Vattenmätarbyte

Vattenmätaren i din fastighet ägs av kommunen. Vi är, enligt lag, skyldiga att byta ut en vattenmätare vart tionde år. Din fastighet får då en ny mätare som är kontrollerad av ett, av oss, oberoende företag.

Det är Boströms Rör AB som, på uppdrag av oss, byter vattenmätare under 2020. Vi kontaktar dig inför mätarbytet för att informera om bytet och kraven vi ställer på platsen för vattenmätaren.

Vi har rätt att begära tillträde till vattenmätarplatsen för byte och underhåll av vattenmätaren.

Om den utbytta vattenmätaren har visat 2 % fel, eller mer, kommer vi att göra en justering av avgiften om vi tagit för mycket betalt.

Har din vattenmätare helt slutat att fungera tar vi ut samma avgift som för perioden innan, då vattenmätaren fortfarande fungerade.

Krav vi ställer på anordningarna för vattenmätaren

När vi installerar ny eller byter vattenmätare hos dig kontrollerar vi att kraven på följande anordningar uppfylls:

  • Vattenmätarplatsen ska ha en vattenmätarkonsol, se bild nedan. Konsolen ska vara dimensionerad efter mätarstorleken - för en villa ska mätaren vara på Qn 2,5 (mätaren kan, som mest, hantera ett flöde på 2,5 m³/tim)
  • Vattenmätarplatsen ska ha två avstängningsventiler, se bild nedan. Ventiler av typen LK580 godkänner vi inte eftersom de har orsakat läckage och omfattande vattenskador.

Det är du, som fastighetsägare, som bekostar och ansvarar för dessa anordningar. Anlita en fackman så att arbetet blir korrekt utfört.

Kommunen får inte rekommendera någon alternativ ventil. Prata med rörmokaren.

Den icke godkända ventilen LK 580

Den icke godkända ventilen LK580

En vattenmätare installerad i konsol och med två avstängningsventiler

Varför vi ställer dessa krav på anordningarna

En vattenmätare ska vara monterad med två fungerande avstängningsventiler - en på vardera sida. Det ska var lätt att öppna och stänga ventilerna. Det är viktigt, inte minst för dig själv, så att du snabbt ska kunna stänga av vattnet vid en eventuell översvämning. Det sista du önskar dig då, är avstängningsventiler som fungerar. Ventiler av typen LK580 (även kallade champagnekorkar) bör skyndsamt bytas ut.

Vattenmätaren ska vara förankrad i vägg. Men inte för fast förankrad. När vi tidigare bytte ut vattenmätare, som var fast förankrade, var vi tvungna att bända ut rören för att få loss vattenmätaren. Detta bändande påfrestar naturligtvis rör och kopplingar, som, i förlängningen, kan leda till läckage. En vattenmätarkonsol däremot, är utrustad med en skjutbar kopplingshylsa som gör att vi slipper bruka våld för att ta loss vattenmätaren.

Enligt § 6 i "Allmänna bestämmelser för brukande av Östersunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - ABVA" ska fastighetsägaren "bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt." Som huvudman för den allmänna VA-anläggningen äger vi rätten att bestämma vad som erfordras. Utifrån vår yrkeskompetens och erfarenhet har vi beslutat att alla vattenmätare i Östersund ska vara monterade med två fungerande ventiler och i en vattenmätarkonsol med skjutbar kopplingshylsa.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-10-13