Planer och byggprojekt - en översikt

Östersund växer. Det innebär bland annat nya bostadsområden, växande infrastruktur, skolutbyggnader, utbyggt kommunalt vatten och avlopp mer mera. Från denna sida hittar du vidare till information om planerade och pågående byggprojekt.

Våra projekt - ett urval

Klicka dig vidare för mer information om respektive kategori eller projekt.

Brunt modernt hus med storsjön i bakgrunden.

Nya bostadsområden

Läs om områden där nya bostäder håller på att byggas eller där vi planerar för nya bostäder

Till Nya bostadsområden.

Vägarbetesskylt beskuren

Vi bygger för ett tryggare VA

Vattenverk och reningsverk blir gamla och slitna. Tidens tand nöter även på vatten- och avloppsledningar. Samtidigt växer Östersunds kommun och nu byggs många nya bostäder.

Läs mer om renoveringar och utbyggnad av vatten och avlopp

Illustration Storsjöskolan

Skolbygget

Staden växer och våra skolor behöver plats för fler elever. Nu tar vi ett stort grepp för att eleverna ska få en modern och fräsch lärande­miljö och skolpersonalen ska få sunda och ändamålsenliga lokaler.

Läs mer på Skolbygget

Illustration över nya hus på fastigheten Artilleristen.

Gustav III:s torg

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att göra Gustav III:s torg till en attraktiv, levande och trygg stadsmiljö i centrala Östersund.

Gustav III:s torg

Vy över Östersund, Öneberget och Oviksfjällen

Översiktsplanering

Kommunen har ansvar för att planera markanvändningen på ett långsiktigt hållbart sätt. Det gör vi genom att ta fram översiktsplaner

Färdriktingsvisare centrum

Vi bygger för hållbar och trygg trafik

Vi bygger för en tryggare trafikmiljö och för att underlätta för alla östersundsbor att gå, cykla eller åka buss istället för att ta bilen. Det ger oss bättre luft, mindre buller och det bidrar till att vi kan bli en fossilfri och energieffektiv kommun år 2030.

Här hittar du information om nya gång- och cykelbanor

Vägarbetesskylt beskuren

Rötgasanläggning för matavfall i Jämtland Härjedalen

Tillsammans med länets kommuner planerar Östersunds kommun att bygga en rötgasanläggning intill Gräfsåsens avfallsanläggning.

Läs mer om Rötgasanläggningen

Vägarbetesskylt beskuren

Trafikstörningar och vägarbeten

Läs om pågående och planerade vägarbeten som påverkar trafiken inom kommunen

Illustration över nya hus på fastigheten Artilleristen.

Storsjö Strand

Här planerar vi för 800 bostäder, verksamhetslokaler, caféer, restauranger och kontor.

Storsjö Strand - nytt bostadsområde

Illustration över nya hus på fastigheten Artilleristen.

Gång- och cykelbro över järnvägen

En gång- och cykelbro från Österängsparken över järnvägen vid Centralstationen till sjöstranden förväntas vara klar hösten 2023 .

Gång- och cykelbro över järnvägen

Detaljplanerade områden karta

Detaljplaner på gång

Du som medborgare har möjlighet att tycka till om kommunens detaljplaner. Det kan du göra under samråd och granskning

Läs mer om aktuella detaljplaner och områdesbestämmelser.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-02-15