Landsbygd

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft på landsbygden till exempel orter som Tandsbyn.

Karta över detaljplaner på landsbygd

I kartan hittar du alla detaljplaner på landsbygden. De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

I menyerna nedan hittar du planer från början av 2000-talet till idag. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Centrum, handel, vård och kontor

Tand 2:66 - Tandsbyns bygdegård(B108)

Planen vann laga kraft den 19 november 1992.

  1. DetaljplanPDF

Industri och handel med skrymmande varor

Häggesta 1:70 m fl (L34)

Planen vann laga kraft den 21 april 2009.

Kvarnmon AB har begärt att detaljplanen för Häggesta 1:70 m fl. ändras så att Häggesta 1:70 kan nyttjas för småskalig industriverksamhet/hantverk.

  1. PlanbeskrivningPDF

Häggesta 1:70 m fl (L32)

Planen vann laga kraft den 12 augusti 2002.

Centrum-/Serviceanläggning i Häggenås.

  1. PlanbeskrivningPDF

Tand 2:103 - Före detta militärförråd (B122)

Planen vann laga kraft den 23 februari 2001.

  1. DetaljplanPDF

Infrastruktur

Haxäng 4:13 mfl (B115)

Planen vann laga kraft den 11 december 1995.

Upphävande av detaljplan för att möjliggöra för gångtunnel.

  1. Upphävande av detaljplanPDF
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-06-24