Vi renoverar vatten- och avloppsledningar

Vägarbete med  tungt fordon

Under gator och vägar finns över etthundra mil ledningar för kranvatten och avloppsvatten. De är av varierande ålder och material varav de äldsta ledningarna las i slutet av 1800-talet. Varje år renoverar vi cirka 4 - 5 km av ledningarna genom att, med olika metoder och material, ge dem ett foder på insidan.

Här planerar vi att renovera ledningar 2020

Det är omständigt att renovera vatten- och avloppsledningar i tätbebyggt område och därför tar dessa arbeten ofta lång tid; cirka 3 - 8 månader.

Blomängen

Hackstigen och Nyängsvägen är kvar på det arbete som inleddes i Blomängens villaområde sommaren 2019. Vi hoppas vara klara till våren - sommaren 2020.

Törnstens gränd

Vi renoverar avloppsledningar under ett avsnitt av Törnstens gränd mellan Kyrkgatan och Storgatan. Vi räknar med att arbetet pågår från slutet av januari och åtminstone till och med april månad. Vi börjar vid Kyrkgatan och arbetar oss sakta, bit för bit, ner mot Storgatan.

Trafikstörningar

Törnstens gränd är för smal för att vi ska kunna hålla ett körfält öppet för fordonstrafik. Därför måste vi stänga hela gatans bredd för fordonstrafik för att kunna arbeta säkert. För att inte störa nyttotrafiken på dagtid planerar vi därför att förlägga vår arbetstid till kvällarna.

Från och med början av februari kommer vi att hålla ett kortare avsnitt av Törnstens gränd helt stängt för fordonstrafik. Fastigheterna längs Törnstensgränd kommer då att vara nåbara för behörig fordonstrafik antingen nerifrån Köpmangatan, eller, vartefter vi arbetar oss nedåt, uppifrån via Kyrkgatan. Törnstens gränd, mellan Kyrkgatan och Köpmangatan, är dubbelriktad under tiden vårt arbete pågår.

Härke

Sommarslingan och Tonsättarvägen. Arbetet kommer också att påverka några fastigheter längs Peterson-Bergers väg. Påbörjas i februari.

Hyggesvägen

Vi renoverar sträckan mellan Voltvägen och Fagerbacken. Påbörjas under våren.

Sjöledning vid Göviken

En större avloppsledning från Frösön ska renoveras vilket innebär dykarbete. Påbörjas under våren.

Kännåsvägen

Kännåsvägen, där den passerar igenom Lugnviks industriområde norr om E14, samt Ställverksvägen norr om E14. Påbörjas under sommaren.

Varför tar det så lång tid att renovera ledningar?

För att renovera ledningar behöver vi stänga av gator och gräva oss ned minst 2 - 3 meter. Samtidigt som vi renoverar ledningarna ska vi ju fortfarande leverera vatten av dricksvattenkvalitet och ta hand om avloppsvatten. Och vi kan förstås inte stänga av all trafik och gräva upp långa avsnitt av gatorna, eftersom fastighetsägare, räddningstjänst och annan nyttotrafik behöver komma fram. Det gör att arbetet blir omständigt och vi kan inte göra alllt på en gång.

Ofta gräver vi oss ned till ledningarna för att göra ett moment. Sen gräver vi en ny grop intill den förra, för att göra samma moment där. Massorna från grop 2 använder vi för att fylla igen grop 1 för att släppa fram trafiken där. Saktar arbetar vi oss vidare längs gatan och gräver grop efter grop. Sen börjar vi ofta om från början med att gräva där vi har grävt förut, för att utföra nästa nästa moment. Vi gräver upp, jobbar på ledningarna och fyller igen, och gräver upp igen, jobbar på ledningarna och fyller igen ... Grävandet och flyttandet av massor gör att tunga fordon trafikerar våra arbetsplatser.

När vi renoverar måste vi också stänga av vattnet för våra kunder under kortare eller längre stunder.

Det blir mycket stök när vi renoverar ledningar men utan renoveringar kan våra kunder bli utan vatten i kranen på grund av läckor på vattenledningarna. De kan också få stopp i avloppet, till exempel på grund av att trädrötter tränger in i ledningarna, med källaröversvämningar som värsta konsekvens.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-03-02