1950. Arkitekt Kommunalbyggnadsbyrån, Stockholm.

Söre 3:39. Byggnad i två våningar i tegel, med vita fönster.
Söre 3:39. Byggnad i två våningar i tegel, med vita fönster.
Söre 3:39. Byggnad i två våningar i tegel, med vita fönster, skylt med Kommunalhuset ovanför dörren.
Söre 3:39.Flerbostadshus i två våningar i tegel med vita fönster.

Söre 3:39. "Rotegården". Byggd 1950.

Söre 3:39.Flerbostadshus i två våningar i tegel med vita fönster.
Söre 3:39. Flerbostadshus i två våningar i tegel med vita fönster.
Söre 4:44. Villa i ljusbeige, liggande panel med mörkare detaljer och vita fönster med spröjs. Förstukvist med snickarglädje.

Söre 4:44. Bostadshus. Byggt på 1890-talet.

Söre 4:44. Villa i ljusbeige, liggande panel med mörkare detaljer och vita fönster med spröjs. Förstukvist med snickarglädje.
Söre 4:44. Villa i ljusbeige, liggande panel med mörkare detaljer och vita fönster med spröjs. Förstukvist med snickarglädje.
Söre 4:44. Villa i ljusbeige, liggande panel med mörkare detaljer och vita fönster med spröjs. Veranda med snickarglädje.
Söre 4:44. Villa i ljusbeige, liggande panel med mörkare detaljer och vita fönster med spröjs. Veranda med snickarglädje.
Söre 4:44. Villa i ljusbeige, liggande panel med mörkare detaljer och vita fönster med spröjs. Veranda i snickarglädje.
Söre 4:44. Villa i ljusbeige, liggande panel med mörkare detaljer och vita fönster med spröjs. Förstukvist med snickarglädje.
Söre 5:20. Bostadshus i två våningar i vit, liggande panel och röda detaljer med röda fönster med spröjs.

Söre 5:20. Bostadshus med lokal. Byggt 1915.v

Söre 5:20. Bostadshus i två våningar i vit, liggande panel och röda detaljer med röda fönster med spröjs.
Söre 5:44. Villa i vit panel med vita fönster med spröjs, förstukvist och balkong.

Söre 5:44. Bostadshus/kontor, flottarföreningens disponentvilla och kontor. Byggt 1924.

Söre 5:44. Villa i vit panel med vita fönster med spröjs, förstukvist och balkong.
Söre 5:27. Villa i gul, liggande panel med vita fönster med spröjs och lite punschveranda med balkong.

Söre 5:27. Bostadshus, "Kullen". Byggt 1915.

Söre 5:27. Villa i gul, liggande panel med vita fönster med spröjs och lite punschveranda med balkong.
Söre 5:27. Villa i gul, liggande panel med vita fönster med spröjs och lite punschveranda med balkong.
Söre 5:27. Villa i gul, liggande panel med vita fönster med spröjs.
Söre 5:69, Söre 5:110. Villa i vit panel med svarta fönster-

Söre 5:69, Söre 5:110. Bostadshus/parhus. Uppfört som tjänstemannabostad för Wifstavarfs AB. Byggt 1950.

Söre 5:69, Söre 5:110. Villa i vit panel med svarta fönster-
Söre 5:69, Söre 5:110. Villa i vit panel med svarta fönster.
Söre 10:1. Byggnad i tegel.

Söre 10:1. Sporthall. Byggd 1967.

Söre 10:1. Byggnad i tegel.
Söre 10:1. Byggnad i tegel och vit puts.
Söre 10:1. Byggnad i tegel och vit puts
Söre 10:1. Byggnad i tegel.
Söre 10:1. Byggnad i tegel.
Söre 10:1. Byggnad i tegel.
Söre 10:1. Byggnad i tegel, detaljbild på spiraltrappa i metall.
Söre 10:1. Byggnad i tegel.
Söre 10:1. Byggnad i tegel.
Söre 10:1. Byggnad i tegel.
Söre 10:1. Byggnad i tegel.
Söre 10:1. Byggnad i tegel.
Söre 10:1. Byggnad i två våningar i ljusgul panel med vita fönster med spröjs.
Söre 10:1. Byggnad i två våningar i ljusgul panel, vita fönster med spröjs och balkong som går längs hela långsidan.

Klass B

Klass B innebär att kommunen kan införa varsamhetsbestämmelser för byggnaden.

Bilder på byggnaderna - klass B

Söre 2:14. Villa i gul liggande panel med vita fönster med spröjs.

Söre 2:14. Bostadshus. Byggt 1912.

Söre 2:14. Villa i gul liggande panel med vita fönster med spröjs.
Söre 2:14. Villa i gul liggande panel med vita fönster med spröjs.
Söre 2:14. Litet hus i gul, liggande panel med vitt fönster och blå dörr.

Söre 2:14. Lekstuga. Byggd 1910-14.

Söre 2:9. Byggnad i röd panel med röda fönster med vita spröjs och röda dörrar med kryss på.

Söre 2:9. Gårdshus. Byggt 1895.

Söre 2:35. Byggnad i röd panel med blå dörrar med kryss på och vita fönster.

Söre 2:35. Gårdshus, sommarkök, förråd. Byggt 1910-14.

Söre 2:35. Byggnad i röd panel med blå dörrar med kryss på och vita fönster.
Söre 2:35. Byggnad i röd panel med blå dörrar med kryss på och vita fönster.
Söre 2:159. Villa i röd panel med vita fönster med spröjs.

Söre 2:159. Bostadshus. Byggt på 1800-talet.

Söre 2:159. Timrad byggnad

Söre 2:159. Ekonomibyggnad. Byggd på 1800-talet.

Söre 2:91. Flerbostadshus i tre våningar i beige panel med vita fönster.

Söre 2:91. Flerbostadshus. Byggt 1930-50.

Söre 2:91. Flerbostadshus i tre våningar i beige panel med vita fönster.
Söre 2:98. Flerbostadshus i fyra våningar i gult tegel med gula balkonger, bottenvåningen har bruna garagedörrar.

Söre 2:98. Flerbostadshus med lokaler. Byggt 1956.

Söre 2:98. Flerbostadshus i fyra våningar i gult tegel, bottenvåningen har lokaler.
Söre 2:98. Flerbostadshus i fyra våningar i gult tegel med gula balkonger, bottenvåningen har lokaler.
Söre 2:98. Flerbostadshus i fyra våningar i gult tegel med gula balkonger, bottenvåningen har lokaler.
Söre 2:99. flerbostadshus i tre våningar i brunt tegel och beige puts, bottenvåningen har vita garageportar.

Söre 2:99. Flerbostadshus med lokaler. Byggt 1963.

Söre 2:99. flerbostadshus i tre våningar i brunt tegel och beige puts, bottenvåningen har vita garageportar.
Söre 2:100. Flerbostadshus i brunt tegel med bottenvåning i betong.

Söre 2:100. Flerbostadshus. Byggt 1954.

Söre 2:100. Flerbostadshus i brunt tegel med bottenvåning i betong.
Söre 2:109. Villa i vit panel och brun panel med brun veranda.

Söre 2:109. Bostadshus. Byggt 1963. Elementhus med plåtfasad.

Söre 2:109. Villa i vit panel och brun panel.
Söre 3:21. Byggnad i vit puts med bruna garagedörrar.

Söre 3:21. Verkstadsbyggnad. Byggt 1950-65.

Söre 3:21. Byggnad i vit puts med stora vita fönster med spröjs.
Söre 3:2. Torn i ljusgrå och mörkgrå betong med fönster.

Söre 3:2. Vattentorn. Byggt 1968-69. Arkitekt Allmänna Ingenjörsbyrån AB (perspektivskiss av CM Erik Vagn Christensen, arkitekt, och Hans Mauritzson, arkitekt).

Söre 3:2. Torn i ljusgrå och mörkgrå betong med fönster.
Söre 3:2. Torn i ljusgrå och mörkgrå betong med fönster.
Söre 3:38.Souterrängvilla i ljusgult tegel med grå sockel, i souterrängen är en brun garagedörr.

Söre 3:38. Bostadshus. Byggt 1962.

Söre 3:38.Souterrängvilla i ljusgult tegel med grå sockel, i souterrängen är en brun garagedörr.
Söre 3:73. Villa i röd panel med vita fönster.

Söre 3:73. Flerbostadshus (för järnvägen). Byggt ca 1910.

Söre 4:20. Byggnad med blå dörrar och vita fönster med blå spröjs.

Söre 4:20. Ekonomibyggnad. Byggd 1930.

Söre 3:57. Byggnader i gul, liggande panel, brun dörr och små fönster.

Söre 3:57. Tre magasins- och lagerbyggnader. Byggda 1910-40, 1940-60.

Söre 3:57. Byggnader i gul, liggande panel, brun dörr och små fönster.
Söre 3:57. Byggnad i gul, liggande panel, brun dörr och små fönster.
Söre 3:57. Byggnad i gul, liggande panel, brun dörr och små fönster.
Söre 3:60. Byggnad i ljusgul, liggande panel med vita fönster, veranda längs hela långsidan.

Söre 3:60. Ålderdomshem. "Gamla Ålderdomshemmet". Byggt 1911.

Söre 3:60. Byggnad i ljusgul, liggande panel med vita fönster, femkantiga utbyggnader.
Söre 3:60. Byggnad i ljusgul, liggande panel med vita fönster, femkantig utbyggnad med balkong.
Söre 3:60. Byggnad i ljusgul, liggande panel med vita fönster, femkantig utbyggnad och veranda.
Söre 4:74. Villa i brunt tegel och svart panel.

Söre 4:74. Bostadshus. Byggt på 1970-talet.

Söre 5:22. Flerbostadshus i två våningar i brunt tegel och betong med gula balkonger.

Söre 5:22. Flerbostadshus. Byggt 1971.

Söre 4:143. Villa i gul, liggande panel med vita fönster med röda spröjs och förstukvist och balkong med snickarglädje.

Söre 4:143. Bostadshus. Byggt ca 1896.

Söre 4:86, 4:124-4:129. Villakvarter med hur med svarta tak med takkupor.

Söre 4:86, 4:124-4:129. Radhusområde. Byggt på 1970-talet.

Söre 4:86, 4:124-4:129. Garagelänga i mörkbrun panel.
Söre 4:86, 4:124-4:129. Radhus i vit och rödpanel med förstukvistar.
Söre 4:86, 4:124-4:129. Radhusområde med garagelängor i röd panel och radhus i flera färger.
Söre 4:150. Villa i röd panel med vita fönster och takkupa.

Söre 4:150. Stationshus. Byggt 1911. Arkitekt Folke Zettervall.

Söre 4:150. Villa i röd panel med vita fönster och takkupa.
Söre 4:150. Villa i röd panel med vita fönster och takkupa.
Söre 4:150. Villa i röd panel med vita fönster och takkupa.
Söre 5:39. Villa i vit panel med bruna fönster med spröjs och ett torn på taket.

Söre 5:39. Missionshus. Byggt 1915.

Söre 5:39. Villa i vit panel med bruna fönster med spröjs och ett torn på taket.
Söre 5:39. Villa i vit panel med bruna fönster med spröjs och ett torn på taket.
Söre 10:1. Byggnad i två våningar i beige panel med vita fönster med spröjs och en klocka på fasaden.

Söre 10:1. Skolbyggnad. "Gamla skolhuset". Byggd 1900.

Söre 10:1. Byggnad i tre våningar i orange tegel med vita fönster.

Söre 10:1. Skolbyggnad. Byggd 1960-61.

Söre 10:1. Byggnad i orange tegel med vita fönster.

Söre 10:1. Skolbyggnad. Teknikverkstad. Byggd ca1960.

Alla kvarter i stadsdelen

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12