Tandsbyn

Liksom många andra orter i länet är Tandsbyn att beteckna som ett järnvägssamhälle.

Flygfoto över Tandsbyn

Karta över området

Historia och karaktärsdrag

Den gamla byn Tand ligger strax norr om järnvägssamhället. Ett stationshus uppfördes när Inlandsbanan drogs fram och i samband med etablerandet av stationen avstyckades tomter intill stationen. Det gick dock trögt med etableringen av stationssamhället Tandsbyn. Några få affärshus uppfördes, inte i direkt anslutning till järnvägen utan en bit norr om, efter vägen mot byn Tand.

Så småningom började olika verksamheter samlas ner mot järnvägen såsom handelsbod, kafé, bageri och pensionat. Ett litet samhälle höll på att bildas i utkanten av byn Tand.
Skola och bygdegård kom till under 1930-talet. I slutet av 1940-talet hade Tandsbyns stationssamhälle ca 200 invånare. Där fanns bilstation, tre affärer och ett flertal industrier. Där fanns också en fabrik för tillverkning av butiksinredningar, tre snickerifabriker, en kaggfabrik, ett metallgjuteri, en mekanisk verkstad med tillverkning av båtmotorer, bilverkstad och smidesverkstad samt ett finbageri och tre tunnbrödsbagerier.

På 1950-talet byggdes ett hyreshus i byn för att råda bot på bostadsbristen i samhället.

I hyreshusets källare inrymdes en småkyrka. Under 1960- 1980-talet tillkom villabebyggelse i och kring det lilla järnvägssamhället. Ett stort antal villor och radhus byggdes efter svängen/Kalkbruksvägen och anslutande gator. Villabebyggelse tillkom också efter Nygårdsvägen/Visthusvägen. Förutom skolan som byggts på södra sidan av spåren är bebyggelsen i Tandsbyn koncentrerad till området norr om järnvägen.

Alla kvarter i tätorten

Finns inga aktuella kvarter i tätorten.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12