Asbest - svar på vanliga frågor

Kulverten på Solliden har stängts av sen kommunen hittat asbest i dammprover. Här hittar du svar på vanliga frågor om asbest och situationen på Solliden.

Hur farligt är asbest?
Asbest i helt byggmaterial är inte farligt. Däremot är det farligt om det frigörs till andningsluften från söndrigt byggmaterial. Asbest ansamlas i lungorna och kan orsaka allvarliga sjukdomar som asbestlunga, lungcancer och cancer i lungsäcken eller bukhinnan.

Om byggmaterialet gått sönder ska asbesten saneras av en professionell entreprenör med tillstånd, men först efter att en kartläggare utfört en asbestkartläggning.

Behöver jag vara orolig om jag arbetat länge i något av husen på Solliden?
Proverna som tagits utanför kulverten och driftsutrymmet visar inga spår av asbest. Har du arbetat i kulverten kan du vända dig till din chef. Har du bara använt kulverten som genomgång ibland så kan du avvakta. Det kan dröja ytterligare någon vecka innan cheferna har all information om när det kan vara aktuellt med en medicinskt kontroll av lungfunktionen.

Jag arbetade på Solliden och i vistades i kulverten för flera år sen. Ska jag vara orolig?
Generellt sett nej. Vi har i dag inte full kunskap om när skadorna uppstått. Men känner du dig orolig, prata med din chef för att få mer information. Arbetar du inte längre på Östersunds kommun, vänd dig till den enhet där du arbetat tidigare.

Var vänder jag mig om jag har frågor kring det här?
Vänd dig till din chef om du arbetar eller har arbetat på Solliden. Har du kontakt med Solliden via någon av verksamheterna där till exempel förskola/skola eller vård och omsorg, kan du vända sig till verksamhetsansvarig på plats.

Kommer det att bli ofarligt att vistas i kulverten?
Ja, en professionell entreprenör kommer att sanera kulverten. Det innebär i korthet att det trasiga röret plastas in och att luften saneras genom ”undertryck”.

Mer information om asbest hittar du på Arbetsmiljöverkets sida länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-03-11