Vi renoverar vatten- och avloppsledningar

Vägarbete med  tungt fordon

Under gator och vägar finns över etthundra mil ledningar för kranvatten och avloppsvatten. De är av varierande ålder och material varav de äldsta ledningarna lades i slutet av 1800-talet. Varje år renoverar vi cirka 4-5 kilometer av ledningarna genom att, med olika metoder och material, ge dem ett foder på insidan.

Här planerar vi att renovera ledningar och anläggningar 2022:

Prästgatan

Renovering av avlopp och nya ventiler för att kunna stänga av mindre områden om det blir vattenläckor. Arbetet påbörjas i slutet av mars och beräknas pågå hela april. Gående kommer att kunna komma fram längs gatan och biltrafik blir omledd. Under tiden kommer vattnet att stängas av nattetid vid några tillfällen.

Frösövägen

Renovering av vatten- och avloppsledningar mellan Fröjavägen och Mällbyvägen planerar vi att påbörja i juni och pågår fram till nyår.

Nyponvägen

Renovering av vattenledningarna påbörjar vi vintern 2022. Det kommer troligen att ta hela året. Det kommer alltid gå att komma till tomten från ena eller andra hållet.

Gärde

Vi lägger om vattenledningarna till tre stycken fastigheter. Det är påbörjat och blir klart i sommar.

Odensala koloniområde

Vi renoverar en vattenledning som försörjer fastigheter i närområdet med planerad start under våren 2022 är nu klart.

Odensala ängar

Arbetet är klart men återställning av ängen efter grävningarna kommer inte att ske förrän marken har satt sig i slutet av sommaren.

Alltid rent kranvatten och inga källaröversvämningar

Men utan renoveringar kan våra kunder bli utan vatten i kranen på grund av läckor på vattenledningarna. De kan också få stopp i avloppet, till exempel på grund av att trädrötter tränger in i ledningarna, med källaröversvämningar som värsta konsekvens.

Det blir mycket stök när vi renoverar vatten- och avloppsledningar, för samtidigt som vi renoverar ledningarna ska de ju leverera rent kranvatten och ta hand avloppsvatten. Därför tar det lång tid att renovera befintliga ledningar. Vi måste också stänga av vattnet för våra kunder under kortare eller längre stunder. I tätbebyggt område blir det ännu krångligare eftersom trafiken ska fram någonstans också. Renovering av VA-ledningar kan ta allt mellan 3 till 8 månader.

Läs mer om vilka trafikstörningar våra renoveringar medför

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-05-17