Värdefulla byggnader - Fåker

Här hittar du alla byggnader i Fåker som vi bedömt som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B.

Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och vad de kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Klass A

Klass A innebär ett starkare skydd, och kan innebära att kommunen meddelar rivningsförbud eller skyddsbestämmelser för byggnaden. Klass A kan också innebära ett såpass starkt skydd att det hindrar till exempel tillgänglighetsåtgärder eller tekniska åtgärder.

Bilder på byggnaderna - klass A

Näs-Ålsta 3:33. Villa i vit puts med vita fönster och balkong.

Näs-Ålsta 3:33. Bostadshus/mottagning. "Povinsialläkarbostad". Byggd 1949. Arkitekt Länsarkitektkontoret, Österund.

Näs-Ålsta 3:33. Villa i vit puts med vita fönster och dörr i trä.
Näs-Ålsta 3:33. Villa i ljusgul puts med vita fönster.
Näs-Ålsta 3:33. Villa i ljusgul puts med vita fönster försutkvist.
Näs-Åsen 3:18. Villa i röd panel med vita fönster med spröjs.

Näs-Åsen 3:18. Stationshus. Byggt 1914. Arkitekt Folke Zettervall.

Näs-Åsen 3:18. Detaljbild på vita fönster med spröjs med klocka ovanför samt skylt som det står Fåker på.
Näs-Åsen 3:18. Villa i röd panel med vita fönster med spröjs.
Näs-Åsen 3:18. Byggnad i röd panel med gula dörrar och tegeltak.

Näs-Åsen 3:18. Uthus. Byggt 1914. Arkitekt Folke Zettervall.

Näs-Åsen 3:18. Detaljbild på panel, takfot och småfönster ovanför gul dörr.
Näs-Åsen 3:18. Byggnad i röd panel med gul dörr och fönster med många småfönster.

Klass B

Klass B innebär att kommunen kan införa varsamhetsbestämmelser för byggnaden.

Bilder på byggnaderna - klass B

Fåker 2:5. Villa i ljusgul panel med vita fönster och rött tegeltak.

Fåker 2:5. Bostadshus.

Fåker 2:5. Villa i ljusgul panel med vita fönster och rött tegeltak.
Fåker 2:5. Byggnad i röd panel med gröna dörrar och små vita fönster med spröjs.

Fåker 2:5. Uthus.

Näs-Ålsta 3:13. Villa i vit liggande panel med ljusblå detaljer, ljusblå fönster med röda spröjs och grönt plåttak.

Näs-Ålsta 3:13. Bostadshus. Byggt på 1920-talet

Näs-Ålsta 3:13. Villa i vit liggande panel med ljusblå detaljer, ljusblå fönster med röda spröjs och grönt plåttak.
Näs-Ålsta 3:14. Byggnad i röd liggande panel med bruna dörrar och vita fönster med spröjs.

Näs-Ålsta 3:14. Uthus.

Näs-Ålsta 3:32. Flerbostadshus i tre våningar i beige puts med vita fönster.

Näs-Ålsta 3:32. Bostadshus. Byggt 1949. Arkitekt Egnahemsnämndens byggnadskontor i Östersund.

Näs-Ålsta 3:32. Flerbostadshus i tre våningar i beige puts med vita fönster.
Näs-Ålsta 3:32. Detaljbild på port med trädörr och tegelinfattning.
Näs-Ålsta 3:34. Villa i vit puts, bruna fönster och rött tegeltak med takkupa.

Näs-Ålsta 3:34. Bostadshus. Byggt 1953.

Näs-Ålsta 3:34. Villa i vit puts med bruna fönster och rött tegeltak med takkupa. Inglasad veranda i brunt trä.
Näs-åsen 3:11. Byggnad i vitt mexitegel och svart panel med sluttande tak och vita fönster.

Näs-åsen 3:11. Skolbyggnad. Byggd 1965. Arkitekt Karl-Axel Suwe, Östersund.

Näs-åsen 3:11. Byggnad i vitt mexitegel och svart panel med sluttande tak och vita fönster och vit skorsten.
Näs-åsen 3:11. Byggnad i vitt mexitegel och svart panel med sluttande tak och vita fönster och vit skorsten.
Näs-åsen 3:11. Byggnad i vitt mexitegel och svart panel med sluttande tak och vita fönster.
Näs-åsen 3:11. Byggnad i vitt mexitegel och svart panel med sluttande tak och vita fönster.
Näs-åsen 3:11. Byggnad i vitt mexitegel och svart panel med sluttande tak och vita fönster.
Näs-åsen 3:11. Byggnad i vitt mexitegel och svart panel med sluttande tak och vita fönster.
Näs-åsen 3:11. Byggnad i vitt mexitegel och svart panel med sluttande tak och vita fönster.
Vik 1:19. Flerbostadshus i gul panel med vita fönster med spröjs och balkong i vitt.

Vik 1:19. Ålderdomshem "Hemgården". Byggt 1932 (om- och tillbyggt 1954). Kommunalingenjör Axel Halén.

Vik 1:19. Flerbostadshus i gul panel med vita fönster med spröjs och balkong i vitt.
Vik 1:19. Flerbostadshus i gul panel med vita fönster med spröjs och balkong i vitt.

Alla kvarter i tätorten

Inga aktuella kvarter i tätorten.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12