Vi bygger för ett tryggare VA

Vattenverk och reningsverk blir gamla och slitna. Tidens tand nöter även på vatten- och avloppsledningar. Samtidigt växer Östersunds kommun och nu byggs många nya bostäder. Och klimat­förändring­arna har gett oss töväder mitt i vintern och kraftiga regn sommartid vilket ökar risken för översvämningar. Men vi jobbar ständigt med att bygga ett tryggt kommunalt VA!

Pågående projekt

Vi renoverar vatten- och avloppsledningar

Varje år renoverar vi cirka 4-5 kilometer av våra ledningar.

Läs mer om kommande renoveringar

Kommunalt avlopp i Fåker

Vi bygger ut avloppsnätet i Fåker så att alla som har kommunalt dricksvatten ska kunna ansluta sig till kommunalt avlopp med början hösten 2021.

Läs mer om utbyggnaden av kommunalt avlopp i Fåker

Nytt vattenverk

Förberedelserna för ett nytt vattenverk har börjat. Det är ett stort projekt med flera delar.

Läs mer om arbetet för ett nytt vattenverk i Östersund

Annersia - utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

2021 startar Östersunds kommun en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Annersia.

Här finns också information om utbyggnad av VA i Hegled.

Läs mer om projektet och få svar på de vanligaste frågorna

Vatten och avlopp till Hegled

Under 2023 bygger vi vatten och avloppsledningar från Fannbyn till Hegled.

Läs mer om utbyggnaden

Mer vatten till Orrviken

Under 2023 kommer en ny vattenledning läggas för att öka kapaciteten och ge ett bättre flöde av dricksvatten till Orrviken. Arbetet kommer att ske både i Storsjön och på land.

Sidan uppdaterad 2023-08-10