Värdefulla byggnader - Frösödal

Här hittar du alla byggnader i Frösödal som vi bedömt som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B.

Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och vad de kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Klass A

Klass A innebär ett starkare skydd, och kan innebära att kommunen meddelar rivningsförbud eller skyddsbestämmelser för byggnaden. Klass A kan också innebära ett såpass starkt skydd att det hindrar till exempel tillgänglighetsåtgärder eller tekniska åtgärder.

Bilder på byggnaderna - klass A

Mariedal 15. Flerbostadshus i två våningar, i beige puts och gult tegel med vita fönster.

Mariedal 15

Mariedal 17. Villa i röd puts med vita detaljer och svarta fönster, en takkupa.

Mariedal 17

Mariedal 18. Villa i röd puts med ljusgula detaljer och svarta fönster.

Mariedal 18

Mariedal 19. Villa i beige puts med vita detaljer och bruna fönster, takkupa och balkong.

Mariedal 19

Mariedal 20. Villa i gul puta med vita detaljer och vita fönster med balkong och takkupa.

Mariedal 20

Frösö 3:7. Byggnad i två våningar, i gul puts med vita fönster med spröjs.

Frösö 3:7. Gamla bageriet. Byggt 1914.

Frösö 3:7. Villa i gul puts med vita fönster, takterass och balkong.

Frösö 3:7. Överläkarvilla. Byggd 1911.

Frösö 3:7. Byggnad i två våningar, i gul puts med stora vita fönster med spröjs.

Frösö 3:7. Kolonivilla. (Uppförd för "kolonivård")

Frösö 3:7. Byggnad i två våningar, i gul puts med stora vita fönster med spröjs.

Frösö 3:7. Kolonivilla. (Uppförd för "kolonivård")

Frösö 3:7. Byggnad i fem våningar med klocktorn, stentrapp som leder upp till dubbeldörrar och vita fönster.

Frösö 3:7. Klockhuset. Administrationsbyggnad. Byggd 1914.

Frösö 3:7.Stor byggnad i brun puts med vita fönster med spröjs.

Frösö 3:7. Vårdbyggnad. Byggd 1927.

Frösö 3:7. Byggnad i ljusgul puts med vita fönster med spröjs.

Frösö 3:7. Garage.

Frösö 3:7. Villa i gul puts med vita fönster, punschveranda med utsmyckade fönster och balkong.

Frösö 3:7. Majorsboställe. Byggt 1841 (flyttat till platsen 1913).

Klass B

Klass B innebär att kommunen kan införa varsamhetsbestämmelser för byggnaden.

Bilder på byggnaderna - klass B

Frösö 3:7. Byggnad i orange puts med vita fönster.

Frösö 3:7.

Frösö 3:7. Stor byggnad i vitputs med svarta, sammanhängande fönsterrader.Entré under platt, svart tak.

Frösö 3:7.

Frösö 3:7.Byggnad i sex våningar i vit puts, inglasade balkonger på kortsidan.

Frösö 3:7.

Frösö 3:7. Byggnad i sex våningar i vit puts, inglasade balkonger på kortsidan.

Frösö 3:7.

Frösö 3:7. Byggnad i fem våningar i vit puts med bruna fönster och balkonger.

Frösö 3:7.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12