Fälla träd

Här hittar du information om hur du gör om du vill ansöka om att kommunen ska fälla ett träd på kommunal mark.

Om ett träd utgör en fara fäller vi det, men vi får också förfrågningar om att fälla träd som inte är farliga, men som till exempel skymmer utsikten eller någons uteplats, eller träd som står ivägen för parabolmottagare, eller träd som gör att det blåser in löv på närliggande tomter. Detta är dock normalt inte skäl till att fälla ett friskt träd.

Om du vill ansöka om att kommunen ska fälla ett träd ska du använda blanketten Ansökan om trädborttagning på kommunal marklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Farliga träd? Meddela oss direkt!

Om du ser ett träd eller annan växtlighet som är uppenbart trafikfarligt eller farligt på annat sätt så ska du inte ansöka om trädfällning. Kontakta istället kommunen direkt på 063‑14 30 00.

Grannarna ska ha godkänt din ansökan

Det är bra om du samrått med berörda grannar innan du skickar in ansökan om trädfällning. Deras godkännande ska finnas med i din ansökan. Med berörda grannar menas de grannar som från sin fastighet kan se trädet eller på annat sätt berörs av det.

Goda skäl krävs för att vi ska fälla ett träd

Generellt krävs goda skäl för att kommunen ska fälla ett friskt träd. Här är några punkter som vi tar större hänsyn till i bedömningen:

  • om trädet utgör en risk för husägaren eller allmänheten.
  • om trädet har högt estetiskt och ekologiskt värde, eller är extra skyddsvärt.
  • trädets betydelse för området som helhet, hur det samstämmer med resten av landskapsbilden.
  • om de boende i området som påverkas av nedtagning av trädet är överens om saken.
  • hur en nedtagning av trädet påverkar undervegetationen. Kommer det till exempel att uppstå problem på grund av tillväxt av sly?

Vi fäller därmed normalt inte friska träd för att det blåser in barr eller löv från kommunens träd på privat mark, eller att trädet står i vägen för paraboler, skuggar uteplats eller altan under delar av dagen, eller skymmer utsikten. Dessa räknas i normalfallet alltså inte som goda skäl att fälla trädet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-06-14