Vi bygger för ett tryggare VA

Vattenverk och reningsverk blir gamla och slitna. Tidens tand nöter även på vatten- och avloppsledningar. Samtidigt växer Östersunds kommun och nu byggs många nya bostäder. Och klimatförändringarna har gett oss töväder mitt i vintern och kraftiga regn sommartid vilket ökar risken för översvämningar. Men vi jobbar ständigt med att bygga ett tryggt kommunalt VA!

Renovering av vatten- och avloppsledningar

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-02-09