Värdefulla byggnader - Odenslund och Söder (inom riksintresset för Östersund stad)

Här hittar du alla byggnader i Odenslund och på Söder som vi bedömt som kulturhistoriskt värdefulla.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B.

Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och vad de kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Klass A

Klass A innebär ett starkare skydd, och kan innebära att kommunen meddelar rivningsförbud eller skyddsbestämmelser för byggnaden. Klass A kan också innebära ett såpass starkt skydd att det hindrar till exempel tillgänglighetsåtgärder eller tekniska åtgärder.

Bilder på byggnaderna - klass A

Alen 2, Villa i en våning med grå puts.

Alen 2, bostadshus

Aspen 4, Bostadshus i två våningar med gul träfasad och bruna detaljer.

Aspen 4, bostadshus byggt 1937

Aspen 6, Vitt bostadshus med rött tegeltak, stegar och en uppstickande del som ett torn.

Aspen 6, bostadshus byggt 1924

Aspen 8, Bostadshus i två våningar i mörkgrön puts.

Aspen 8, bostadshus byggt 1938

Björken 1, Villa med röd liggande panel och punschveranda med små fönster.

Björken 1, bostadshus

Björken 1, Hus med röd liggande panel

Björken 1, gårdshus

Björken 7. Villa i gul, liggande tapet och vita fönster.

Björken 7, bostadshus

Björken 7, Hus med gul, liggande panel och vita fönster.

Björken 7, gårdshus

Blåklinten 6, Flerbostadshus med ljusgul, liggande panel

Blåklinten 6, flerbostadshus byggt 1913

Blåklinten 7, Villa med ljusgrå, liggande panel och balkong med snickarglädje

Blåklinten 7, bostadshus byggt 1900

Blåklockan 9, Villa med röd panel och vita fönster

Blåklockan 9, bostadshus

Braxen 2, Lång tegelbyggnad i etapper med grönt tak.

Braxen 2, församlingshem byggt 1961

Flädern 3, Villa med gul, liggande panel.

Flädern 3, bostadshus byggt 1905

Flädern 3, Uthus med gul, liggande panel och bruna dörrar.

Flädern 3, uthus byggt 1905

Forellen 3 - Villa med stående svart panel och rött tegeltak

Forellen 3, bostadshus byggt 1923

Forellen 5, Villa med gul puts och rött tegeltak

Forellen 5, bostadshus byggt 1923

Forellen 7, Villa med grå, stående panel och rött tegeltak.

Forellen 7, bostadshus byggt 1922

Forellen 9, Villa i ljusgul stående fasad och rött tegeltak.

Forellen 9, bostadshus byggt 1922

Godsmagasinet 1,  Låg byggnad i röd panel med många gröna dubbeldörrar.

Godsmagasinet 1, godsmagasin byggt 1900

Gersen 1, Flerbostadshus i röd, stående panel i två våningar.

Gersen 1, tre bostadshus byggda 1921

Gersen 1, Flerbostadshus i röd, stående panel i två våningar.
Gersen 1, Flerbostadshus i röd, stående panel i två våningar.
Gullvivan 9, Villa i grå träpanel med balkong med snickarglädje.

Gullvivan 9, bostadshus byggt 1890

Gullvivan 9, byggnad i grå träpanel med små vita fönster och röda dörrar.

Gullvivan 9, gårdshus byggt 1890

Gullvivan 10, Kantigt flerbostadshus i beige puts

Gullvivan 10, flerbostadshus byggda 1957

Gullvivan 10, Kantigt flerbostadshus i beige puts
Gullvivan 10, Kantigt flerbostadshus i beige puts
Gullvivan 10, Kantigt flerbostadshus i beige puts
Harren 3, Flerbostadshus i röd träpanel med vita fönster.

Harren 3, arbetarbostad byggt 1920

Harren 3, Flerbostadshus i röd träpanel med vita fönster

Harren 3, arbetarbostad byggd 1920

Hasseln 2, Villa i gul, stående träpanel

Hasseln 2, bostadshus byggt 1922

Hummern 6, tegelbyggnad i 6 våningar

Hummern 6, kontorsbyggnad byggd 1950

Hummern 6, Lång byggnad i tre våningar med runt tak, beige puta med bruna detaljer.

Hummern 6, industribyggnad byggd 1920-1935

Iden 2, Flerbostadshus i brunt tegel i fyra våningar med grå balkonger.

Iden 2, flerbostadshus byggt 1939

Klövern 1, Villa i gul, liggande träpanel med vita fönster.

Klövern 1, bostadshus

Konvaljen 5, Villa i röd, liggande träpanel och vita fönster med spröjs

Konvaljen 5, bostadshus byggt 1880-1900

Konvaljen 5, Byggnad i röd, liggande träpanel och ladugårdsdörrar med vita kryss på.

Konvaljen 5, förråd

Konvaljen 6, Villa i vit, liggande träpanel med röda fönster med spröjs

Konvaljen 6, bostadshus byggt 1895

Konvaljen 6, Byggnad i röd, liggande träpanel med gröna ladugårdsdörrar med vitt kryss på.

Konvaljen 6, förråd byggt 1895

Konvaljen 7, Villa, nedre delen av huset i vit, liggande träpanel, övre delen röd, liggande träpanel

Konvaljen 7, bostadshus byggt 1895

Konvaljen 7. byggnad i röd, liggande träpanel med ladugårdsdörrar med vitt kryss på.

Konvaljen 7, förråd byggt 1895

Kräftan 2. Byggnad i tegel i tre våningar med vita fönster.

Kräftan 2, bryggeri byggt 1928

Kräftan 6. Byggnad i två våningar med beige puts och rundade fönster.

Kräftan 6, bageri byggt 1923

Laken 1, Villa i rosa puts med vita fönster och vita pelare som håller upp en balkong.

Laken 1, bostadshus byggt 1922

Laxen 1, Byggnad i brunt tegel med stora vita fönster med spröjs. Står Österängsskolan på.

Laxen 1, skolbyggnad byggd 1951

Laxen 1, Byggnad i tegel med stora vita fönster med spröjs och stora vita dörrar.
Linnean 1, Villa i röd träpanel, med balkong och snickarglädje.

Linnean 1, skolbyggnad byggd 1899

Majsen 1, Hus med röd, stående träpanel och vita fönster med spröjs.

Majsen 1, bostadshus

Majsen 4, Villa med gul liggande träpanel, balkong och röda fönster.

Majsen 4, flerbostadshus byggt 1900

Majsen 8, Hus med ljusgrå träpanel och svarta fönster med spröjs.

Majsen 8, bostadshus byggt 1870

Majsen 11, Villa i gul träpanel och rött plåttak.

Majsen 11, bostadshus byggt 1900

Musslan 16, Industribyggnad i brunt tegel med garageportar och stora fönster med spröjs.

Musslan 16, industribyggnad byggd 1937

Mörten 1, Flerbostadshus i tre våningar i beige puts med svarta fönster och svart plåttak.

Mörten 1, flerbostadshus med lokaler byggt 1930

Mörten 2, Flerbostadshus i tre våningar med vita fönster med spröjs och små balkonger.

Mörten 2, flerbostadshus byggt 1934

Mörten 3, Flerbostadshus i tre våningar i beige puts med svarta fönster med spröjs.

Mörten 3, flerbostadshus med lokaler byggt 1900

Mörten 12, Flerbostadshus i brunt tegel med vita fönster.

Mörten 12, flerbostadshus byggt 1938

Mörten 13, Flerbostadshus i brunt tegel i fyra våningar med vita fönster och balkonger.

Mörten 13, flerbostadshus byggt 1938

Mörten 2, Flerbostadshus i brunt tegel i fyra våningar med vita fönster och små balkonger.

Mörten 2, flerbostadshus byggt 1934

Nejlikan 4, Flerbostadshus i tre våningar i vit träpanel och rött plåttak och vita fönster med spröjs.

Nejlikan 4, flerbostadshus byggt 1910-1929

Nejlikan 5, Villa med vit, liggande träpanel, balkong och bruna fönster med spröjs.

Nejlikan 5, bostadshus byggt 1890-1929

Nejlikan 6, Villa i brun träpanel och ljusbruna detaljer och brunt tegletak.

Nejlikan 6, bostadshus

Nejlikan 7, Villa i vit, liggande träpanel och vita fönster med spröjs.

Nejlikan 7, bostadshus byggt 1890-1920

Nejlikan 9, Villa i beige, liggande träpanel, röda fönster med spröjs och grönt plåttak.

Nejlikan 9, bostadshus byggt 1900-1920

Nejlikan 10, Flerbostadshus i tre våningar, vit och gul puts med vita fönster och franska balkonger.

Nejlikan 10, flerbostadshus med lokaler byggt 1958

Nejlikan 11. Flerbostadshus i tre våningar, ljusblå, liggande träpanel och vita fönster med spröjs. Ett torn i höger hörn och rött plåttak.

Nejlikan 11, flerbostadshus byggt 1899

Odenslund 3:3, Villa i röd träpanel, vita fönster med spröjs och en förstukvist med mycket vit snickargläjde.

Odenslund 3:3, bostadshus byggt 1900

Odenslund 3:3. Uthus i röd träpanel och gröna dörrar.

Odenslund 3:3, uthus byggt 1900

Pionen 12. Byggnad i brunt tegel med tre kantig påbyggnad i mörkbrun panel med ett kors på.

Pionen 12, kyrka

Rönnen 1. Villa i tre våningar, i ljusgul, liggande träpanel med två balkonger med snickarglädje och vita fönster med spröjs.

Rönnen 1, bostadshus byggt 1890

Rönnen 1. Gårdshus i gul, liggande träpanel med vita fönster med spröjs och vita dörrar.

Rönnen 1, gårdshus byggt 1910

Siken 2. Villa i svart träpanel och vita fönster med spröjs och grå fönsterluckor.

Siken 2, bostadshus byggt 1922

Siken 4. Villa i röd träpanel, gul dörr och vita fönster med spröjs.

Siken 4, bostadshus byggt 1922

Siken 6. Hus i tre våningar, beige puts och vita fönster med spröjs.

Siken 6, bostadshus byggt 1921

Solrosen 1. Byggnad i ljusgrön träpanel och gröna dörrar.

Solrosen 1, uthus byggt 1882

Solrosen 3. Timrad byggnad i rött, med påbyggnad i röd panel.

Solrosen 3, bryggeri byggt 1880

Solrosen 6. Villa i ljusblå, liggande panel med gul dörr och vita fönster med spröjs.

Solrosen 6, bostadshus byggt 1890

Solrosen 6. Litet hus i ljusblå panel med gul dörr och litet vitt fönster med spröjs.

Solrosen 6, lusthus byggt 1890

Solrosen 7. Flerbostadshus i tre våningar med beige puts och detaljer i vitt, gröna fönster med spröjs.

Solrosen 7, flerbostadshus med lokaler byggt 1900

Solrosen 7. Timrat, brunt hus med grön dörr och ett litet, vitt fönster med spröjs.

Solrosen 7, ekonomibyggnad

Söder 1:17, Kontorsbyggnad i tre våningar, i brunt tegel med röda fönster och hög skorsten.

Söder 1:17, kontorsbyggnad byggd 1900

Söder 1:17, Byggnad i brunt tegel, med grå garage dörrar och stora, svarta fönster med spröjs.

Söder 1:17, lokstall byggt 1900

Söder 1:18. Byggnad i rött tegel med stora fönster med gröna spröjs.

Söder 1:18, lokstall byggt 1900

Vallmon 4. Villa med grön, liggande träpanel, vita fönster med spröjs och svart plåttak.

Vallmon 4, bostadshus

Viden 6. Uthus i röd träpanel med gröna dörrar.

Viden 6, uthus

Ångbryggeriet 1. Byggnad i brunt tegel

Ångbryggeriet 1, bryggeri byggt 1909

Öringen 3. Villa i grön träpanel, svarta fönster med röda spröjs.

Öringen 3, bostadshus byggt 1922

Öringen 5. Villa i två våningar med vit puts på nedre våningen och grå, träpanel på övervåningen, rött tegeltak.

Öringen 5, bostadshus byggt 1922

Öringen 6, Villa i gul, liggande panel, vita fönster med spröjs och rött tegeltak.

Öringen 6, bostadshus byggt 1922

Öringen 7, Villa med gul träpanel, vita fönster med gröna spröjs.

Öringen 7, bostadshus byggt 1922

Öringen 9, Villa i vit träpanel, vita fönster med röda spröjs och rött tegeltak.

Öringen 9, bostadshus byggt 1922

Klass B

Klass B innebär att kommunen kan införa varsamhetsbestämmelser för byggnaden.

Bilder på byggnaderna - klass B

Abborren 1, Flerbostadshus i gul panel och vita fönster.

Abborren 1, flerbostadshus byggt 1930

Abborren 3. Flerbostadshus i gul panel och vita fönster och gula balkonger.

Abborren 3, flerbostadshus byggt 1930

Abborren 4, Flerbostadshus i gul panel med vita fönster och balkonger.

Abborren 4, flerbostadshus byggt 1930

Aspen 12, Villa i två våningar i brun puts, sexkantig förstukvist och balkong.

Aspen 12, bostadshus byggt 1935

Björken 13, Villa i gul, liggande panel och punschveranda och vita fönster.

Björken 13, bostadshus

Blåklinten 8, Villa i grå, liggande panel och vita fönster med röda spröjs.

Blåklinten 8, bostadshus byggt 1890-1910

Forellen 2, Villa med röd, liggande panel och vita fönster med spröjs.

Forellen 2, bostadshus byggt 1925

Forellen 6, Villa i gul panel med vita fönster och röda spröjs, och vit förstukvist och balkong.

Forellen 6, bostadshus byggt 1922

Forellen 8, Villa i grå träpanel, vita fönster med spröjs och balkong och förstukvist med snickarglädje.

Forellen 8, bostadshus byggt 1922

Hasseln 6, Villa i ljusgul träpanel, vita fönster och rött tegeltak.

Hasseln 6, bostadshus byggt 1936

Klövern 4, Villa i ljusgul, liggande träpanel. Vita fönster och spröjs, rött tegeltak och en sexkantig utbyggnad.

Klövern 4, bostadshus

Klövern 13, Villa med brun träpanel, vita fönster och spröjs och blå dörr.

Klövern 13, bostadshus byggt 1930

Konvaljen 8, Villa med gul, liggande träpanel och vita fönster med spröjs, förstukvist och balkong med snickarglädje.

Konvaljen 8, bostadshus byggt 1890-1910

Kräftan 3, Byggnad i beige puts med vita detaljer, gröna fönster.

Kräftan 3, industribyggnad

Laken 2, Villa i vit, liggande panel och blå detaljer, blå fönster med spröjs och rött tegeltak.

Laken 2, bostadshus byggt 1921

Majsen 2, Villa i beige träpanel, vita fönster med spröjs.

Majsen 2, bostadshus byggt 1924

Musslan 16, Byggnad i tre våningar, i brunt tegel med vita fönster.

Musslan 16, industribyggnad byggd 1954

Nejlikan 7, Villa i ljusgul, liggande träpanel, vita fönster med spröjs och gråa dörrar.

Nejlikan 7, förråd byggt 1890-1920

Rödingen 1, Villa i röd träpanel med vita fönster med spröjs, takkupa och tegeltak.

Rödingen 1, bostadshus byggt 1921

Rödingen 2, Villa i gul träpanel med takkupa och tegeltak.

Rödingen 2, bostadshus byggt 1921

Rödingen 5,  Villa i gul träpanel med vita fönster med spröjs och tegeltak, med en kantig utbyggnad.

Rödingen 5, bostadshus byggt 1922

Rödingen 9, Villa i röd träpanel och vita fönster med spröjs.

Rödingen 9, bostadshus byggt 1922

Rödingen 11, Villa i ljusgrön träpanel och mörkgröna detaljer och mörkröda fönster med spröjs.

Rödingen 11, bostadshus byggt 1922

Solrosen 7, Flerbostadshus i brunt tegel i två våningar med franska balkonger.

Solrosen 7, flerbostadshus byggt 1963

Syrenen 2, Villa i gul puts med vita detaljer och bruna fönster.

Syrenen 2, bostadshus byggt 1870-1929

Sälgen 2, Villa i vit, liggande träpanel och vita fönster med röda spröjs.

Sälgen 2, bostadshus byggt 1887-1900

Sälgen 2, Byggnad i röd, liggande träpanel, med två dörrar och garageport i grönt.

Sälgen 2, gårdshus

Öringen 2. Villa i brun träpanel med vita fönster i spröjs och ett buspråk.

Öringen 2, bostadshus byggt 1921

Kyrkliga kulturminnen

Alla Svenska kyrkans kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som är uppförda eller anlagda innan 1940 är skyddade som kyrkliga kulturminnen. Även vissa yngre kyrkor kan vara skyddade, och Östersunds kommun har flera sådana yngre kyrkor som är skyddade.

Bilder på byggnaderna - byggnadsminnen

Braxen 2, Kyrka i brunt tegel med svart klockstapel med detaljer i guld och grön tak.

Braxen 2, Stora kykan, invigdes 1940, arkitekt Lars Israel Wahlman

Braxen 2, Kyrka i brunt tegel med svart klockstapel med detaljer i guld och grön tak.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12