Värdefulla byggnader - Hornsberg och Östberget

Här hittar du alla byggnader i Hornsberg och på Östberget som vi bedömt som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B.

Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och vad de kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Klass A

Klass A innebär ett starkare skydd, och kan innebära att kommunen meddelar rivningsförbud eller skyddsbestämmelser för byggnaden. Klass A kan också innebära ett såpass starkt skydd att det hindrar till exempel tillgänglighetsåtgärder eller tekniska åtgärder.

Bilder på byggnaderna - klass A

Aspnäs 7. Villa med röd panel, vita fönster med spröjs och rött tegeltak.

Aspnäs 7

Berghem 10 a. Villa med röd panel och vitt fönster med spröjs och förstukvist.

Berghem 10 a

Berghem 10 b. Villa med röd panel och vitt fönster med spröjs och förstukvist.

Berghem 10 b

Bergsvik 1. Villa i ljusgrön panel men rosa detaljer, röda fönster och balkong i smide.

Bergsvik 1

Bergsvik 9. Bostadshus i tre våningar med ljusgul puts, röda fönster och vit balkonger.

Bergsvik 9

Bokhållaren 12. Villa i ljusgul puts med vita fönster med spröjs och rött tegeltak.

Bokhållaren 12

Byggmästaren 7. Bostadshus i brun och gul puts med röda balkonger och vita fönster.

Byggmästaren 7

Domaren 2. Villa med vit panel och svarta detaljer, vita fönster med spröjs och svart plåttak.

Domaren 2

Domaren 5. villa med rosa panel, vita fönster med spröjs och rött tegeltak.

Domaren 5

Fiolen 1. Bostadshus i fem våningar i brun puts, vita fönster, beige balkonger och beige garageportar.

Fiolen 1

Fiskalen 7. Bostadshus i tre våningar i brunt tegel med röda fönster och röda balkonger.

Fiskalen 7

Fritzhem 14. Villa i röd, liggande panel, vita fönster med spröjs och förstukvist med balkong med vit snickarglädje.

Fritzhem 14

Fritztorp 8. Bostadshus i grå och brun puts, beige balkonger och vita fönster.

Fritztorp 8

Frösö 6-9. Villa i ljusgrön panel med vita fönster och balkong i trä.

Frösö 6-9

Frösö 437. Villa i vit panel med gröna fönster med spröjs, veranda med snickarglädje.

Frösö 437

Hantverkaren 13. Byggnad i brunt tegel och beige puts och stora fönster.

Hantverkaren 13

Frösö Berge 21-212. Byggnad med gul, röd och brun panel, glas port och fönster.

Frösö Berge 21-212

Frösö Berge 21-212. Byggnad i beige puts, panel i rött och brunt och vita fönster runt om.

Frösö Berge 21-212

Frösö Berge 21-212.  Läktare i brunt trä och betong.

Frösö Berge 21-212

Frösö Berge 21-212. Byggnad i vitt tegel, röd och brun panel och gul puts. På fasaden står det Lövstabadet.

Frösö Berge 21-212

Frösö Berge 21-212. Byggnader i röd och brun panel med vita fönster.

Frösö Berge 21-212

Frösö Berge 21-212. Byggnad i brun och vit panel med vita fönster.

Frösö Berge 21-212

Frösö Berge 21-212. Byggnad i röd och brun panel och fönster.

Frösö Berge 21-212

Frösö Berge 21-212. Byggnad i röd och brun panel och fönster.

Frösö Berge 21-212

Frösö Berge 21-212b. Villa i röd, liggande panel och vita fönster med spröjs och grönt plåttak.

Frösö Berge 21-212b

Gubbåkern 13. Bostadshus i fyra våningar i beige puts med vita balkonger och vita fönster.

Gubbåkern 13

Handlaren 4. Bostadshus i fyra våningar i gult tegel med grå grund, gula balkonger och svarta fönster.

Handlaren 4

Hantverkaren 10. Stor byggnad i brunt tegel med stora vita fönster.

Hantverkaren 10

Kommunalmannen 4. Stor tegelbyggnad,

Kommunalmannen 4

Kommunalmannen 4. Stor tegelbyggnad.
Hemmansägaren 3. Villa i gul puts med gröna fönster och balkong i trä.

Hemmansägaren 3

Krönet 1. Villa i brunt tegel.

Krönet 1

Landssekretereraren 3. Bostadshus i gult tegel med röda balkonger och röda fönster.

Landssekretereraren 3

Landssekretereraren 5. Bostadshus i tre våningar i brunt tegel med vita fönster.

Landssekretereraren 5

Landssekretereraren 10. Bostadshus i fyra våningar i gult tegel med vita balkonger.

Landssekretereraren 10

Landssekretereraren 11. Villa i gul, liggande panel med vita fönster med spröjs.

Landssekretereraren 11

Lantbrukaren 4. Villa i beige puts med svarta fönster och balkong.

Lantbrukaren 4

Lantmätaren 10. Villa med gul panel och balkong med snickarglädje.

Lantmätaren 10

Lantmätaren 14. Villa i röd panel med vita fönster med spröjs.

Lantmätaren 14

Majoren 1. Bostadshus i två våningar, i brunt tegel med vita fönster och glas port.

Majoren 1

Majoren 2. Bostadshus i tre våningar i brunt tegel med vita fönster och grå garageportar på kortsidan.

Majoren 2

Majoren 5. Bostadshus i tre våningar i gult tegel och vita fönster och brun port.

Majoren 5

Majoren 9. Bostadshus i tre våningar i brunt tegel och vita fönster och grå sockel.

Majoren 9

Muraren 3 a. Villa i ljusgul, liggande panel med röda fönster och förstukvist, rött plåttak.

Muraren 3 a

Muraren 3 b. Byggnad i röd panel med grön dörr, röd garageport och gröna fönster med spröjs.

Muraren 3 b

Muraren 7. Villa i grå liggande panel och vita fönster med spröjs, inglasad balkong med snickarglädje.

Muraren 7

Odlaren 2. Bostadshus i tre våningar i brunt tegel och vita fönster och rött plåttak.

Odlaren 2

Ombudsmannen 13. Villa i grön panel med bruna fönster och balkong.

Ombudsmannen 13

Plöjaren 5. Villa i brunt tegel med vita fönster, garageport i trä och balkonger med smide.

Plöjaren 5

Runan 1. Villa i brunt tegel med svarta fönster och rött tegeltak.

Runan 1

Sandtaget 1. Villa i brun, liggande fasad och vita fönster.

Sandtaget 1

Sjökaptenen 5. Villa i ljusgul puts och vita fönster och brun port.

Sjökaptenen 5

Smeden 5. Villa i röd, liggande panel med vita fönster med spörjs och rött plåttak.

Smeden 5

Spelmannen 5. Länga med i radhus i grått.

Spelmannen 5

Svarvaren 1. Bostadshus i fyra våningar i beige puts med nedervåning i brun puts och vita fönster.

Svarvaren 1

Svarvaren 2. Bostadshus i fyra våningar i beige puts med nedervåning i brun puts och vita fönster.

Svarvaren 2

Svarvaren 3. Bostadshus i fyra våningar i gul puts med nedervåning i grå puts och vita fönster.

Svarvaren 3

Åkermannen 2. Bostadshus i fyra våningar i vit puts med nedervåning i brun puts och bruna fönster.

Åkermannen 2

Åkermannen 9. Villa i brunt tegel med gröna fönster och grönt plåttak.

Åkermannen 9

Åkermannen 12. Villa i brunt tegel med vita fönster och rött tegeltak.

Åkermannen 12

Östbergsgården 2-18. Bostadshus i två våningar i gul panel och vitt tegel, garagelänga i gul panel med bruna garageportar.

Östbergsgården 2-18

Klass B

Klass B innebär att kommunen kan införa varsamhetsbestämmelser för byggnaden.

Bilder på byggnaderna - klass B

Berghem 1. Villa i vitt mexitegel med bruna fönster och balkong i vitt smide.

Berghem 1

Berghem 2. Villa i brun puts med gröna fönster och grå balkong.

Berghem 2

Berghem 3. Villa i brunt tegel, svarta fönster med svarta fönsterluckor och balkong med vitt räcke.

Berghem 3

Berghem 5. Villa i brun puts med vita detaljer, bruna fönster och svart balkong.

Berghem 5

Berghem 6. Villa i brunt tegel med vita fönster och balkong med smidesutsmyckningar.

Berghem 6

Berghem 10. Byggnad i brun träpanel och gröna dörrar, sluttande tak.

Berghem 10

Dalhem 4. Bostadshus i vit puts med svarta fönster och balkonger.

Dalhem 4

Faktorn 3. Villa i vit puts med veranda och balkong med snickarglädje.

Faktorn 3

Forsellslägden 1. Bostadshus i tre våningar i brunt tegel med vita fönster och balkonger.

Forsellslägden 1

Forsellslägden 2. Bostadshus i tre våningar i grön puts med vita fönster och träport.

Forsellslägden 2

Frostmannen 5. Villa i ljusgul panel med röda fönster.

Frostmannen 5

Fritzhem 2. Villa med brun panel på övervåningen och vit puts på nedervåningen, vita fönster och ett burspråk på övervåningen.

Fritzhem 2

Fritztorp 7. Bostadshus i brunt tegel, nedersta våningen med butiker  är stenlagd, gröna balkonger och grönt tak.

Fritztorp 7

Frösö Berge 9-19. Villa i gul panel med vita fönster, liten balkong och rött tegeltak med takkupor.

Frösö Berge 9-19

Frösö Berge 21-212. Villa i röd panel med vita fönster med spröjs och vita balkonger som går längs långsidan, Grönt plåttak.

Frösö Berge 21-212

Hyvlaren 7. Villa i brun panel, vita fönster med spröjs och balkong.

Hyvlaren 7

Hyvlaren 12. Villa i gul, liggande panel med vita fönster med spröjs och balkong.

Hyvlaren 12

Landskamreraren 6. Villa med brun panel på övervåningen och vit puts på  undervåningen, vita fönster.

Landskamreraren 6

Lantmätaren 20. Villa med gul panel och gröna detaljer och röda fönster, rött plåttak.

Lantmätaren 20

Mjällsta 9-1. byggnad i brun panel med grön dörr och gröna fönster med spröjs, grått plåttak.

Mjällsta 9-1

Muraren 2. Bostadshus i tre våningar i med gul puts, nedre våningen är i grå puts, gröna balkonger och vita fönster.

Muraren 2

Muraren 7-1. Byggnad i röd, liggande panel med vita dörrar.

Muraren 7-1

Odlaren 7. Bostadshus i tre våningar i brunt tegel med bruna balkonger och vita fönster. På nedre våningen är det butiker.

Odlaren 7

Pilgrimmen 15. Byggnad i rosa puts med vita detaljer, svart plåttak.

Pilgrimmen 15

Rörläggaren 10. Bostadshus i ljusgul puts, nedervåningen är i grå puts och har butiker. Vita fönster och rött tegeltak.

Rörläggaren 10

Soldaten 4. Villa i röd panel med vita pelare som utsmyckning, vita fönster med spröjs.

Soldaten 4

Stråken 6. Villa i brunt tegel med vita fönster och svart tegeltak.

Stråken 6

Stråken 7. Villa i ljusgul puts med detaljer i tegel och vita fönster.

Stråken 7

Stråken 8. Villa i vit puts med tegeldetaljer och vita fönster.

Stråken 8

Tivolit 5. Villa i grön puts, med rött tegeltak med takkupor. Har en sexkantig utbyggnad som ett torn.

Tivolit 5

Trädgårdsmästaren 7. Villa i ljusgrön, liggande panel med vita fönster och balkong i trä.

Trädgårdsmästaren 7

Tullvaktmästaren 1 a. Villa i vit panel, vita fönster med spröjs, svart plåttak och sexkantigt takkupa.

Tullvaktmästaren 1 a

Tullvaktmästaren 1 b. Byggnad i brun panel med vita fönster med spröjs och grön dörr med ett kryss.

Tullvaktmästaren 1 b

Östbergsgården 1. Bostadshus i gul puts med vita detaljer och gröna fönster, vit balkong och rött plåttak.

Östbergsgården 1

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12