Värdefulla byggnader - Orrviken

Här hittar du alla byggnader i Orrviken som vi bedömt som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B.

Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och vad de kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Klass A

Klass A innebär ett starkare skydd, och kan innebära att kommunen meddelar rivningsförbud eller skyddsbestämmelser för byggnaden. Klass A kan också innebära ett såpass starkt skydd att det hindrar till exempel tillgänglighetsåtgärder eller tekniska åtgärder.

Bilder på byggnaderna - klass A

Orrviken 6:33. Radhus i vit puts med svarta balkonger och detaljer och vita fönster.

Orrviken 6:33. Bostadshus. Byggt 1970.

Orrviken 6:33. Radhus i vit puts med svarta balkonger och detaljer och vita fönster.
Sunne-Gärde 2:19. Villa i gul puts med vita detaljer och röda fönster med spröjs, takkupa och utbyggnad för källaringång med röd dörr.

Sunne-Gärde 2:19. Bostadshus. Byggt 1890.

Sunne-Gärde 2:19. Villa i gul puts med vita detaljer och röda fönster med spröjs, takkupa.
Orrviken 6:36. Hus i orangetegel och vit panel.

Orrviken 6:36. Bostadshus, "pensionärsbostäder". Byggd 1965. Arkitekt kommunalingenjör Axel Halén.

Orrviken 6:36. Hus i orangetegel och vit panel.
Orrviken 6:36. Hus i orangetegel och vit panel.
Sunne-Gärde 2:37. Byggnad/häbre i rött timmer med gul "fönsterlucka"

Sunne-Gärde 2:37. Härbre. Byggt ca 1850.

Klass B

Klass B innebär att kommunen kan införa varsamhetsbestämmelser för byggnaden.

Bilder på byggnaderna - klass B

Orrviken 5:1. Villa i vit liggande panel med grå fönster med vita spröjs. Punschveranda och balkong med grå snickarglädje. Rött tak.

Orrviken 5:1. Bostadshus. Byggt 1898. Arkitekt MM (Mårten Månsson).

Orrviken 5:1. Villa i vit liggande panel med grå fönster med vita spröjs.Rött tak.
Orrviken 5:1. Villa i vit liggande panel med grå fönster med vita spröjs. Punschveranda och balkong med grå snickarglädje. Rött tak.
Orrviken 5:1. Villa i vit liggande panel med grå fönster med vita spröjs. Rött tak..
Orrviken 6:1. Villa i vit liggande panel med gula detaljer och vita fönster med spröjs. Rött plåttak.

Orrviken 6:1. Bostadshus. Byggt 1885-90.

Orrviken 6:1. Villa i vit liggande panel med gula detaljer och vita fönster med spröjs. Rött plåttak. Förstukvist och balkong.
Orrviken 6:1. Villa i vit liggande panel med gula detaljer och vita fönster med spröjs. Rött plåttak. Förstukvist och balkong.
Orrviken 6:1. Byggnad i röd panel med vita fönster och skorsten i orange tegel.

Orrviken 6:1. Uthus, brygghus, vedbod. Byggt 1885-90.

Orrviken 6:1. Byggnad i röd panel med vita fönster med spröjs och gula dörrar med kryss.

Orrviken 6:1. Uthus, vagnsbod. Byggt ca 1910.

Orrviken 6:1. Byggnad med röd panel på övervåningen och vit puts på undervåningen. Vita fönster med spröjs och bruna fönster.

Orrviken 6:1. Ekonomibyggnad, ladugård. Byggd 1860.

Orrviken 6:8. Villa i gul, liggande panel med vita fönster med spröjs.

Orrviken 6:8. Missionshus. Byggt 1918.

Orrviken 6:8. Villa i gul, liggande panel med vita fönster med spröjs.
Orrviken 6:22. Villa i röd, liggande panel med vita fönster.

Orrviken 6:22. Bostadshus. Byggt 1959. Arkitekt Kungliga Bostadsstyrelsens ritning 122 från mars 1956.

Orrviken 6:22. Villa i röd, liggande panel med vita fönster.
Orrviken 6:22. Villa i röd, liggande panel med vita fönster.
Orrviken 6:22. Villa i röd, liggande panel med vita fönster.
Orrviken 6:28. Villa i grå puts med vita fönster och grå garageportar och grå dörr.

Orrviken 6:28. Bostadshus. Byggt 1965-70.

Orrviken 6:41. Byggnad i grön puts med vita fönster och gröna balkonger.

Orrviken 6:41. Mejeri/kontor (mejeri till 1921, ombyggt 1922 till bryggeri, 1952 kommunkontor). I huset fanns även Jego konservfabrik). Byggt 1905.

Orrviken 6:41. Byggnad i grön puts med vita fönster och tillbyggnad i vit panel.
Orrviken 6:41. Byggnad i grön puts med vita fönster och tillbyggnad i vit panel.
Orrviken 6:40. Byggnad i grå puts med vita fönster med spröjs, platt tak och stor skorsten i brunt tegel.

Orrviken 6:40. Fabriksbyggnad, "Orrvikens snickerifabrik". Byggd 1915-20.

Orrviken 6:40. Byggnad i grå puts med vita fönster med spröjs, platt tak.
Orrviken 6:40. Byggnad i grå puts med vita fönster med spröjs, platt tak.
Orrviken 6:40. Byggnad i grå puts med vita fönster med spröjs, platt tak.
Sunne-Gärde 2:18.Villa i vit panel med grå detaljer och vita fönster

Sunne-Gärde 2:18. Bostadshus. Byggt 1948.

Sunne-Gärde 2:18. Villa i vit panel med grå detaljer och vita fönster
Sunne-Gärde 2:18. Villa i vit panel med grå detaljer och vita fönster
Sunne-Gärde 2:18. Villa i vit panel med grå detaljer och vita fönster
Sunne-Gärde 2:20. Villa i ljusgrå panel med vita fönster med spröjs och svart plåttak.

Sunne-Gärde 2:20. Bostadshus. Byggt 1921.

Sunne-Gärde 2:20. Villa i ljusgrå panel med vita fönster med spröjs och svart plåttak.
Sunne-Gärde 2:20. Villa i ljusgrå panel med vita fönster med spröjs och svart plåttak.
Sunne-Gärde 2:20. Villa i ljusgrå panel med vita fönster med spröjs och svart plåttak.
Sunne-Gärde 2:20. Byggnad med övervåning i röd panel och undervåning i vit puts, små fönster och blå dörr.

Sunne-Gärde 2:20. Ekonomibyggnad, ladugård. Byggd 1860.

Sunne-Gärde 2:20. Hus i röd, liggande panel med vita fönster med spröjs.

Sunne-Gärde 2:20. Uthus, vedbod. Byggd 1935.

Sunne-Gärde 2:37. Timrad byggnad i rött med gul lucka.

Sunne-Gärde 2:37. Uthus, loge. Byggd 1850.

Sunne-Gärde 2:37. Timrad byggnad i rött med gul lucka.

Sunne-Gärde 2:37. Uthus, lada. Byggd ca 1850.

Alla kvarter i tätorten

Inga aktuella kvarter i tätorten.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12