Vi renoverar vatten- och avloppsledningar

Vägarbete med  tungt fordon

Under gator och vägar finns över etthundra mil ledningar för kranvatten och avloppsvatten. De är av varierande ålder och material varav de äldsta ledningarna lades i slutet av 1800-talet. Varje år renoverar vi cirka 4 - 5 km av ledningarna genom att, med olika metoder och material, ge dem ett foder på insidan.

Här planerar vi att renovera ledningar och anläggningar 2020:

Blomängen

Nyängsvägen är kvar på det arbete som inleddes i Blomängens villaområde sommaren 2019. Under sommaren kommer arbetet att stå till, för att resurserna istället behövs på Hyggesvägen för att lösa akuta problem med vattenledningen där. Planen är att påbörja jobbet på Nyängsvägen i höst.

Törnstens gränd

Avloppsledningarna på Törnstens gränd mellan Kyrkgatan och Storgatan är avslutat.

Härke

Vi lägger om och infodrar vatten- och avloppsledningar på Sommarslingan och Tonsättarvägen. Arbetet kommer också att påverka några fastigheter längs Peterson-Bergers väg. Arbetet återupptas hösten 2020.

Hyggesvägen

Vi renoverar sträckan mellan Voltvägen och Fagerbacken. Pågår och beräknas vara klart i september.

Kännåsvägen

Kännåsvägen, där den passerar igenom Lugnviks industriområde norr om E14, samt Ställverksvägen norr om E14. Pågår och beräknas vara klart i september.

Björkbackaparken

Anläggningen i Björkbackaparken renoveras i två steg. Steg ett kommer att vara klar till jul och del två kommer att vara klar i juni 2021. Avspärrningen kommer att vara kvar under hela tiden och ibland kan det bli en del trafik som korsar gång och cykelbanan längs Fyrvallavägen.

Alltid rent kranvatten och inga källaröversvämningar

Det blir mycket stök när vi renoverar vatten- och avloppsledningar, för samtidigt som vi renoverar ledningarna ska de ju leverera rent kranvatten och ta hand avloppsvatten. Därför tar det lång tid att renovera befintliga ledningar. Vi måste också stänga av vattnet för våra kunder under kortare eller längre stunder. I tätbebyggt område blir det ännu krångligare eftersom trafiken ska fram någonstans också. Renovering av VA-ledningar kan ta allt mellan 3 till 8 månader.

Men utan renoveringar kan våra kunder bli utan vatten i kranen på grund av läckor på vattenledningarna. De kan också få stopp i avloppet, till exempel på grund av att trädrötter tränger in i ledningarna, med källaröversvämningar som värsta konsekvens.

Läs mer om vilka trafikstörningar våra renoveringar medför

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-08-26