Värdefulla byggnader - Frösöpark

Här hittar du alla byggnader i Hornsberg och på Östberget som vi bedömt som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B.

Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och vad de kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Klass A

Klass A innebär ett starkare skydd, och kan innebära att kommunen meddelar rivningsförbud eller skyddsbestämmelser för byggnaden. Klass A kan också innebära ett såpass starkt skydd att det hindrar till exempel tillgänglighetsåtgärder eller tekniska åtgärder.

Bilder på byggnaderna - klass A

Kungsgården 5:3, hus 10. Byggnad i röd, liggande panel. Vita fönster med spröjs och takkupor.

Kungsgården 5:3, hus 10. Skolbyggnad (tidigare förläggningsbarack/förråd/rum för befäl/snickeri). Byggd 1884.

Kungsgården 5:3, hus 18. Byggnad i röd, liggande panel med högt sittande vita fönster med spröjs.

Kungsgården 5:3, hus 18. Exercishus/gymnastibyggnad. Byggd 1884.

Kungsgården 5:3, hus 21. Byggnad i två våningar med gul puts, vita fönster och spiraltrapp i metall.

Kungsgården 5:3, hus 21. Kasern. Byggd 1937-39.

Kungsgården 5:3, hus 22. Byggnad i mörk gul puts med vita fönster och spiraltrapp i metall.

Kungsgården 5:3, hus 22. Kasern. Byggd 1937-39.

Kungsgården 5:3, hus 24. Byggnad i röd, liggande träpanel med vita fönster och takkupor.

Kungsgården 5:3, hus 24. Förläggningsbarack/expeditionsbyggnad (lägre delarna förråd, rum för befäl, tvättrum, expeditioner). Byggd 1884.

Kungsgården 5:3, hus 25. Byggnad i röd liggande panel och vita fönster och takkupor.

Kungsgården 5:3, hus 25. Kasern med expeditionslokaler (tidigare förläggningsbarack, de lägre delanarna vapenförråd/verkstad/sjukrum). Byggd 1884.

Kungsgården 5:3, hus 51. Byggnad i två våningar i beige puts med bruna fönster och port i trä.

Kungsgården 5:3, hus 51. Expeditionsbyggnad. Byggd 1944.

Kungsgården 5:3, hus 56. Byggnad i två våningar, i gul puts med gröna fönster och port i trä.

Kungsgården 5:3, hus 56. Expeditionsbyggnad. Byggd 1944.

Kungsgården 5:3, hus 62. Villa i gul, liggande panel, vita fönster och snickarglädje.

Kungsgården 5:3, hus 62. Officersbyggnad, officersmäss, expeditionsbyggnad. Byggd 1884.

Kungsgården 5:3, hus 84. Byggnad i ljusgul panel, stora garageportar i rött, grått och svart.

Kungsgården 5:3, hus 84. Förråd/garage (tidigare hangar). Flygflottiljens första hangar vid flygfältet. Byggd 1926.

Kungsgården 5:3, hus 201. Byggnad i gul puts med svarta fönster med spröjs, grön dörr och metallstege.

Kungsgården 5:3, hus 201. Verkstad (tidigare ångcentral/badinrättning. Byggd 1928.

Kungsgården 5:3, hus 341. Timrad byggnad i rött, med ett vitt fönster med spröjs och en vit dubbeldörr.

Kungsgården 5:3, hus 341. Förråd för idrotten på idrottsfältet.

Kungsgården 5:4, hus 137. Timrad stuga i brunt med vita fönster med spröjs och vit dörr, samt förstukvist.

Kungsgården 5:4, hus 137. Museum (tidigare smedja, vaktlokal, möteslokal för scouter/förråd). Flyttades från Glasätt till platsen 1982.

Kungsgården 5:4, hus 224. Bostadshus i länga i röd panel med vita fönster och dörrar.

Kungsgården 5:4, hus 224. Bostadshus. Byggt 1946.

Kungsgården 5:4, hus 239. Hus i mörkröd panel med vita fönster med spröjs och grön dörr med trapp.

Kungsgården 5:4, hus 239. Museum (tidigare bostadshus/skola/gästgiveri). Byggt 1736.

Kungsgården 5:4, hus 241. Bostadshus i länga, med vit panel, vita fönster och vita dörrar med trapp.

Kungsgården 5:4, hus 241. Bostadshus. Byggt 1946.

Kungsgården 5:4, hus 242. Bostadshus i länga med vit panel, vita fönster och vita dörrar med trapp.

Kungsgården 5:4, hus 242. Bostadshus. Byggt 1946.

Kungsgården 5:4, hus 265. timrad byggnad med stengrund och svart dörr.

Kungsgården 5:4, hus 265. Museum (stenkällare).

Kungsgården 5:4. Timrat hus i brunt med vita fönster med spröjs och gul dörr.

Kungsgården 5:4. Olanderstorpet.

Kungsgården 5:4.Timrat hus i brunt med vita fönster med spröjs och gul dörr.
Kungsgården 5:4. Timrat hus i brunt med vita fönster med spröjs. Liten påbyggnad med trädörr.
Kungsgården 5:4 Timrad byggnad med dörr.

Kungsgården 5:4. Olanderstorpet.

Kungsgården 5:4 Timrad byggnad med dörr och rött plåttak.
Kungsgården 5:4 Timrad byggnad med dörr och rött plåttak.
Kungsgården 5:4 Timrad stuga med vita fönster med spröjs och murad skorsten.

Kungsgården 5:4. Olanderstorpet.

Kungsgården 5:4 Timrad stuga med vita fönster med spröjs och murad skorsten.
Kungsgården 5:4 Timrad stuga med vita fönster med spröjs och murad skorsten och gul dörr.
Kungsgården 5:4 Trälada med plåttak.

Kungsgården 5:4. Olanderstorpet.

Kungsgården 5:4 Trälada med plåttak
Kungsgården 5:4 trälada med plåttak.
Kungsgården 5:4. Liten byggnad i röd, liggande panel med vitt fönster med spröjs.

Kungsgården 5:4. Olanderstorpet.

Kungsgården 5:4. Liten byggnad i röd, liggande panel med litet vitt fönster med spröjs.
Kungsgården 5:4. Liten byggnad i röd, liggande panel med litet vitt fönster med spröjs.
Kungsgården 5:4.  Hus med röd panel, vita fönster med spröjs och en förstukvist.

Kungsgården 5:4. Bengtstorpet.

Kungsgården 5:4.  Hus med röd panel, vita fönster med spröjs och en förstukvist.
Kungsgården 5:4. Hus med röd panel, vita fönster med spröjs och en förstukvist.
Kungsgården 5:4. Hus med röd panel, vita fönster med spröjs.
Kungsgården 5:4. Timrad byggnad med plåttak, vitt fönster med spröjs och dörr med tvärslå.

Kungsgården 5:4. Bengtstorpet.

Kungsgården 5:4.  Timrad byggnad med plåttak, vitt fönster med spröjs.
Kungsgården 5:4.  Timrad byggnad med plåttak,fönster som satts igen med träskivor.
Kungsgården 5:4.  Timrad byggnad med plåttak och dubbeldörr.

Kungsgården 5:4. Bengtstorpet.

Kungsgården 5:4.  Timrad byggnad med plåttak.
Kungsgården 5:4. Timrad byggnad med plåttak och dubbeldörr.
Kungsgården 5:4. Ladugård med gröna dörrar.

Kungsgården 5:4. Bengtstorpet.

Kungsgården 5:4.  Ladugård med gröna dörrar och gula fönster med spröjs.
Kungsgården 5:4.  Ladugård med gröna dörrar och gula fönster med spröjs.

Klass B

Klass B innebär att kommunen kan införa varsamhetsbestämmelser för byggnaden.

Bilder på byggnaderna - klass B

Glasätt 1:7.  Villa i gul panel med vita fönster med spröjs, förstukvist och vit balkong.

Glasätt 1:7. Officersbostad. Byggt i slutet av 1800-talet (ombyggt 1932 och 1992).

Glasätt 1:7.  Villa i gul panel med vita fönster med spröjs och förstukvist.

Glasätt 1:7. Officersbostad. Byggt i slutet av 1800-talet (ombyggt 1942 och 1992).

Glasätt 1:7. Lada med gula dörrar och vitt fönster med spröjs

Glasätt 1:7. Lada.

Glasätt 1:7. Lada med gröna dörrar och små, högt placerade vita fönster med spröjs.

Glasätt 1:7. Lada.

Kungsgården 5:3. Stor byggnad med vit panel och vita fönster och tegeltak.

Kungsgården 5:3, hus 1. Kanslihus. Byggt 1939.

Kungsgården 5:3, hus 3. Liten byggnad u vit puts med vita fönster och dubbeldörrar.

Kungsgården 5:3, hus 3. Expeditionsbyggnad. Byggd 1943.

Kungsgården 5:3, hus 7. Liten byggnad i vit panel med vita fönster.

Kungsgården 5:3, hus 7. Vaktlokal/expeditionsbyggnad. Byggd 1939.

Kungsgården 5:3, hus 8. Byggnad i tre våningar i gul puts med vita fönster och tegeltak.

Kungsgården 5:3, hus 8. Beredskapskasern/garage. Byggt 1942.

Kungsgården 5:3, hus 9. Byggnad i vitt med vita fönster. Lägre i ena ändan och högra i andra. Svart, platt tak.

Kungsgården 5:3, hus 9. Flygsimulator/utbildning. Byggt 1973.

Kungsgården 5:3, hus 17. Byggnad i röd liggande panel med vita fönster med fönsterluckor och grönt plåttak.

Kungsgården 5:3, hus 17. Samlingslokal/skolbyggnad. Byggd 1904.

Kungsgården 5:3, hus 23. Byggnad i två våningar i gul puts, vita fönster och spiraltrappa i metall på kortsidan.

Kungsgården 5:3, hus 23. Kasern. Byggd 1944.

Kungsgården 5:3, hus 81. Hangar med tak i halvcirkel, svart panel och stora grå garageportar.

Kungsgården 5:3, hus 81. Hangar/verkstad/förråd. Byggd 1939.

Kungsgården 5:3, hus 82. Hangar med tak i halvcirkel, stora fönster med spröjs och små vita fönster och vita portar.

Kungsgården 5:3, hus 82. Hangar/garage/förråd. Byggd 1939.

Kungsgården 5:3, hus 83. Hangar med tak i halvcirkel och vita fönster.

Kungsgården 5:3, hus 83. Hangar/förråd. Byggd 1939.

Kungsgården 5:3, hus 113. Byggnad i gul puts. Ena delen är högra och har en stor grå port. Den lägre delen har flera går dörrar.

Kungsgården 5:3, hus 113. Provbocksanläggning (test av flygplansmotorer)/förråd. Byggt 1945.

Kungsgården 5:4. hus 223. Bostadshus i länga med vita fönster och dörrar, tegeltak.

Kungsgården 5:4. hus 223. Bostadshus (befäl- och elevhem). Byggt 1946.

Kungsgården 5:3, hus 11. Byggnad i brun panel på övervåningen och grå puts på nedervåningen. Vita garageportar och vita fönster med spröjs.

Kungsgården 5:3, hus 11. Instruktionsverkstad/expeditionsbyggnad. Byggd 1945-47.

Kungsgården 5:3, hus 11. Byggnad i brun panel med vita fönster med spöjs.

Alla kvarter i stadsdelen

Inga aktuella kvarter i stadsdelen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12