Värdefulla byggnader - Karlslund och Eriksberg

Här hittar du alla de byggnader i Karlslund och Eriksberg som vi bedömt som kulturhistoriskt värdefulla.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B.

Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och vad de kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Klass A

Klass A innebär ett starkare skydd, och kan innebära att kommunen meddelar rivningsförbud eller skyddsbestämmelser för byggnaden. Klass A kan också innebära ett såpass starkt skydd att det hindrar till exempel tillgänglighetsåtgärder eller tekniska åtgärder.

Bilder på byggnaderna - klass A

Björnen 1 - Bostadshus med gul puts och vita balkonger.

Björnen 1 - Bostadshus.

Byalaget 27 - Rött timrat hus med vita fönster med spröjs och snickarglädje.

Byalaget 27 - Bostadshus från 18800-talets senare del. Flygel till Karlslunds gård.

Byalaget 18 - Rött timrat hus med vita fönster med spröjs och snickarglädje.

Byalaget 18 - Flygel till Karslunds gård, byggd på 1800-talets senare del.

Byalaget 19 - Rosa hus med vita knutar.

Byalaget 19 - Mangårdsbyggnad på Karlundsgård. byggd 1958. Ny panelarkitektur från sekelskiftet 1900.

Eriksberg 1 - Rött hus med vita fönster med spröjs.

Eriksberg 1 - Bostadshus, byggt 1909.

Eriksberg 2 - Vitt hus med rött tegeltak.

Eriksberg 2 - Mangårdsbyggnad, byggd på 1800-talets senare hälft.

Eriksberg 2 - Rött gårdshus med gröna dörrar.

Eriksberg 2 - Gårdshus från 1800-talet.

Eriksberg 2 - Röd ladugårdsbyggnad med gröna dörrar.

Eriksberg 2 - Ladugårdsbyggnad, från 1800-talets senare hälft.

Grävlingen 1 - Bostadshus med beige puts och rött tak.

Grävlingen 1 - Bostadshus.

Grävlingen 1 - Garage med beige puts och brun dörr.

Grävlingen 1 - Garage.

Grävlingen 2 - Tvåvåningshus i beige puts.

Grävlingen 2 - Bostadshus.

Grävlingen 6 - Bostadshus i två våningar med beige puts.

Grävlingen 6 - Bostadshus

Grävlingen 10 - Bostadshus i två våningar med beige puts.

Grävlingen 10 - Bostadshus.

Grävlingen 12 - Vitt hus i kubistisk stil.

Grävlingen 12 - Bostadshus.

Haren 6 - Bostadshus i två våningar med röd puts och blåa dörrar.

Haren 6 - Bostadshus.

Karlslund 2:1 - Stort gammalt hus i ljusgult med klocktorn och balkonger.

Karlslund 2:1 - Sollidens sanatorium. Byggt 1927-30.

Karlslund 2:3 - Vitt gammalt hus med snickarglädje, balkong och spiraltrapp i metall.

Karlslund 2:3 - Tidigare bostadshus. Byggt på 1800-talets senare hälft.

Lodjuret 4 - Två våningshus i grön puts med balkong.

Lodjuret 4 - Bostadshus.

Löfstagården 1 - Vitt gammalt hus med snickarglädje och balkong. Gröna fönster.

Löfstagården 1 - Bostadshus.

Löfstagården 1 - Röd gammal bryggstuga med gröna dörrar.

Löfstagården 1 - Bryggstuga.

Löfstagården 1 - Gammal röd ladugård med gröna dörrar.

Löfstagården 1 - Ladugråd.

Mården 4 - Hus i beige puts med ljusgröna fönster och balkong med ljusgrönt staket.

Mården 4 - Bostadshus.

Renen 9 - Hus i beige puts med blåa fönster med rött tegeltak.

Renen 9 - Bostadshus.

Rådjuret 4 - Hus i beige puts med bruna fönster och rött tegeltak.

Rådjuret 4 - Bostadshus.

Rådjuret 8 - hus med ljusgul puts, gröna fönsterluckor och balkong med smidesstaket.

Rådjuret 8 - Bostadshus.

Solliden 5 - hus i rosa puts med vita fönster med spröjs.

Solliden 5 - Överläkarvillan till Sollidens sanatorium. Byggd 1908 - 1909.

Vargen 11 - Bostadshus med beige träpanel, gröna knutar och röda fönster.

Vargen 11 - Bostadshus.

Älgen 23 - Hus i brun puts och rött tegeltak.

Älgen 23 - Bostadshus.

Klass B

Klass B innebär att kommunen kan införa varsamhetsbestämmelser för byggnaden.

Bilder på byggnaderna - klass B

Björnen 8 - Flerbostadshus med vit puts, bruna balkonger och rött tegeltak.

Björnen 8 - Bostadshus.

Granaten 1-7 - Länga med radhus i gult tegel.

Granaten 1-7 - Bostadshus.

Grävlingen 5 - Hus i beige puts med entré i tegel.

Grävlingen 5

Igelkotten 3 - Hus i gul träpanel med balkonger.

Igelkotten 3 - Bostadshus

Igelkotten 3 - Uthus i gul träpanel och gråa dörrar.

Igelkotten 3 - Uthus

Karlslund 2:1 - Hus i gul träpanel med grått plåttak.

Karlslund 2:1 - Verkstadsbyggnad, magasin eller liknande till Sollidens sanatorium. Byggd 1927 - 1930.

Karlslund 2:1 - Byggnad med gul träpanel och gröna dörrar och carport.

Karlslund 2:1 - Troligtvis garagebyggnad till Sollidens sanatorium. Byggd 1908 - 1930.

Karlslund 2:1. Paviljong i trä med vita pelare.

Karlslund 2:1.

Karlslund 1:32 -  Rött hus med vita knutar.

Karlslund 1:32 - Bostadshus. Byggd kring sekelskiftet 1900.

Karlslund 1:32 -  Rött hus med vita knutar.

Karlslund 1:32 - Uthus / ekonomibyggnad. Byggd runt sekelskiftet 1900.

Karlslund 2:5 - Rött hus med vita knutar och veranda med vitt staket.

Karlslund 2:5 - Cafébyggnad.

Karlslund 2:5 - Rött gårdshus med vita knutar och grå dörrar.

Karlslund 2:5 - Gårdshus.

Lodjuret 6 . Vitt hus med röda fönster och stentrapp.

Lodjuret 6 - Bostadshus.

Mården 3 -  Bostadshus i grå puts och vita fönster.

Mården 3 - Bostadshus.

Mården 8 - Bostadshus med gul träpanel och vita fönster.

Mården 8 - Bostadshus.

Renen 4 - Bostadshus i rosa puts med vita fönster och grön entré.

Renen 4 - Bostadshus.

Renen 6 - Bostadshus i gul puts med röda fönster och vita fönsterluckor.

Renen 6 - Bostadshus.

Renen 7 - Bostadshus i ljusgrå puts med mörkgrå knutar och rött tegeltak.

Renen 7 - Bostadshus.

Räven 6 - Bostadshus i gul puts med röda fönster och röd dörr.

Räven 6 - Bostadshus.

Uttern 1 - Bostadshus i röd träpanel och vita fönster och knutar.

Uttern 1 - Bostadshus.

Uttern 8 - Bostadshus med gul träpanel med bruna fönster och dörrar.

Uttern 8 - Bostadshus.

Vargen 4 - Bostadshus med ljusgrön träpanel och vita fönster.

Vargen 4 - Bostadshus.

Vesslan 1-6 - Bostadshus med ljusgul panel och rött tegeltak med takkupor.

Vesslan 1-6 - Bostadshus.

Byggnadsminnen

Byggnadsminnen berättar om historiska skeenden och hur samhället över tid förändrats. Berättelserna rymmer även specifika händelser och enskilda personers historia

Bilder på byggnaderna - byggnadsminnen

Tennishallen 1 - Byggnad med välvt, svart tak ända till marken, röd liggande panel och grön dörr.

Tennishallen 1 - Byggd 1937. Arkitekt Cyrillus Johansson.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12