Två byggarbetare tittar på ritning

Nya bostadsområden

Östersund växer och vi vill bli ännu fler. Då behövs också fler bostäder. På den här sidan kan du läsa mer hur vi planerar och bygger för att möta det ökade behovet.

I listorna nedan hittar du information om var det byggs just nu och var det är planerat att byggas i framtiden i Östersunds kommun.

Se karta över byggprojekten Pdf, 449.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Områden där byggnation pågår

I områdena som listas nedan har byggandet redan börjat.

 • Mosebacke - 25 villor och 5 hästgårdar.
 • Odenvallen - 44 bostadsrätter.
 • Kv Fröjden - ombyggnad till 11 lägenheter.
 • Bangårdsgatan - Kv Kräftan - Diös bygger 84 hyresrätter.
 • Bangårdsgatan - Övre Bangården - Magnolia bygger cirka 200 hyresrätter och ett särskilt boende.
 • Kv Tanken i Valla - Nischer Properties bygger 120 hyresrätter.
 • Brandenburg - ombyggnation till 12 lägenheter.

Områden med färdiga detaljplaner

I de områden där detaljplanerna är färdiga har byggandet inte börjat än, men kommunen har gett klartecken för att bygga bostäder i dessa områden.

Klicka på länkarna för att komma till detaljplanen för området, där du kan läsa mer om hur området är tänkt att se ut och bebyggas.

Områden som planeras just nu eller ska börja planeras

I områdena som listas nedan håller Östersunds kommun på att ta fram en detaljplan eller ska påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan. Här kan du läsa mer om pågående detaljplaner.

 • Slakteriet-Blomstergården - nytt bostadsområde.
 • Sommarslingan - några villatomter.
 • Frösö 2:26, vid Lövsta IP - nya bostäder.
 • Torvalla 2:21 - nya villatomter Torvalla by.
 • Frösö sportstuga - Bo klok och villatomter.
 • Kv Skjutbanan - lägenheter och särskilt boende.
 • Gustav III:s torg - torg, hotell, bostäder och kontor.
 • Brunflo-Änge 1:144 - bostäder.
 • Brunflo-Viken 2:25 - bostäder.
 • Framnäs 3 - bostäder.
 • Brunflo-Viken 1:80 med flera - bostäder.
 • Brevbäraren 1-3 - särskilt boende.
 • Majoren 2 - bostäder.
 • Kungsgården 5:2 - bostäder.
 • Torvalla 4:18 med flera - verksamheter.
 • Odensala 8:1 med flera - verksamheter.
 • Odensala 12:1 med flera - pumpstation.
 • Söre 5:5 - bostäder.
 • Luktärten 1 - förskola.
 • Prästkragen 3 - en villatomt.

Nya stadsdelar

I dessa områden håller vi på att planera för nya stadsdelar genom att ta fram så kallade fördjupade översiktsplaner och program för detaljplaneläggning för områdena.

 • Sandviken - ny stadsdel med blandad bebyggelse (fördjupad översiktsplan)

Läs mer om fördjupade översiktsplaner och hur du kan påverka hur de nya stadsdelarna ska utformas.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-08-19