Så här jobbar vi med vatten och avlopp

Här kan du läsa om våra vattenverk och reningsverk och om hur vi tar hand om regn- och smältvatten i tätorterna. Här kan du också läsa om våra utvecklingsprojekt, hur vi bygger för ett tryggt kommunalt VA.

Ekonomisk redovisning

Här hittar du ekonomisk redovisning för den allmänna VA-anläggningen för de tre senaste åren.

Enligt § 50 i Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) ska resultat- och balansräkningar för VA-verksamhet redovisas särskilt från övrig kommunal verksamhet. Redovisningen tillsammans med noter ska finnas tillgänglig för fastighetsägarna.

Se Resultat- och balansräkning för kommunalt VA 2018 - 2020 Pdf, 88.8 kB..

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-28