Tjalmargatans dagvattenpark

En planritning över dagvattenparken som visar sänkan, omgivande grönska samt gångvägarFörstora bilden

Ritning som visar ungefär hur Tjalmargatans dagvattenpark kommer att ser ut. Klicka för större bild.

Det som idag ser ut som en rivningstomt kantad av vackra popplar i korsningen Tjalmargatan - Bangårdsgatan, ska snart bli en dagvattenpark - ett grönområde med en sänka. I sänkan ska regn- och smältvatten renas, innan det släpps ut i Storsjön. Och runt sänkan anlägger vi en liten park.

Regn- och smältvatten, så kallat dagvatten, från stadens tak och gator leds ner i gallerbrunnar och vidare i ledningar som mynnar i Storsjön. Detta vatten är allt annat än rent. Det innehåller skräp som fimpar, snusbussar, plast och papper samt partiklar från asfalt, bildäck och rengöringsmedel men också metaller.

Rening av dagvatten

Vid Minnesgärde finns två sådana utlopp för dagvatten i Storsjön. I det ena utloppet kommer vatten från ett 130 hektar stort område som börjar ända uppe vid Körfältet. I Tjalmargatans dagvattenpark kommer det vattnet att renas innan det fortsätter ut i Storsjön!

Sänkan i dagvattenparken kommer normalt inte att vara fylld med vatten. Istället kommer olika växter och grus att synas på bottnen. I ena kanten leds dagvattnet in i sänkan via ett utlopp, för att strax sjunka igenom bottnen. Då fastnar föroreningarna på växterna och gruset och vattnet renas. Därifrån fortsätter vattnet och kommer att passera ytterligare ett liknande filter som ligger under jord, för att sedan rinna ut i Storsjön via utloppet vid Minnesgärde.

Park också

När vi bygger reningsanläggningen passar vi också på att anlägga en liten park; en liten lugn oas och samtidigt en inbjudande entré till Minnesgärde.

Klart 2023

Vi börjar arbetet med att anlägga sänkan och parken i början av september 2022 och räknar med att markarbetena och reningsanläggningen är klara innan jul. Till sommaren 2023 ska vi få parken att börja grönska också.

Sidan uppdaterad 2023-05-03