Så här jobbar vi med vatten och avlopp

Här kan du läsa om vattnet vi levererar och om hur vi tar hand om regn- och smältvatten i tätorterna.

Sidan är under uppbyggnad. Här ska vi fylla på med hur våra reningsverk fungerar och här ska vi också berätta om alla våra utvecklingsprojekt.

Ekonomisk redovisning

Här hittar du ekonomisk redovisning för den allmänna VA-anläggningen för de tre senaste åren.

Enligt § 50 i Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) ska resultat- och balansräkningar för VA-verksamhet redovisas särskilt från övrig kommunal verksamhet. Redovisningen tillsammans med noter ska finnas tillgänglig för fastighetsägarna.

Se Resultat- och balansräkning för kommunalt VA 2016 - 2018PDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-11-28