Annersia - utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

2021 startar Östersunds kommun en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Annersia. Beräknad byggtid blir 10 - 15 år. På den här sidan kan du läsa mer om projektet och få svar på de vanligaste frågorna.

Vi kompletterar sidan med mer information allt eftersom projektet drar igång under 2021.

Mer om utbyggnaden

Cirka 800 hushåll berörs av projektet som är den största utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp sen 70-talet. Utbyggnaden kommer att ske i följande etapper:

  • Första etappen: Marieby - Vålbacken och Marieby - Sandviken (där ny sjöledning dras). Se grönt och gult område på kartan med siffrorna 2 och 3. Här prioriterar man de tätast bebyggda delarna. Därefter de norra delarna som är högintressanta för exploatering och Vålbacken söder ut eftersom det finns en fastställd detaljplan för bostadsbebyggelse där. Beräknad tid: 7 - 10 år.
  • Andra etappen: Vatten- och avloppsnät med nytt reningsverk i Genvalla - Orrviken i det övre lila området på kartan med siffran 1. Nuvarande reningsverk avvecklas. Beräknad tid: 4 - 7 år.
    I det nedre lila området är det redan beslutat och på gång en förstärkning av dricksvattennätet eftersom området har problem med vattenförsörjning under torrperioder.

Total tid för genomförande av projektet är 10 - 15 år.

Kartbilden visar områden, men detaljerna är långt ifrån spikade. Vi kommer att presentera en mer detaljerad karta här på sidan i takt med att detaljerna blir klara.

Karta med områdena markerade i 1 lila, 2 grönt, 3 gult

Svar på vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Saknar du svaret på din fråga. Kontakta Kundcenter - se kontaktuppgifter längst ned på sidan

Vad händer nu?

Svar: Under större delen av 2021 kommer kommunen att arbeta med planering av projektet. Just nu jobbar vi vidare med beslutsunderlaget och uppdaterar det. Det handlar bland annat om att bedöma tidsplan, ekonomi och val av tekniska lösningar.

Efter sommaren 2021 får berörda hushåll ett brev från kommunen. Brevet innehåller mer information samt hänvisningar vart du vänder dig om du vill veta mer eller har frågor.

Vad kommer det att kosta och när ska jag betala?

Svar: Den totala anläggningsavgiften blir cirka 75 000 - 150 000 kronor per hushåll, som berörs av utbyggnaden. Avgiften betalas först när kommunen är färdig med grävningarna. För de flesta hushåll innebär det tidigast om fem år.

Varför ska det här arbetet göras?

Svar: Kommunen har en skyldighet att anlägga vatten och avlopp, vid samlad bebyggelse - det vill säga så tät bebyggelse som nu finns på Annersia.

En utbyggnad är nödvändig för att säkra vattenkvalitén för de befintliga hushållen. Utan en utbyggnad kan det också bli stopp på all nybyggnation i det här området.

Var kan man få mer detaljerad information om utbyggnaden och exakt vilka hushåll som berörs?

Svar: Den planerade utbyggnaden är bara i ett första skede. Detaljerna är långt ifrån spikade. Under en stor del av 2021 kommer vi att jobba med detaljplaneringen då vi avgör de exakta gränserna för utbyggnaden.

Mer information kommer att skickas till hushållen och läggas på hemsidan allt eftersom detaljplaneringen blir klar.

Kan kommunen tvångsansluta mig till det kommunala vatten- och avloppsnätet?

Svar: Tvångsanslutning är inte aktuellt i kommunen. Däremot kan kommunens avdelning Miljö & Hälsa neka nyanläggning av enskilda installationer som inte uppfyller motsvarande standard, som en kommunal anslutning.

En del av anläggningsavgiften kommer fastighetsägaren att behöva betala oavsett om fastigheten ansluts eller inte.

Aktuellt

Här samlar vi de nyheter som berör utbyggnaden av Annersia. Senaste nyheten hittar du högst upp.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-11-10