Fåker - avlopp till alla som har kommunalt vatten

Vi bygger ut avloppsnätet i Fåker så att alla som har kommunalt dricksvatten ska kunna ansluta sig till kommunalt avlopp. Under hösten 2021 börjar planeringen och projekteringen av var det är lämpligt att lägga ledningarna. Själva grävandet börjar våren 2022 och kommer att avslutas 2024.

I Grönviken, Näs, Bränna och Källbacken bygger vi ut det kommunala avloppsnätet för att skydda människors hälsa och miljön i sjön Näkten.

Vi kompletterar sidan med mer information allt eftersom projektet drar igång under hösten 2021.

Mer om utbyggnaden

Alla som idag är anslutna till det kommunala vattnet ska ansluta sig till kommunalt avlopp. Det är kommunens personal på Mark och anläggning som kommer att utföra grävarbetet.

I Bränna finns ett antal fastigheter som inte har kommunalt vatten idag, där kommer vi att anlägga både vatten och avlopp.

Svar på vanliga frågor

Vad händer nu?

2021 hösten börjar planering och projektering för var ledningarna ska placeras. Det är ett antal privata markägare som kommer att bli berörda.

2022 Vi börjar gräva i Grönviken

2023 Vi gräver för ledningar i Näs

2024 Vi gräver för ledningar i Bränna

Utbyggnaden av kommunalt avlopp börjar i Grönviken.

2022 gräver vi för avloppsledningar i Grönviken.

En kartbild med ett ljusgrönt område för utbyggnad av kommunalt avlopp. Näs

2023 gräver vi för ledningar i Näs.

En kartbild med ett blått och rött område för utbyggnad av kommunalt avlopp.
En kartbild med ett blått område för utbyggnad av kommunalt avlopp. Bränna

2024 gräver vi för avlopp i de blå områdena.

Vem blir berörd?

Ägare till marker där vi kommer att gräva ner ledningarna blir berörda.

Boende som ska ansluta sig till det kommunala avloppsnätet blir förstås berörda. Kommunen drar fram ledningar till tomtgräns. Tomtägaren måste själv gräva fram till huset.

Vad kommer det kosta att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet och när ska jag betala?

När utbyggnaden av ledningarna är klar kommer Avfall VA att debitera ut en anslutningsavgift för avlopp till fastighetsägare.

Anslutningsavgiften kommer att vara ca 15 000 kronor för en fastighet med enskilt hushåll. Detta gäller för fastigheter som redan har kommunalt dricksvatten. Priset är beräknat utifrån taxan 2020. 

Varför ska det här arbetet göras?

Vi ska göra arbetet för att ersätta enskilda avlopp med en anläggning som är bättre för miljön. På så sätt skyddar vi sjön Näkten som är en känslig sjö.

Kommunen är skyldig enligt lag att ordna vatten och avloppstjänster där det finns behov och där bebyggelsen samtidigt är tät.

Vad har vi gjort hittills?

Våren 2020 fick alla berörda hushåll brev om att kommunen undersökte möjligheten att bygga ut det kommunala ledningsnätet för avlopp i och runt Fåker. I brevet efterlyste vi dialog med de boende i området. Vi fick in 11 svar där de flesta var positiva till planerna och flera synpunkter på var ledningarna ska ligga.

Kommunen har under åren fått flera önskemål om att få ansluta sig till det kommunala avloppet.

Var kan man få mer detaljerad information om utbyggnaden och exakt vilka hushåll som berörs?

Alla som är direkt berörda kommer att bli kontaktade.

Den här sidan kommer att uppdateras allt eftersom det finns mera att informera om.

Kan kommunen tvångsansluta mig till det kommunala avloppsnätet?

Alla som får möjlighet att ansluta sig till det kommunala avloppssystemet kommer att få betala anslutningsavgiften.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-25