Frågor och svar gällande olyckan i Lugnvik och sprängkistan i Lit

En skylt utomhus som säger Tillträde förbjudet

Sprängkistorna i Lit är öppnade. Avspärrningarna har tagits bort och återvinningscentralen i Lit har öppnats enligt schema. Mer info i "Frågor och svar" här nedan.

Bakgrund

En av våra medarbetare omkom och en skadades allvarlig vid en arbetsplats­olycka norr om Lugnvik den 25 november. En explosion inträffade. Platsen är avspärrad.

  • Under måndagsförmiddagen den 30 november hittades en sprängkista vid återvinnings­centralen i Lit. Kistan hittades under det pågående arbetet med att lokalisera och inventera sprängkistor i kommunen efter förra veckans sprängolycka i Lugnvik.
  • Senare under veckan hittades ytterligare en kista vid elljusspåret i Lit.

Frågorna och svaren har sammanställts utifrån inkommande frågeställningar från allmänheten till vårt Kundcenter.

Frågor och svar

Var får jag veta senaste nytt kring vad som kommunen gör?

Följ våra nyheter och servicemeddelanden på www.ostersund.se.

Varför är det sånt fokus på sprängmedel och sprängkistor?

Det beror på att det inträffade en arbetsplatsolycka i Lugnvik runt klockan 11 onsdagen den 25 november. En medarbetare omkom och en skadades allvarligt vid en explosion.

Som en försiktighetsåtgärd inventerar vi om det finns sprängmedel på andra arbetsplatser inom kommunen.

Vad här hänt med de båda sprängkistorna i Lit?

De öppnades fredagen den 4 december. Den vid ÅVC innehöll sprängpatroner, den vid elljusspåret var tom.

Det explosiva materialet har tagits om hand och förts bort för att förstöras.

Kistorna kommer att tas från sina respektive platser och sedan skrotas. Avspärrningarna tas bort och bevakningen upphör.

Arbetet i Lit har skötts av låssmed, en sprängämnesexpert, polisen och kommunens personal.

Vad är en sprängkista och hur ser den ut?

Sprängkistor används för att förvara explosiva ämnen säkert, exempelvis vid vägbyggen och andra anläggningsarbeten.

De finns i många former, färger och storlekar. De mindre brukar vara ungefär runt en halv meter breda, höga och djupa. De mindre används ofta vid jobb där kistan måste kunna flyttas.

Andra är ett par meter breda, höga och djupa. De är fasta och flyttas sällan och används oftast av företag som återkommande jobbar med sprängning. Riktigt stora kistor kan vara av betong med ståldörrar.

De flesta sprängkistor är av järn och har kraftiga dörrlås, alternativt kraftiga hänglås. De ska vara märkta med varnande text och även med varningssymboler.

Hur hittades sprängkistorna i Lit?

De hittades under det pågående arbetet med att lokalisera och inventera sprängkistor i kommunen efter förra veckans sprängolycka i Lugnvik.

Vad gör jag om jag hittar något som jag misstänker är en sprängkista, eller om jag hittar något annat som jag misstänker är explosivt?

Om du på plats gör bedömningen att föremålet utgör en uppenbar och akut fara så ringer du 112 och anmäler fyndet till polisen.

Om föremålet alldeles uppenbart ligger inom ett område som ägs och drivs av Östersunds kommun så ringer du och berättar om fyndet till Kundcenter, 063-14 30 00. Obs! Om du på plats gör bedömningen att föremålet utgör en akut fara så ringer du istället 112 och anmäler fyndet till polisen.

Om du hittar något som du misstänker är en sprängkista eller något annat som du misstänker är explosivt och farligt i eller på en privat fastighet eller ute i terrängen så ringer du polisen och anmäler fyndet. Om det är akut fara ringer du polisen på 112. Om du bedömer att det inte föreligger akut fara så ringer du polisen på 114 14.

Vad sker på olycksplatsen i Lugnvik ?

Platsen i Lugnvik där en medarbetare omkom och en skadades synades av en sprängämnesexpert under fredagen den 7 december. Enligt hans instruktioner har kommunen kompletterat skyltningen.

Saneringen av området kommer inte att kunna påbörjas förrän till våren när snön har försvunnit. Området är avspärrat och även stängt för all personal fram tills dess att saneringen är klar.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-12-17