Körfältet

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft i området

Karta över detaljplaner i Odensala och Odenskog

I kartan hittar du alla detaljplaner i området. De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

I menyerna nedan hittar du planer från början av 2000-talet till idag. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Centrum, handel, vård och kontor

Nyckelpigan 3 och 4 - Utbyggnad av djursjukhuset (563

Planen vann laga kraft den 20 september 2016.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av djursjukhuset.

  1. Plankarta Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
  2. Planbeskrivning Pdf, 385.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-01-11