Översiktsplan

Här hittar du information om kommunens översiktsplan Östersund 2040. Planen är ett strategiskt dokument som uttrycker kommunens avsikter för den fysiska miljön i framtiden.

Den 20 mars 2014 antog kommunfullmäktige vår översikts­plan - Östersund 2040.

Översiktsplaner är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för många olika typer av beslut - allt från bygglovsbeslut till hur vi ska utforma skolmiljöer och var vindkraftverk får byggas.

Var vill vi vara år 2040?

Översiktsplanen är kommunens vision för framtiden och är tänkt att svara på primärt två frågor:

Hur ska vi forma vår framtida kommun för att bli så attraktiva att vi växer till 65 000 invånare, och vilka behov föder det när det gäller mark, vatten och bebyggd miljö?

Framsida på Översiktsplan 2040

Ladda ner översiktsplan 2040

Sex utmaningar inför framtiden

I översiktsplanen Östersund 2040 har vi identifierat sex utmaningar som vi står inför och som översiktsplanen ska hjälpa oss att klara:

Vi vill ha växtvärk

65 000 invånare är målet och närhet är ledord, det vill säga staden behöver växa inåt.

Vi har bara ett jordklot

Vår livsstil har de senaste 100 åren påverkat jorden negativt. Stadsplaneringen måste skapa möjligheter som minskar våra avtryck på miljön och klimatet.

Vi vill kunna resa klimatsmart

Växer vi som stad ökar också resandet - mer samarbete i regionen och fler turister föder fler resor.

Vi blir allt äldre

De äldre blir fler, vilket innebär fler människor med funktionsnedsättning. Fler äldre ställer högre krav på samhället, då färre arbetande måste ta hand om fler behövande, vilket ökar kostnaderna.

Vi är ingen "ö i havet"

Östersund behöver stärka och utveckla sin roll i Åre-Östersundsregionen, Trondheim-Östersund-Sundsvall, samt hela Norrland.

Vi ska må bättre

Bara hälften av befolkningen är tillräckligt aktiva. Vi har en ökning av övervikt och fetma.

Översiktsplanen Östersund 2040 med alla bilagor

En översiktsplan ska alltid vara kommuntäckande, och Östersund 2040 är därför ett omfattande dokument. Du som snabbt vill bilda dig en uppfattning om vad kommunen vill kan börja med att läsa sidorna 10-22 i planen.

Översiktsplanen Östersund 2040 som PDFPDF

Översiktsplanen innehåller kommunens vision, strategier och ställningstaganden. Planen innehåller också kartor som beskriver hur vi ska använda marken.

Markanvändningskarta för kommunenPDF

Markanvändningskarta för stadenPDF

Bilagor till översiktsplanen Östersund 2040

BebyggelsePDF

Befolkning och boendePDF

Energi, avfall och resurserPDF

Hälsa och säkerhetPDF

Jord- och skogsbrukPDF

KommunikationerPDF

KonsekvensbeskrivningPDF

KulturmiljöPDF

Mellankommunala intressenPDF

Naturmiljö och friluftsliv, med naturinventeringskartaPDF

NäringslivsutvecklingPDF

RennäringPDF

RiksintressenPDF

SamhällsservicePDF

Strandskydd och landsbygdsutvecklingPDF

TurismPDF

VattenPDF

Så använder du de klickbara kartorna

Markanvändningskartorna för Staden och Kommunen är klickbara så att du kan tända och släcka lager själv utifrån vad du är intresserad av att titta på.

När du öppnar kartan är samtliga lager tända vilket kan uppfattas som otydligt. Släck i första hand ner lagren med riksintressen, så blir kartan tydligare.

Tända och släcka lager

När du får upp PDF:en finns det flera ikoner i övre vänstra kanten av skärmen. Om du inte ser dessa ikoner prova att föra musen längst ner och i mitten av skärmen. Då visas ett verktygsfält och till höger i det finns en ikon som heter "Visa Adobe Reader-verktygsfältet", klicka på den*.

En av ikonerna heter "lager" och ser ut som två papper som ligger snett över varandra. Klicka på den, då öppnas en ny kolumn. Klicka på plustecknet för att få fram den gula mappen "lager" så syns alla lagren i kartan. Du tänder och släcker dem genom att klicka i rutan med ögat framför lagernamnet.

*För Google Chrome

Om du använder webbläsaren Google Chrome kan du behöva inaktivera den inbyggda PDF-visaren för att få upp verktygsfältet för Adobe Reader.

Läs mer om hur du inaktiverar den inbyggda PDF-visaren hos Google Supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En översiktsplan blir till - Östersund 2040:s historik

Arbetet med Östersund 2040 startade hösten 2010 och har inneburit mycket dialog mellan kommunala tjänstemän, medborgare, förtroendevalda och myndigheter.

Förslaget till översiktsplan var ute på samråd mellan december 2012 och februari 2013, då medborgare och andra fick möjlighet att tycka till om förslaget till översiktsplan som det såg ut då.

Efter samrådstiden bearbetade kommunen förslaget, vilket resulterade i en samrådsredogörelse som sedan ställdes ut.

SamrådsredogörelsePDF

Under utställningstiden fanns möjlighet att återigen lämna synpunkter på det omarbetade förslaget.

Du kan se vilka synpunkter som kom in och hur kommunen tagit ställning till dem i det särskilda utlåtandet för översiktsplanen.

Särskilt utlåtande för översiktsplanenPDF

I mars 2014 antog kommunfullmäktige slutligen den nya översiktsplanen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-06-12