Program för VA

Östersunds Program för VA är på remiss

Vatten är vårt viktigaste livsmedel, det måste vi vara rädda om. Därför tar vi fram en plan för hur vi ska arbeta så att vi kan leverera bra kranvatten och ta hand om avloppsvattnet på rätt sätt. Det blir ett Program för VA och nu kan du säga vad du tycker om vår plan!

Detaljbild på vatten som rinner ur en kran ner i ett glas

Hur berör det mig?

Vad innehåller Program för VA?

Hur kan jag ta del av handlingarna?

Remissutgåva Program för VA.PDF

Hur kan jag lämna mina synpunkter?

Via digital brevlåda, programforva@ostersund.se.

Vad händer nu?

Remisstid april 2021 till 30 september 2021.

Beslut om Program för VA i oktober 2021.

 

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Teknisk förvaltning tar fram VA-plan med tydlig dagvattenstrategi enl beslut i miljö och samhällsnämnden 2014.

Sammanfattning av remissvar/medborgardialog

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-08