Trafikstörningar och vägarbeten

Här hittar du information om aktuella och planerade arbeten som leder till trafikstörningar.

På den här sidan hittar du två nyhetsprenumerationer. Genom att prenumerera på servicemeddelanden får du information om aktuella trafikstörningar i Östersunds kommun. Genom att prenumerera på framtida trafikstörningar får du information i god tid om olika projekt, som kommer att leda till större trafikstörningar i framtiden.

Vems är vägen?

Kommunen ansvarar för gatorna i tätorterna, medan Trafikverket har ansvar för läns- och riksvägarna.

Här hittar du information om Trafikverkets vägarbeten: Trafikverket: Projekt i Jämtlands län

Begränsad framkomlighet eller avstängda gator

Vi gör vårt bästa för att både trafiken och grävarbetena ska flyta på och att vi får en trygg och säker miljö för alla. Gångtrafikanter och cyklister får, så gott som alltid, en skyddad passage förbi groparna. Övrig fordonstrafik får oftast en begränsad framkomlighet med sänkt hastighet och bara ett körfält där trafiken från ena hållet har företräde.

Är gatorna smala eller arbetet omfattande stänger vi av hela gatan och leder om trafiken. Men behörig trafik släpps fram från något håll.

Varför grävs det i gatorna?

Vi gräver i gatorna för att exempelvis renovera vatten- och avloppsledningar, renovera ledningar för gatubelysning, plantera träd eller för att bygga cykelbanor. Och är det inte kommunen som gräver, så är det Jämtkraft som lagar el- eller fjärrvärmeledningar, eller leverantörer av bredband som lägger fiberkabel.

Vi samordnar

Alla vi som gräver i gatorna försöker att samordna våra arbeten när det går. Det innebär att en del grävarbeten kan upplevas som långdragna, eftersom flera verksamheter turas om att arbeta i samma grop. Men då behöver vi inte gräva i gator som nyss har fått ny beläggning efter ett tidigare grävningsarbete.

Efter vägarbetet

När arbetet är klart fylls gropen igen, men det dröjer innan marken får tillbaka sitt ursprungliga utseende. Har gropen varit djup vill vi att en tjällossningsperiod ska passera, så att marken sätter sig, innan den ursprungliga beläggningen återställs.

Allt beläggningsarbete utförs under sommarhalvåret. Efter grundare gropar återställs beläggningen tämligen omgående, om inte vintern har hunnit komma. Ytan täcks först med grus och nivåskillnaden ska vara så liten som möjligt. Större gator kan få en tillfällig lagning med kallasfalt.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-03-04