Gång- och cykelbro över järnvägen

En ny gång- och cykelbro byggs från Österängsparken vid Östersunds centralstation till Storsjö strand. På så sätt knyts det nya bostadsområdet på nersidan av järnvägen ihop med stationsområdet och resten av staden. Bron ska vara klar under vintern 2022/2023.

Från Österängsparken till Storsjö strand

Brons landfästen byggs i Österängsparken och vid Storsjö Strand. På stationsområdet vid det södra landfästet finns både trapphus och hiss. Bron blir cirka 200 meter lång och 3,5 meter bred. Den består av flera brodelar, varav den del som ska placeras ovanför järnvägsspåren är tillverkad i rostfritt stål.

Störningar under byggtiden

Första steget i projektet är att förbereda för bropelarna. Det görs genom att pålar trycks ner i marken för att ta reda på markkvalitén och hur djupt det är. Pålningen kan medföra visst störande ljud för närboende, men arbetet sker endast under dagtid.

Under tiden som bron byggs kan vägar och parkeringar behöva stängas av. Parkeringen vid Ringvägen, närmast stationshuset, är avstängd under hela byggtiden. Övriga avstängningar kan du läsa om på Trafikverkets hemsida.

Finansiering

Bron är initierad och finansieras av Östersunds kommun, som också kommer att äga den. Eftersom bron går över järnvägen har kommunen anlitat Trafikverket för själva byggandet. Inför bygget av bron har det gjorts förberedande arbeten på spårområdet under 2019 och 2020.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-04-27