Vi renoverar vatten- och avloppsledningar

Vägarbete med  tungt fordon

Under gator och vägar finns över etthundra mil ledningar för kranvatten och avloppsvatten. De är av varierande ålder och material varav de äldsta ledningarna lades i slutet av 1800-talet. Varje år renoverar vi cirka 4-5 kilometer av ledningarna genom att, med olika metoder och material, ge dem ett foder på insidan.

Här planerar vi att renovera ledningar och anläggningar 2022:

Prästgatan

Renovering av avlopp och nya ventiler för att kunna stänga av mindre områden om det blir vattenläckor. Arbetet påbörjades i slutet av mars och pågår fortfarande. Arbetet pausas under sommaren och gatan öppnas för gång- och biltrafikanter.

Till hösten återupptas arbetet och gående kommer att kunna komma fram längs gatan medan biltrafik blir omledd. Under tiden kommer vattnet att stängas av nattetid vid några tillfällen.

Frösövägen

Renovering av vatten- och avloppsledningar är klart. Asfaltering kommer att göras 2023.

Nyponvägen

Renovering av vattenledningarna påbörjar vi vintern 2022. Det kommer troligen att ta hela året. Det kommer alltid gå att komma till tomten från ena eller andra hållet. En del träd kommer att tas ner eftersom de kommer att skadas vid grävningen. De kommer att ersättas av nya träd.

Odensala koloniområde

Arbete pågår med att renovera en vattenledning som försörjer fastigheter i närområdet med dricksvatten. Startade under våren 2022.

Odensala ängar

Arbetet är klart men återställning av ängen efter grävningarna kommer inte att ske förrän marken har satt sig i slutet av sommaren 2022.

Alltid rent kranvatten och inga källaröversvämningar

Men utan renoveringar kan våra kunder bli utan vatten i kranen på grund av läckor på vattenledningarna. De kan också få stopp i avloppet, till exempel på grund av att trädrötter tränger in i ledningarna, med källaröversvämningar som värsta konsekvens.

Det blir mycket stök när vi renoverar vatten- och avloppsledningar, för samtidigt som vi renoverar ledningarna ska de ju leverera rent kranvatten och ta hand avloppsvatten. Därför tar det lång tid att renovera befintliga ledningar. Vi måste också stänga av vattnet för våra kunder under kortare eller längre stunder. I tätbebyggt område blir det ännu krångligare eftersom trafiken ska fram någonstans också. Renovering av VA-ledningar kan ta allt mellan 3 till 8 månader.

Läs mer om vilka trafikstörningar våra renoveringar medför

Sidan uppdaterad 2022-08-17