Vi renoverar vatten- och avloppsledningar

Vägarbete med  tungt fordon

Under gator och vägar finns över etthundra mil ledningar för kranvatten och avloppsvatten. De är av varierande ålder och material varav de äldsta ledningarna lades i slutet av 1800-talet. Varje år renoverar vi cirka 4 - 5 km av ledningarna genom att, med olika metoder och material, ge dem ett foder på insidan.

Här planerar vi att renovera ledningar och anläggningar 2021:

Blomängen

Av det arbete i Blomängens villaområde som påbörjades sommaren 2019 är det Nyängsvägen kvar. Det arbetet pågår nu och blir klart sommaren 2021.

Härke

Vi lägger om och infodrar vatten- och avloppsledningar på Sommarslingan och Tonsättarvägen. Arbetet kommer också att påverka några fastigheter längs Peterson-Bergers väg. Arbetet återupptas hösten 2021.

Fritzhemsgatan

Renovering av vatten- och avloppsledningar på sträckan mellan Mällbyvägen och Vandrarvägen pågår. Vårt arbete pågår till mitten av juni. Därefter ska det byggas en gång och cykelbana över ledningarna.

Havremagasinet

Renovering av vatten- och avloppsledningar mellan Jamtli och Havremagasinet planerar vi att påbörja i sommar.

Väg 604 Brunflo

Renovering av vatten- och avloppsledningar mellan Grävarvägen och Majorsvägen planerar vi att påbörja i sommar.

Frösövägen

Renovering av vatten- och avloppsledningar mellan Fröjavägen och Mällbyvägen planerar vi att påbörja i juni.

Björkbackaparken

Anläggningen i Björkbackaparken renoveras i två steg. Steg ett kommer att vara klar till jul och del två kommer att vara klar i juni 2021. Avspärrningen kommer att vara kvar under hela tiden och ibland kan det bli en del trafik som korsar gång och cykelbanan längs Fyrvallavägen.

Alltid rent kranvatten och inga källaröversvämningar

Men utan renoveringar kan våra kunder bli utan vatten i kranen på grund av läckor på vattenledningarna. De kan också få stopp i avloppet, till exempel på grund av att trädrötter tränger in i ledningarna, med källaröversvämningar som värsta konsekvens.

Det blir mycket stök när vi renoverar vatten- och avloppsledningar, för samtidigt som vi renoverar ledningarna ska de ju leverera rent kranvatten och ta hand avloppsvatten. Därför tar det lång tid att renovera befintliga ledningar. Vi måste också stänga av vattnet för våra kunder under kortare eller längre stunder. I tätbebyggt område blir det ännu krångligare eftersom trafiken ska fram någonstans också. Renovering av VA-ledningar kan ta allt mellan 3 till 8 månader.

Läs mer om vilka trafikstörningar våra renoveringar medför

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-05-31