Två byggarbetare tittar på ritning

Nya bostadsområden

Östersund växer och vi vill bli ännu fler. Då behövs också fler bostäder. På den här sidan kan du läsa mer om områden där nya bostäder håller på att byggas eller där vi planerar för nya bostäder.

I listorna nedan hittar du information om var det byggs just nu och var det är planerat att byggas i framtiden i Östersunds kommun. För att möta de mål vi satt i vår tillväxtplan Mer Östersund så ska vi bygga minst 330 nya bostäder per år fram till 2020.

Som prognosen ser ut just nu så kommer det att byggas över 400 bostäder per år under de närmaste 4-5 åren - totalt handlar det om bostäder för över 4 000 personer!

Se karta över byggprojektenPDF

Områden där byggnation pågår

I områdena som listas nedan har byggandet redan börjat.

 • Brittsbo - del av ett kvarter återstår att färdigställa.
 • Fjällmonöppnas i nytt fönster - villor och 35 hyreslägenheter.
 • Mosebacke - 25 villor och 5 hästgårdar.
 • Odenvallen - 44 bostadsrätter.
 • Kv Fröjden - ombyggnad till 11 lägenheter.
 • Bangårdsgatan - Kv Kräftan - Diös bygger 84 hyresrätter.
 • Bangårdsgatan - Övre Bangården - Magnolia bygger cirka 200 hyresrätter och ett särskilt boende.
 • Kv Tanken i Valla - Nischer Properties bygger 120 hyresrätter.
 • Brandenburg - ombyggnation till 12 lägenheter.

Områden med färdiga detaljplaner

I de områden där detaljplanerna är färdiga har byggandet inte börjat än, men kommunen har gett klartecken för att bygga bostäder i dessa områden.

Klicka på länkarna för att komma till detaljplanen för området, där du kan läsa mer om hur området är tänkt att se ut och bebyggas.

 • Stadsdel Norr - klart för ytterligare cirka 70 lägenheter.
 • Storsjö strand, etapp 2 - cirka 250 lägenheter.
 • Långreven - 12 bostadsrätter.
 • Doktorn och förvaltaren -öppnas i nytt fönster påbyggnad om cirka 40 lägenheter.
 • Digernäsöppnas i nytt fönster - 14 villatomter.
 • Tanne - 3 häsgårdar.
 • Hjälmtorpet - 7 villor.
 • Tegelplan - cirka 120 lägenheter.
 • Kaserngården - cirka 15 lägenheter.
 • Ope skola - cirka 5 villor och 10 lägenheter.
 • Ängsmon - 2-300 lägenheter.
 • Grytan - cirka 325 lägenheter.
 • Kommunalmannenöppnas i nytt fönster - 15-20 lägenheter.
 • Läkarbokenöppnas i nytt fönster - 10 lägenheter.
 • Framnäs - 1 villatomt.
 • Rektornöppnas i nytt fönster - 5-10 lägenheter.
 • Tullvakten 2öppnas i nytt fönster - cirka 7 lägenheter.
 • Orrviken - 3 villor.
 • Fritztorp 2 och 3, Frösön - cirka 15-20 lägenheter.
 • Artilleristen 1, Campusöppnas i nytt fönster - cirka 80 studentlägenheter.
 • Vålbacken - 14 villor.
 • Hegled - 15 villor.
 • Lekatten - förtätning med några lägenheter.
 • Ångbryggeriet - nytt bostadskvarter.
 • Tallåsen 2 - nytt bostadskvarter.
 • Messmöret - nya villatomter i Ängsmon.

Områden som planeras just nu eller ska börja planeras

I områdena som listas nedan håller Östersunds kommun på att ta fram en detaljplan eller ska påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan. Här kan du läsa mer om pågående detaljplaner.

 • Slakteriet-Blomstergården - nytt bostadsområde.
 • Sommarslingan - några villatomter.
 • Frösö 2:26, vid Lövsta IP - nya bostäder.
 • Torvalla 2:21 - nya villatomter Torvalla by.
 • Frösö sportstuga - Bo klok och villatomter.
 • Kv Skjutbanan - lägenheter och särskilt boende.
 • Gustav III:s torg - torg, hotell, bostäder och kontor.
 • Brunflo-Änge 1:144 - bostäder.
 • Brunflo-Viken 2:25 - bostäder.
 • Framnäs 3 - bostäder.
 • Brunflo-Viken 1:80 med flera - bostäder.
 • Brevbäraren 1-3 - särskilt boende.
 • Majoren 2 - bostäder.
 • Kungsgården 5:2 - bostäder.
 • Torvalla 4:18 med flera - verksamheter.
 • Odensala 8:1 med flera - verksamheter.
 • Odensala 12:1 med flera - pumpstation.
 • Söre 5:5 - bostäder.
 • Luktärten 1 - förskola.
 • Prästkragen 3 - en villatomt.

Nya stadsdelar

I dessa områden håller vi på att planera för nya stadsdelar genom att ta fram så kallade fördjupade översiktsplaner och program för detaljplaneläggning för områdena.

 • Sandviken - ny stadsdel med blandad bebyggelse (fördjupad översiktsplan)

Läs mer om fördjupade översiktsplaner och hur du kan påverka hur de nya stadsdelarna ska utformas.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-05-04