Program för VA

Östersunds Program för VA är på remiss

Vatten är vårt viktigaste livsmedel, det måste vi vara rädda om. Därför tar vi fram en plan för hur vi ska arbeta så att vi kan leverera bra kranvatten och ta hand om avloppsvatten och dagvatten på rätt sätt. Det blir ett Program för VA och nu kan du säga vad du tycker om det!

Tecknad illustration över vattnets kretslopp, från nederbörd till användning, rening, till grundvatten, sjöar, avdunstning och tillbaka till nederbörd.

Hur berör det mig?

För att även i fortsättningen kunna leverera bra kranvatten till dig och ta hand om ditt avloppsvatten måste vi underhålla och förnya ledningar och anläggningar.

  • Många av de vatten- och avlopps-ledningar som finns i Östersunds kommun byggdes under 60- och 70-talen och då såg samhället annorlunda ut. Nu är vi fler som bor här. Kapaciteten på det kommunala vatten och avloppet måste öka.
  • Vi har områden där det finns risk att vattentäkter blir förorenade från otillräcklig rening i enskilda avlopp.
  • Klimatet förändras och ger oss ibland mera nederbörd, ibland mera torka. Mera nederbörd för med sig mera smuts och föroreningar. Torka gör att flera brunnar riskerar att sina.
  • Vi har lärt oss mer om föroreningar som ställer andra krav på rening av dricksvatten och avloppsvatten.

Det här är viktigt och vi vill väldigt gärna veta vad du tycker och tänker! Lämna dina synpunkter på e-post till programforva@ostersund.se

Se branchorganisationen Svenskt vattens film som beskriver förutsättningarna idag, i Sverige.

Vad innehåller program för VA?

Program för VA innehåller sju stycken ställningstaganden för hur Östersunds försörjning av vatten och avlopp ser ut och fungerar 2040 i hela kommunen. Det innehåller kommunens verktyg för att lyfta fram problem och prioriera åtgärder för att kostnadseffektivt möta de utmaningar kommunen står inför.

Till programmet finns en bilaga "Bakgrundsrapport". Här kan du läsa om möjligheter och utmaningar i kommunen. Lagstiftning och befintliga planer samt om nuläget för vatten och avloppsverksamheten.

Ställningstagande

färgfält med text i
Detaljbild på vatten som rinner ur en kran ner i ett glas

Hur kan jag ta del av handlingarna?

De finns här. Programmet för VA med ställningstaganden och så bakgrundsrapporten som beskriver och förklarar nuläget.

Remissutgåva Program för VA. Pdf, 2.1 MB.

Remissutgåva Program för VA - bakgrundsrapport Pdf, 12.2 MB.

Hur kan jag lämna mina synpunkter?

Via digital brevlåda, programforva@ostersund.se.

Ange vilket dokument synpunkterna gäller.

Remisstiden gick ut 30 september. Förslaget är nu antaget av tekniska nämnden som föreslår att kommunfullmäktige godkänner programmet.

Vad händer nu?

15 december 2021 Förslaget är nu antaget av tekniska nämnden som föreslår att kommunfullmäktige godkänner programmet. 

Remisstid april 2021 till 30 september 2021.

16 september 2021 Seminarium för politiker om Program för VA Pdf, 389.2 kB.. Program och anmälan kommer.

Beslut om Program för VA i oktober 2021.

Sammanfattning av remissvar och medborgardialog

Här kommer vi att sammanfatta remissvar och medborgardialog.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-12-16