Värdefulla byggnader - Brunflo

Här hittar du alla byggnader i Brunflo som vi bedömt som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B.

Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och vad de kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Klass A

Klass A innebär ett starkare skydd, och kan innebära att kommunen meddelar rivningsförbud eller skyddsbestämmelser för byggnaden. Klass A kan också innebära ett såpass starkt skydd att det hindrar till exempel tillgänglighetsåtgärder eller tekniska åtgärder.

Bilder på byggnaderna - klass A

Brunflo-Viken 1:23. Villa i röd liggande panel, veranda med mycket fönster, vita fönster med spröjs och gröna garageportar.

Brunflo-Viken 1:23. Bostadshus. Byggt 1912. Samma byggmästare som Rådhuset i Östersund (uppgift ägaren).

Brunflo-Viken 1:23. Villa i röd liggande panel, vita fönster med spröjs, förstukvist och grön dörr.
Brunflo-Viken 1:23. Villa i röd liggande panel, vita fönster med spröjs, förstukvist och grön dörr.
Brunflo-Viken 1:23. Byggnad i liggande röd panel med sluttande tak och tre bruna dörrar.

Brunflo-viken 1:23. Avträde. Byggt 1910-tal.

Brunflo-Viken 1:23. Byggnad i röd panel med vita fönster med bruna spröjs och bruna dörrar.

Brunflo-Viken 1:23. Bod. Byggd 1910-tal.

Brunflo-Viken 1:23. Byggnad i röd panel med brun dubbeldörr.
Brunflo-Viken 1:23.Detaljbild på brun dubbeldörr.
Brunflo-Änge 1:15. Byggnad i röd liggande panel med vita fönster med spröjs och blå portar och dörrar.

Brunflo-Änge 1:15. Gårdshus. Byggt 1905.

Brunflo-Backen 1:15. Villa i röd liggande panel med vita fönster med spröjs.

Brunflo-Backen 1:15. Bostadshus. Banvaktarstuga. Byggt 1910-tal.

Brunflo-Backen 1:15. Villa i röd liggande panel med vita fönster med spröjs.
Villa i röd liggande panel, vita fönster med spröjs, förstukvist med snickarglädje.

Brunflo-Backen 1:7. Bostadshus. Byggt 1880-1910.

Brunflo-Backen 1:7. Byggnad i röd liggande panel med vita fönster med spröjs och gula portar och dörrar.

Brunflo-Backen 1:7. Uthus. Byggt 1910-tal.

Brunflo-Backen 1:99. Villa i vitt mexitegel och grön panel och gröna detaljer.

Brunflo-Backen 1:99. Bostadshus. Byggt 1968.

Brunflo-Backen 1:99. Villa i vitt mexitegel och grön panel och gröna detaljer.
Brunflo-Backen 1:99. Villa i vitt mexitegel och grön panel och gröna detaljer.
Brunflo-Backen 1:134. Flerbostadshus i två våningar i brun puts med beige detaljer. Vita fönster och tegeltak med takkupa.

Brunflo-Backen 1:134. Bostadshus. Byggt 1957.

Flerbostadshus i två våningar i brun puts med beige detaljer. Vita fönster och tegeltak med takkupa.

Brunflo-Backen 1:134.

Brunflo-Backen 1:134. Flerbostadshus i två våningar i brun puts med beige detaljer. Vita fönster och tegeltak.
Brunflo-Viken 1:7. Villa i vit panel med blå fönster med spröjs och blå dörr, balkong med smide och rött tegeltak.

Brunflo-Viken 1:7. Bostadshus. Byggt 1860-90.

Brunflo-Viken 1:7. Detaljbild på veranda och balkong i vitt trä.
Brunflo-Viken 1:7. Villa i vit panel med blå fönster med spröjs och balkong och veranda.
Brunflo-Viken 1:7. Villa i vit panel med blå fönster med spröjs.
Brunflo-Viken 1:29. Villa i vit panel med röda fönster med spröjs, rött tegeltak och två ingångar med bruna dörrar.

Brunflo-Viken 1:29. Arbetarbostad, uppförd för arbetare vid Gustafariken. Byggd 1918-19.

Brunflo-Viken 1:29. Villa i vit panel med röda fönster med spröjs, rött tegeltak och två ingångar med bruna dörrar.
Brunflo-Viken 1:29. Vit villa i vit panel med röda fönster med spröjs.
Brunflo-Viken 1:29. Vit villa i vit panel med röda fönster med spröjs.
Brunflo-Viken 2:110.Villa i grön panel med vita detaljer och vita fönster med spröjs.

Brunflo-Viken 2:110. Bostadshus. Byggt år 1976. Arkitekt Jan Gezelius.

Brunflo-Viken 2:110. Villa i grön panel med vita detaljer och vita fönster med spröjs.
Brunflo-Änge 1:24. Villa i ljusgrå, liggande panel med vita fönster med röda spröjs. Punschveranda med blå dörrar.

Brunflo-Änge 1:24. Bostadshus. Byggt 1913.

Brunflo-Änge 1:24. Villa i ljusgrå, liggande panel med vita fönster med röda spröjs.
Brunflo-Änge 1:24. Villa i ljusgrå, liggande panel med vita fönster med röda spröjs och punschveranda.
Brunflo-Änge 1:36. Timrat hus i rött med vita fönster och vit dubbeldörr.

Brunflo-Änge 1:36. Bostadshus. Byggt på 1800-talet.

Brunflo-Änge 1:36. Timrat hus i rött med vita fönster och vit dubbeldörr.
Brunflo-Änge 1:48. Villa i vit puts med brun grund, bruna fönster och rött tegeltak.

Brunflo-Änge 1:48. Bostadshus. Byggt 1948.

Brunflo-Änge 1:48. Villa i vit puts med brun grund, bruna fönster och rött tegeltak.
Brunflo-Änge 1:98. Villa i röd liggande panel med vita fönster med spröjs.

Brunflo-Änge 1:98. Bostadshus (banmästarvilla?). Byggd 1910.

Brunflo-Änge 1:98. Villa i röd liggande panel med vita fönster med spröjs.
Brunflo-Änge 1:98. Villa i röd liggande panel med vita fönster med spröjs.
Brunflo-Änge 1:98. Villa i röd liggande panel med vita fönster med spröjs.
Brunflo-Änge 1:118. Villa i ljusgul liggande panel med träfärgade detaljer och balkong och veranda med snickarglädje.

Brunflo-Änge 1:118. Bostadshus, "Änge gård". Byggt 1870.

Brunflo-Änge 1:118. Villa i ljusgul liggande panel med träfärgade detaljer och balkong och veranda med snickarglädje.
Brunflo-Änge 1:118. Byggnad i vit puts med bruna fönster med spröjs och gula dubbeldörrar.

Brunflo-Änge 1:118. Stall på "Änge gård". Byggt ca 1850.

Brunflo-Änge 1:118. Byggnad i vit puts med bruna fönster med spröjs och gula dubbeldörrar.
Brunflo-Änge 3:1. Byggnad i vit puts med hög tegelskorsten.

Brunflo-Änge 3:1. Industribyggnad, Gustafabriken. Byggd 1922.

Brunflo-Änge 3:1. Byggnad i vit puts.
Brunflo-Änge 3:1. Detaljbild på hög tegelskorsten.

Klass B

Klass B innebär att kommunen kan införa varsamhetsbestämmelser för byggnaden.

Bilder på byggnaderna - klass B

Brunflo-Backen 1:57.Villa i vit puts med vita fönster och svart plåttak.

Brunflo-Backen 1:57. Bostadshus. Byggt 1945-50.

Brunflo-Backen 1:57. Villa i vit puts med vita fönster och svart plåttak.
Brunflo-Backen 1:32. Villa i vit panel med svart plåttak och försutkvist.

Brunflo-Backen 1:32. Bostadshus. Byggt 1929.

Brunflo-Backen 1:79. Villa i ljusgul puts med vita fönster och rött tegeltak.

Brunflo-Backen 1:79. Bostadshus. Byggt 1955.

Brunflo-Backen 1:60. Byggnad i tegel.

Brunflo-Backen 1:60. Skolbyggnad, Kastalskolan. Byggd 1952-53, tillbyggd 1962. Arkitekt Rune Bengtsson.

Brunflo-Backen 1:60. Byggnad i tegel.
Brunflo-Backen 1:60. Byggnad i tegel.
Brunflo-Backen 1:60. Byggnad i tegel, detaljbild på ingång med pelare.
Brunflo-Backen 1:60. Byggnad i tegel.
Brunflo-Backen 1:60. Byggnad i tegel.
Brunflo-Backen 1:60. Byggnad i tegel.
Brunflo-Backen 1:60. Byggnad i tegel.
Brunflo-Backen 1:60. Byggnad i tegel.
Brunflo-Backen 1:60. Byggnad i tegel.
Brunflo-Backen 1:60. Byggnad i tegel.
Brunflo-Backen 1:60. Byggnad i tegel.
Brunflo-Backen 1:60. Byggnad i tegel.
Brunflo-Backen 1:60. Byggnad i tegel.
Brunflo-Backen 1:60. Byggnad i tegel. Detaljbild på trapp med smidesräcke.
Brunflo-Backen 1:60. Byggnad i tegel.
Brunflo-Backen 1:72. Byggnad i beige och vit puts med vita fönster.

Brunflo-Backen 1:72. Samlingslokal. Byggd på 1950-talet.Brunflo-Backen 1:72. Samlingslokal. Byggd på 1950-talet.

Brunflo-Backen 1:72. Byggnad i beige och vit puts med vita fönster.
Brunflo-Backen 1:72. Byggnad i beige puts med fönster med många små rutor och en brun dörr.
Brunflo-Backen 1:72. Byggnad i beige och vit puts med vita fönster.
Brunflo-Backen 1:89. Villa i brunt tegel med vita fönster med vita fönsterluckor.

Brunflo-Backen 1:89. Bostadshus. Byggt 1955-60.

Brunflo-Backen 1:118. Villa i orange tegel med vita fönster, balkong, och brun dörr och garageport.

Brunflo-Backen 1:118. Bostadshus. Byggt 1962.

Brunflo-Backen 1:165. Villa i orange tegel med vita fönster och bruna dörrar och garageportar.

Brunflo-Backen 1:165. Bostadshus. Byggt 1962.

Brunflo-Backen 1:165. Villa i orange tegel med vita fönster och bruna dörrar och garageportar.
Brunflo-Viken 1:6. Villa i gul, liggande panel och vita fönster, rött plåttak.

Brunflo-Viken 1:6. Bostadshus. Byggt 1916.

Brunflo-Viken 1:13. Villa i vit, liggande panel med förstukvist och balkong med snickarglädje.

Brunflo-Viken 1:13, 1:4 (Oregistrerad S). Bostadshus, tidigare läkarvilla. Byggt ca 1880.

Brunflo-Viken 1:13, 1:4. Villa i vit, liggande panel med förstukvist och balkong med snickarglädje.
Brunflo-Viken 6:2. Byggnad i röd panel, grönt plåttak som går ner till marken.

Brunflo-Viken 6:2. Förråd.

Brunflo-Viken 1:10. Villa i gul puts med vita fönster med spröjs och rött tegeltak.

Brunflo-Viken 1:10. Bostadshus, "Lilla Viken". Byggt 1800-50.

Brunflo-Viken 1:10. Villa i gul puts med vita fönster med spröjs och rött tegeltak.
Brunflo-Viken 1:10. Villa i gul puts med vita fönster med spröjs och rött tegeltak.
Brunflo-Viken 1:10. Villa i gul puts med vita fönster och vita spröjs och gröna dörrar och rött tegeltak.

Brunflo-Viken 1:10. Bostadshus, "Lilla Viken". Byggt ca 1850.

Brunflo-Viken 1:10. Villa i gul puts med vita fönster och vita spröjs och gröna dörrar och rött tegeltak.
Brunflo-Viken 1:10. Byggnad i gul puts med vita fönster med spröjs och gröna dörrar och portar.

Brunflo-Viken 1:10. Ekonomibyggnad, "Lilla Viken". Byggt 1850-1900.

Brunflo-Viken 1:10. Byggnad i gul puts med vita fönster med spröjs.
Brunflo-Viken 1:61. Byggnad i orange och vitt tegel med vita fönster.

Brunflo-Viken 1:61. Kontor/bostadshus, "kommunkontoret". Byggt 1962. Arkitekt Olof Svensson.

Brunflo-Viken 1:61. Byggnad i tre våningar orange tegel med vita fönster.
Brunflo-Viken 1:61. Byggnad i orange och vitt tegel med vita fönster.
Brunflo-Viken 1:61. Byggnad i vitt tegel med vita fönster.
Brunflo-Viken 1:61. Byggnad i orange och vitt tegel med vita fönster.
Brunflo-Viken 1:61. Byggnad i orange och vitt tegel med vita fönster.
Brunflo-Viken 1:61. Byggnad i orange tegel med vita fönster.
Brunflo-Viken 1:61. Byggnad i orange tegel med vita fönster..
Brunflo-Viken 2:3. Villa i vit panel med vita fönster.

Brunflo-Viken 2:3. Missionshus. Byggt ca 1900.

Brunflo-Viken 2:3. Villa i vit panel med vita "kyrkfönster".
Brunflo-Viken 2:59. Villa i ljusgul panel med bruna fönster, trapp med smidesräcke och rött tak.

Brunflo-Viken 2:59. Bostadshus.

Brunflo-Viken 2:59. Villa i ljusgul panel med bruna fönster, trapp med smidesräcke och rött tak.
Brunflo-Änge 1:24. Byggnad i röd, liggande panel med vita fönster med spröjs och blå dörrar.

Brunflo-Änge 1:24. Gårdshus. Byggt på 1910-talet.

Brunflo-Änge 1:24. Byggnad i röd, liggande panel med vita fönster med spröjs och blå dörrar.
Brunflo-Änge 1:51. Villa i vit panel med röda fönster med spröjs och rött tak.

Brunflo-Änge 1:51. Bostadshus. Byggt på 1910-talet.

Brunflo-Änge 1:51. Byggnad i vit, liggande panel med vita dörrar med röda kryss på.

Brunflo-Änge 1:51. Uthus. Byggt på 1910-talet.

Brunflo-Änge 1:118. Timrad byggnad på låga pelare med små vita fönster och rött tak.

Brunflo-Änge 1:118. Magasin, "Änge gård". Byggt 1911.

Brunflo-Änge 4:4. Villa i vitt mexitegel med bruna fönster.

Brunflo-Änge 4:4. Bostadshus. Byggt 1968.

Byggnadsminnen

Byggnadsminnen berättar om historiska skeenden och hur samhället över tid förändrats. Berättelserna rymmer även specifika händelser och enskilda personers historia

Bilder på byggnaderna - byggnadsminnen

Brunflo-Viken 2:10. Byggnad i röd panel på nedervåningen och vit panel på övervåningen. Vita fönster med spröjs och gröna dörrar. Balkong med smidesräcke.

Brunflo-Viken 2:10. Ställverk. Byggt 1916. Arkitekt Folke Zettervall. Statligt byggnadsminne.

Brunflo-Änge 1:53. Byggnad i röd panel, vita fönster med spröjs och gröna dörrar. Rött tegletak.

Brunflo-Änge 1:53. Brunflo järnvägsstation. Byggd 1916. Arkitekt Folke Zettervall och A. Ekengren.

Brunflo-Änge 1:53. Byggnad i röd panel, litet vitt fönster med spröjs, grå dörr, tegeltak och stor skorsten.

Brunflo-Änge 1:53. Förråd. Byggt 1916. Arkitekt Folke Zettervall.

Brunflo-Änge 1:186. Byggnad i röd panel med gröna dörrar och portar med rött tegeltak.

Brunflo-Änge 1:186. Godsmagasin. Byggt 1916. Arkitekt A. Ekengren och Folke Zettervall.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12