Östersundslänken

Illustration Östersundslänken med dragning och hållplatser

Östersundslänken ska binda ihop kollektivtrafiken genom Östersunds mest centrala delar på ett tillgängligt och effektivt sätt. Målet är att skapa en trygg och trevlig miljö för resenärer, samt minska behovet av att byta buss för att nå viktiga hållplatser. Östersundslänken ska i förlängningen bidra till att öka det kollektiva resandet.

Östersundslänkens sträckning

Östersundslänken ska gå mellan Östersunds centralstation i söder och Jamtli i norr, via Kyrkgatan. Länken knyter ihop olika trafikslag och viktiga målpunkter i staden.

Centrum - ny hållplats ersätter Gustav III:s torg

Vid Kyrkparken och Turistbyrån i centrala Östersund kommer den nya hållplatsen Centrum att ligga. Där kommer finnas möjlighet att vänta inomhus med service som toalett och biljettförsäljning och där kommer både stads- och regionbussarna att stanna.

Ändringar av trafik

Östersundslänken innebär att linjesträckningar förändras något och mindre tidsmässiga justeringar kommer behöva göras på vissa avgångar. Fler turer än i dag kommer att gå till sjukhuset och järnvägsstationen. Vi jobbar just nu med planeringen av trafiken och mer information kommer längre fram.

Tidplan

  • I augusti 2021 påbörjades bygget med en gång- och cykelbro mellan Storsjö strand och Östersängsparken, det är första steget i omvandlingen av Östersunds centralstation. Bron ska vara klar vid årsskiftet 2022-2023.
  • Vi jobbar just nu med att detaljplanera för de olika hållplatserna och andra nödvändiga funktioner i anslutning till Östersundslänken.
  • Vi jobbar också med hur tidtabeller och linjesträckningar kan komma att justeras under både byggtiden och inför att Östersundslänken är på plats.
  • Den tillfälliga hållplatsen vid Rådhuset planeras stå på plats vid årsskiftet 2021/2022.
  • Östersundslänken byggs i olika etapper under 2022-2023. Planen är att börja med hållplatsen Gustav III:s torg våren 2022.

Projekt i samarbete med Region Jämtland Härjedalen

Östersundslänken är ett projekt som Östersunds kommun driver tillsammans med Region Jämtland Härjedalen. De har ansvaret för tidtabellsplanering, trafikinformation och biljettförsäljning. Östersunds kommun har ansvaret för hållplatsmiljöer, parkeringar, trafiksäkerhet, gator och vägar.

Hur kommer kollektivtrafiken fungera under byggtiden?

Stadsbussarna kommer till största del att fungera som vanligt, men eventuellt med vissa störningar under vissa skeenden under byggtiden. Mer information kommer när det närmar sig.

Regionbussarna kommer att få en ny tillfällig hållplats vid Rådhuset under byggtiden. Den planeras att vara på plats vid årsskiftet 2021/2022. Det kommer finnas personal- och resenärsutrymmen i anslutning till den tillfälliga hållplatsen.

Eventuellt kommer regionbussarna att få en del mindre justeringar i tidtabell och körvägar under byggtiden, men det är lite för tidigt att säga. Mer information kommer senare om det också.

Kommer hållplats Centrum att förminska Kyrkparken?

Planen är inte att minska på Kyrkparken. Kyrkparken har ett stort kulturminnesvärde vilken även är belagt med skydd av Länsstyrelsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-27