Värdefulla byggnader - Norr

Här hittar du alla byggnader på stadsdel Norr som vi bedömt som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B.

Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och vad de kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Klass A

Klass A innebär ett starkare skydd, och kan innebära att kommunen meddelar rivningsförbud eller skyddsbestämmelser för byggnaden. Klass A kan också innebära ett såpass starkt skydd att det hindrar till exempel tillgänglighetsåtgärder eller tekniska åtgärder.

Bilder på byggnaderna - klass A

Detaljbild på träport och trapp.

Museet 1. Jämtlands läns museum. Byggt 1930. Arkitekt Frand Bertil Wallberg.

Museet 1. Bild på rött tak med solceller.
Museet 1.  Detaljbilder på tak med takkupor.
Museet 1.  Detaljbild på takstolar.
Museet 1. Jämtlands läns museum
Museet 1.  Detaljbild på ett fönster som är rundat upptill.
Museet 1.  Detaljbilder på litet runt fönster.
Museet 1 - Detaljbild på liten utbyggnad.
Museet 1. Detaljbild på byggnaden.
Museet 1.  Byggnad i tre våningar i brun puts med vita fönster med spröjs.
Museet 1 - Detaljbilder på rund utbyggnad
Museet 1 - Detaljbild på liten pelare
Museet 1. Detaljbild på dörr.
Museet 1 - Rund utbyggnad.
Museet 1 - Detaljbilder på fönster.
Museet 1 - Detaljbild på dubbeldörrar
Landsarkivet - Stor stenbyggnad i rosa puts.

Arkivet 1. Landsarkivet. Arkitekt I. Stål. Byggt 1930.Arkivet 1. Landsarkivet. Arkitekt I. Stål. Byggt 1930

Landsarkivet - Detalj på rund utbyggnad på rosa stenbyggnad.
Landsarkivet - Detaljbild på dörr.
Landsarkivet  - Stenbyggnad i puts i rosa.
Norr 1:2 - Litet stenhus i gult med vita knutar och stor brun dubbeldörr.

Norr 1:2. Kapell från 1879.

Norr 1:2. Detaljbild på utsmyckning på taket: ett guldkors.
Norr 1:2 - Detaljbild på två små fönster som är avrundade upptill.
Norr 1:2 - Detaljbild på svart plåttak.
Norr 1:2 - Litet stenhus i gult med vita knutar. Metallgrind i förgrunden.

Norr 1:2. Kapell från 1879.

Norr 1:2. Detaljbild på guldfärgat handtag.
Norr 1:2 - Detaljbild på murad grund.
Norr 1:2 - Gult hus med vita knutar.
Norr 1:2 - Ljusgult gravkor med brun dörr.

Norr 1:2. Gravkor från omkring 1900.

Norr 1:2 - Detaljbild på skylt
Norr 1:2 - Detaljbild på fönster.
Norr 1:2 - Detaljbild på gul puts.
Norr 1:2 - Detaljbild på dörr och utsmyckning i form av en krans.
Norr 1:2 - Detaljbild på utsmyckning på tak i form av ett kors.
Norr 1:2 - Detaljbild på dörr
Norr 1:2 - Detaljbild på grunden.
Norr 1:14 - Gul byggnad i 6 våningar med röda fönster med spröjs och rött tak, en röd stege på kortsidan.

Norr 1:14. Sädesmagasin från 1910-1929

Norr 1:14 - Detaljbild på röd dörr.
Norr 1:14 - Detaljbild på röd dörr.
Norr 1:14 - Detaljbild på fönster och foderlucka.
Norr 1:14 - Detaljbild på tak och takstolar.
Norr 1:14 - Gul byggnad med röda fönster.
Norr 1:14 - Gul byggnad med röda fönster
Norr 1:14 - Detaljbild på tak.
Norr 1:14 - Detaljbild på fönster.
Norr 1:14 - Gul byggnad med röda fönster sedd från sidan.
Norr 1:14 - Detaljbild på källarnedgång.
Norr 1:14 - Detaljbild på förstubro.
Landsarkivet  - Detaljbild på skylt
Landsakrivet: stenbyggnad i rosa puts.
Landsarkivet - Stenbyggnad i rosa puts.
Landsarkivet - stenbyggnad i rosa puts
Elektricitetsbyggnad - Ett torn i tegel med brun dörr och brun spetsigt tak.

Norr 1:6 - Elektricitetsbyggnad från 1920-talet

Elektricitetsbyggnad - Detaljbild på brun dörr med två små fönster ovanför.
Elektricitetsbyggnad - Baksidan av torn i tegel med spetsigt tak i metall med spira och flagga i metall.
Elektricitetsbyggnad - Detaljbild på torn i tegel. Gamla elledningar syns.
Elektricitetsbyggnad - Torn i tegel, närbild på små fönstergluggar.
Elektricitetsbyggnad - Torn i tegel, inzoomad bild på fönstergluggar där takets spira med metallflagga syns.
Elektricitetsbyggnad - detaljbild på grunden i cement.
Elektricitetsbyggnad - Detaljbild på gammal ögla i metall.
Elektricitetsbyggnad - detaljbild på brunt tegel.
Elektricitetsbyggnad - detaljbild på gammalt gångjärn.
Elektricitetsbyggnad - Detaljbild på gammalt dörrhandtag.
Elektricitetsbyggnad - Detaljbild på elskåp med klotter.
Fältjägaren 1 - Stor stenbyggnad i gul puts. Fyra våningar med svart tak och en balkong.

Fältjägaren 1 - Kanslibyggnad från 1910.

Fältjägaren 1 - Stor gul stenbyggnad med svart tak sett från sidan.
Fältjägaren 1 - Stor gul stenbyggnad med svart tak sett från sidan.
Fältjägaren 1 - Stor gul stenbyggnad med svart tak, baksidan.
Fältjägaren 2 - Stor gul stenbyggnad med svart tak

Fältjägaren 2. Kasernbyggnad från 1910.

Fältjägaren 2 - Stor gul stenbyggnad med svart tak, sett från sidan.
Fältjägaren 2 - Stor gul stenbyggnad med svart tak.
Fältjägaren 2 - Stor gul stenbyggnad med svart tak.
Fältjägaren 3 - Stor gul byggnad i fem våningar med svart tak.

Fältjägaren 3. Kasernbyggnad från 1910

Fältjägaren 3 - Stor gul byggnad i fem våningar med svart tak sett från sidan.
Fältjägaren 3 - Stor gul byggnad i fem våningar med svart tak.
Fältjägaren 3 - Stor gul byggnad i fem våningar med svart tak.
Fältjägaren 4 - Stor gul byggnad i fem våningar med svart tak.

Fältjägaren 4 - Kasernbyggnad från 1910.

Fältjägaren 4 - Stor gul byggnad i fem våningar med svart tak, sett från sidan.
Fältjägaren 4 - Stor gul byggnad i fem våningar med svart tak.
Fältjägaren 3 - Stor gul byggnad i fem våningar med svart tak.
Fältjägaren 6 - Långt rött hus med stora vita fönster med spröjs.

Fältjägaren 6, hus 6. Lektionsbyggnad, kontor från 1910.

Fältjägaren 6 - Detaljbild på entré från sidan med stentrapp och vita fönster med spröjs.
Fältjägaren 6 - Långt rött hus med stora vita fönster med spröjs.
Fältjägaren 6 - Rött hus med stora vita fönster med spröjs.
Fältjägaren 6, hus 13: Rött hus med små vita fönster och grön dörr.

Fältjägaren 6, hus 13. Förråd från 1911.

Fältjägaren 6, hus 13. Rött hus med vita fönster.
Fältjägaren 6, hus 13: Detaljbild på tak med dekorationer.
Fältjägaren 6, hus 13: Rött trä hus med vits små fönster.
Fältjägaren 6. Stort rött hus i tre våningar med svart tak och vita fönster med spröjs.

Fältjägaren 6, hus 15. Kontorsbyggnad/förråd från 1911.

Fältjägaren 6. Stort rött hus i tre våningar med svart tak och vita fönster med spröjs, sett från sidan.
Fältjägaren 6. Stort rött hus i tre våningar med svart tak och vita fönster med spröjs, sett från sidan.
Fältjägaren 6. Stort rött hus i tre våningar med svart tak och vita fönster med spröjs.
Fältjägaren 9 - Stort rött hus med vita fönster med spröjs och grön dörr.

Fältjägaren 9, hus 33. Förråd, expedition, träningslokal från 1917.

Fältjägaren 9 - Stort rött hus med vita fönster med spröjs och grön dörr. Svarta pelare går ut snett från väggen.
Fältjägaren 9 - Stort rött hus med vita fönster med spröjs, sett från sidan.
Fältjägaren 9 - Stort rött hus med vita fönster med spröjs och två gröna dörrar.
Fältjägaren 11, hus 5. Stort rött hus med vita fönster med spröjs och grön dörr.

Fältjägaren 11, hus 5. Gymnastikbyggnad frän 1910

Fältjägaren 11, hus 5. Stort rött hus med stora fönster med vita spröjs.
Fältjägaren 11, hus 5. Stort rött hus med vita fönster med  spröjs och grön dörr.Sett från sidan, Svarta pelare går ut snett från väggen.
Fältjägaren 11, hus 5. Stort rött hus med vita fönster med spröjs. Svarta pelare går snett ut från väggen.
Lugnet 7, hus 7: Stenbyggnad i tre våningar i gul puts med svart tak.

Lugnet 7, hus 7. Sjukhusbyggnad från 1910.

Lugnet 7, hus 7: Stenbyggnad i tre våningar i gul puts med svart tak och spiraltrapp i metall, sett från sidan.
Lugnet 7, hus 7: Stenbyggnad i tre våningar i gul puts med svart tak. Sett från sidan.
Lugnet 7, hus 7: Stenbyggnad i tre våningar i gul puts med svart tak.
Lugnet 7, hus 34. Rött hus med vita fönster med spröjs. Svart tak och två skorstenar, trapp i metall.

Lugnet 7, hus 34. Lektionssalsbyggnad från 1917.

Lugnet 7, hus 34. Rött hus med vita fönster med spröjs. Svart tak och två skorstenar. Baksidan.
Lugnet 7, hus 34. Rött hus, ett vitt fönster med spröjs och en grön dörr med trätrapp. Svart tak med skorsten.
Lugnet 7, hus 34. Rött hus med vita fönster med spröjs, vit dörr. Svart tak och två skorstenar, trapp i metall.
Lugnet 7, hus 36 - Gammal, röd förrådsbyggnad i tre våningar med gröna dörrar och gröna fönsterluckor.

Lugnet 7, hus 36. Förrådsbyggnad från 1918.

Lugnet 7, hus 36 - Gammal, röd förrådsbyggnad i tre våningar med gröna dörrar och gröna fönsterluckor.
Lugnet 7, hus 36 - Gammal, röd förrådsbyggnad i tre våningar med gröna dörrar och gröna fönsterluckor. Lutande bro upp mot en dörr.
Lugnet 7, hus 36 - Gammal, röd förrådsbyggnad med gröna dörrar och gröna fönsterluckor.
Lugnet 7, hus 37. Gammal, röd förrådsbyggnad med takkupor med vita fönster med spröjs och gröna fönsterluckor.

Lugnet 7, hus 37. Förrådsbyggnad från 1918.

Lugnet 7, hus 37. Gammal, röd förrådsbyggnad med takkupor med vita fönster med spröjs och gröna fönsterluckor.
Lugnet 7, hus 37. Gammal, röd förrådsbyggnad med takkupor med vita fönster med spröjs och gröna fönsterluckor.
Lugnet 7, hus 37. Gammal, röd förrådsbyggnad med takkupor med vita fönster med spröjs och gröna fönsterluckor.
Lugnet 7, hus 43. Röd, gammal förrådsbyggnad i två våningar med gröna dörrar och fönsterluckor.

Lugnet 7, hus 43. Förrådsbyggnad från 1920.

Lugnet 7, hus 43. Röd, gammal förrådsbyggnad i två våningar med gröna dörrar och fönsterluckor.
Lugnet 7, hus 43. Röd, gammal förrådsbyggnad i två våningar med gröna dörrar och fönsterluckor.
Lugnet 7, hus 43. Röd, gammal förrådsbyggnad i två våningar. Grön dörr och vitt fönster med spröjs.
Lugnet 7, hus 81.Rött trähus i två våningar med vita fönster och spröjs. Stor balkong med vita pelare och stort vitt, rundat fönster.

Lugnet 7, hus 81. Lektionsbyggnad från 1915.

Lugnet 7, hus 81.Rött trähus i två våningar med vita fönster och spröjs, med en mindre utbyggnad från baksidan.
Lugnet 7, hus 81.Rött trähus i två våningar med vita fönster och spröjs.
Lugnet 7, hus 81. Rött trähus i två våningar med vita fönster och spröjs och en grön dörr. Sett från sidan.
Lugnet 7, hus 50 - Gammal röd förrådsbyggnad i två våningar med gröna dörrar och gröna fönsterluckor.

Lugnet 7, hus 50. Förrådsbyggnad från 1918

Lugnet 7, hus 50 - Gammal röd förrådsbyggnad i två våningar med gröna dörrar och gröna fönsterluckor.
Lugnet 7, Rött hus med vita knutar och vita fönster med spröjs.

Lugnet 7. "Lugnet" Museibyggnad från 1720-talet (den äldsta delen). Första byggnaden på området. Fanns innan regementet anlades.

Norr 1-14. Gammal förrådsbyggnad i en våning med små gröna fönsterluckor.

Norr 1-4. Magasinslänga från 1918.

Långlotten 1 - tegelbyggnad i en våning.

Långlotten 1. Rättsadministrativ byggnad från 1891.

Långlotten 1. Detaljbild på tak.
Långlotten 1. Detaljbild på tegel.
Långlotten 1. Detaljbilder på tegel.
Långlotten 1. Tegelbyggnad.
Långlotten 1. Detaljbild på fönster.
Långlotten 1. Tegelbyggnad.
Långlotten 1 - Detaljbild på tak.

Klass B

Klass B innebär att kommunen kan införa varsamhetsbestämmelser för byggnaden.

Bilder på byggnaderna - klass B

Garvaren 4. Tegelhus i tre våningar med orangea balkonger.

Garvaren 4, flrebostsadshus.

Garvaren 4. Tegelhus i tre våningar med bruna balkonger.
Garvaren 4. Tegelhus i tre våningar med orangea balkonger.
Garvaren 4. Tegelhus i tre våningar med orangea balkonger.
Lugnet 7, hus 8. Vitt hus i två våningar, vit puts på nedervåningen och ljusgul panel på övervåningen.

Lugnet 7, hus 8. Bad- och tvättinrättning från 1910.

Lugnet 12, hus 35. Rött trähus med grön dörr.

Lugnet 12, hus 35. Stall, snickeriverkstad och smedja från 1917.

Norr 1:12, hus 41. Långt rött hus i två våningar med gröna dörrar och små fönster på övervåningen.

Norr 1:12, hus 41. Kontorsbyggnad från 1938.

Norr 1:12, hus 135.Tegelbyggnad i souterräng, stora fönster och stentrapp.

Norr 1:12, hus 135. Köks- och matsalsbyggnad från 1965.

Myggan 2. Brun tegelvilla med garage.

Myggan 2. Enbostadshus.

Myggan 2. Brun tegelvilla.
Myggan 14. Flerbostadshus i tegel med garage i betong.

Myggan 14.

Myggan 14. Flerbostadshus i tegel med trapp till dörr med tak.
Myggan 14. Flerbostadshus i tegel.
Myggan 14. Flerbostadshus i tegel.
Norr 1:4. Litet, rött trähus med grön dörr.

Norr 1:4.

Norr 1:4. Litet rött trä hus med grön dörr.
Norr 1:4. Litet, rött trä hus med grön dörr och små, gröna fönsterluckor.
Norr 1:4. litet rött trä hus med grön dörr och fönsterlucka.
Norr 1:7. Lång byggnad med röd träfasad, takkupor och flera svarta dubbeldörrar.

Norr 1:7.

Norr 1:7. Byggnad med röd träfasad, tre fönster på nedervåningen och två små dubbelfönster på nedervåningen.
Norr 1:7. Lång byggnad med röd träfasad med takkupor och små fönster.
Norr 1:7. Byggnad med röd träfasad.
Norr 1:14. Lång byggnad med röd träfasad och takkupor.

Norr 1:14.

Norr 1:14. Lång byggnad med röd träfasad och takkupor.
Norr 1:14. Lång byggnad med röd träfasad och takkupor.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12