Sandviken Vålbacken

Vi bygger ledningar för dricksvatten och avlopp från kök, badrum och toaletter för att försörja befintlig bebyggelse mellan Sandviken och Vålbacken samt möjliggöra en del nybyggnation. Alla fastigheter inom området kommer inte att omfattas utan vilka fastigheter som får kommunalt vatten och avlopp utreds för närvarande. Planering av ledningsdragning pågår och byggnation kommer tidigast starta under 2024 och pågå till ca 2028.

Ledningarna kommer att byggas från Sandviken mot Vålbacken och fastigheter kommer att kopplas in efterhand.

Sidan uppdaterad 2023-08-09